Feedback Form

  

Oprettet: 17-11-2003
Revideret: 26-01-2012

Eksempel på beregning af eksteriørtal for en HOL ko

Examble: How to calculate total scores for a HOL cow


Født d. 01.09.09 - kælvet 3. gang d. 01.09.13 - bedømt d. 01.03.14
= 6 mdr. fra kælvning
(Born september 1, 2009, calved for the third time september 1, 2013, classified march 1, 2014 = 6 months after calving)

 

Korrigeret
bedømmelse
(Corrected
classification)

Optimum Afstand fra
optimum
(Distance
from optimun)
Vægtning
(Weight
factors)

Vægt x
afstand
(Weight x
distance)

Krop

(Body)

Højde, cm (Stature) 153,7 148 -150 3,7 0,03 0,1110
Kropsdybde (Body depth) 5,72 6 0,28 0,16 0,0448
Brystbredde (Chest width) 4,88 5 0,12 0,14 0,0168
Malkepræg (Angularity) 5,58 6 - 6,5 0,42 0,20 0,0840
Overlinie (Top line) 7 6,5 - 7 0 0,10 0
Krydsbredde (Rump width) 4,94 5,5 0,56 0,12 0,0672
Krydsretning (Rump angle) 5 5 0 0,13 0
Afvigekoder (defective characteristics)     0,12 0
Sum for krop (Sum for body) 0,3238
Eksteriørtal for krop :
((9-sum af krop) - korr. for gns.) x standardiseringsfaktor + 80
Total score for body:
((9- sum for frame) - corr. for average.) x standardization of std + 80
For denne ko giver det
(For this cow the result is) 
:
((9-0,3238) - 8,34) x 19,92 + 80
87

Lemmer

(Feet &
Legs)

Hasevinkel (Rear leg side view) 4 4,5 - 5 0,5 0,22 0,110
Hasestilling (Rear leg rear view) 7,3 8 0,7 0,24 0,168
Hasekvalitet (Hock quality) 7 9 2 0,16 0,320
Knoglebygning (Bone structure) 7 8 1 0,12 0,120
Klovhældning (Foot angle) 5 6,5 1,5 0,16 0,240
Afvigekoder (defective characteristics)     0,10 0
Sum for lemmer (Sum for feet & legs) 0,958
Eksteriørtal for lemmer:
((9 - sum af lemmer) - korr. for gns.) x standardiseringsfaktor + 80
Total score for feet & legs:
((9 - sum for feet & legs) - corr. for average.) x standardization of std + 80
For denne ko giver det
(For this cow the result is)
:
((9-0,958) - 7,5) x 13,14 + 80
87

Malke-
organer

(Mammary system)

Foryvertilhæftning (Fore udder attachment) 8 9 0,15 0,150
Bagyverbredde (Rear udder width) 7,9 9 1,1 0,03 0,033
Bagyverhøjde (Rear udder height) 6,6 9 2,4 0,08 0,192
Yverbånd (Udder support) 3 8 5 0,10 0,500
Yverdybde (Udder depth) 5,8 8 - 9 2,2 0,16 0,352
Yverbalance (Udder balance) 5 5 0 0,10 0
Pattelængde (Teat length) 5,5 5,5 0 0,05 0
Pattetykkelse (Teat thickness) 4,28 5 0,72 0,05 0,036
Forpatteafstand (Front teat placement) 6,92 7 - 8 0,08 0,10 0,008
Bagpatteafstand (Rear teat placement) 3,9 5 1,1 0,10 0,110
Afvigekoder (defective characteristics)     0,08 0
Sum for malkeorganer (Sum for mammary system) 1,381
Eksteriørtal for malkeorganer:
((9 - sum af malkorganer) - korr. for gns.) x standardiseringsfaktor + 80

Total score for mammary system:
((9 - sum for mammary system) - corr. for average.) x standardization of std + 80
For denne ko giver det
(For this cow the result is)
:
((9-1,381) - 7,34) x 14,47 + 80
84
Eksteriørtal for helhed :
((krop - 80) x vægt + (lemmer - 80) x vægt + (malkeorganer - 80) x vægt)) x standardiseringsfaktor
+ 80 (vægtfaktorer for helhed kan findes på forsiden af kåringssiden)
 
Overall total score :
((body - 80) x weight + (feet & legs - 80) x weight + (mammary system - 80)  x weight)) x standardization of std
+ 80 (weight factors for total score can be found on this page)

For denne ko giver det
(For this cow the result is):
((87 - 80) x 0,30 + (87 - 80) x 0,3 + (84 - 80) x 0,4)) x 1,22 + 80

87

 

Sidst bekræftet: 05-11-2018 Oprettet: 17-11-2003 Revideret: 26-01-2012

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Martha Bo Almskou

Avlsværdivurdering, Kvæg