Oprettet: 28-04-2014

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - april 2014

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - april 2014

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. Statistikken er beregnet d. 24. april 2014.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

1.Forbrug af KSS generelt

2.Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

3.Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

4.Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

5.Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

6.Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Økologiske besætninger Konventionelle besætninger
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. %
RDM 195 3,1 6.038 96,9 5.126 5,6 86.663 94,4
HOL 4.326 5,0 82.976 95,0 61.068 6,2 923.994 93,8
Jersey 1.567 12,5 10.958 87,5 18.054 10,0 163.143 90,0
DRH 41 2,7 1.508 97,3 488 3,7 12.695 96,3

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne. 

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 3.924 14,46 23.222 85,54
Køer - 1. lakt. 656 2,46 25.988 97,54
Køer - 2. lakt. 349 1,67 20.524 98,33
Køer - øvr. lakt. 392 1,68 22.967 98,32
HOL Kvier 53.240 19,16 224.697 80,84
Køer - 1. lakt. 6.474 2,19 289.463 97,81
Køer - 2. lakt. 3.056 1,27 237.533 98,73
Køer - øvr. lakt. 2.624 1,02 255.275 98,98
Jersey Kvier 9.110 16,95 44.646 83,05
Køer - 1. lakt. 4.795 9,63 44.996 90,37
Køer - 2. lakt. 2.844 7,50 35.085 92,50
Køer - øvr. lakt. 2.872 5,50 49.374 94,50
DRH Kvier 416 11,05 3.348 88,95
Køer - 1. lakt. 44 1,03 4.212 98,97
Køer - 2. lakt. 27 0,84 3.204 99,16
Køer - øvr. lakt. 42 1,21 3.439 98,79

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at en tredjedel af alle røde og Holstein besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er en lidt større andel hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger 15-20% af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 305 32,79
Køer - 1. lakt. 331 5,44
Køer - 2. lakt. 291 3,44
Køer - øvr. lakt. 305 2,95
HOL Kvier 2.378 39,07
Køer - 1. lakt. 2.412 5,39
Køer - 2. lakt. 2.281 3,11
Køer - øvr. lakt. 2.291 2,14
Jersey Kvier 402 49,75
Køer - 1. lakt. 405 30,37
Køer - 2. lakt. 380 23,95
Køer - øvr. lakt. 407 16,71
DRH Kvier 44 27,27
Køer - 1. lakt. 49 0,00
Køer - 2. lakt. 37 2,70
Køer - øvr. lakt. 33 0,00

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en meget stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS.

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 3.362 32,30 7.047 67,70
Køer - 1. lakt. 320 22,46 1.105 77,54
Køer - 2. lakt. 117 18,03 532 81,97
Køer - øvr. lakt. 125 19,32 522 80,68
HOL Kvier 51.024 37,45 85.236 62,55
Køer - 1. lakt. 4.922 26,39 13.731 73,61
Køer - 2. lakt. 1.864 27,72 4.861 72,28
Køer - øvr. lakt. 1.427 28,03 3.664 71,97
Jersey Kvier 8.366 30,10 19.427 69,90
Køer - 1. lakt. 3.984 24,84 12.054 75,16
Køer - 2. lakt. 2.208 24,19 6.918 75,81
Køer - øvr. lakt. 2.052 26,04 5.827 73,96
DRH Kvier 254 30,31 584 69,69
Køer - 1. lakt. 0 - 0 -
Køer - 2. lakt. 6 20,69 23 79,31
Køer - øvr. lakt. 0 - 0 -

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en større andel af 1. insemineringerne end af alle insemineringer. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes til almindelig sæd.

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 2.525 43,97 3.217 56,03
Køer - 1. lakt. 215 31,39 470 68,61
Køer - 2. lakt. 70 23,41 229 76,59
Køer - øvr. lakt. 76 25,08 227 74,92
HOL Kvier 37.472 52,52 33.882 47,48
Køer - 1. lakt. 3.189 38,99 4.989 61,01
Køer - 2. lakt. 1.109 38,71 1.756 61,29
Køer - øvr. lakt. 802 36,82 1.376 63,18
Jersey Kvier 6.063 41,54 8.531 58,46
Køer - 1. lakt. 2.587 34,31 4.952 65,69
Køer - 2. lakt. 1.396 32,11 2.952 67,89
Køer - øvr. lakt. 1.196 33,24 2.402 66,76
DRH Kvier 178 41,20 254 58,80
Køer - 1. lakt. 0 - 0 -
Køer - 2. lakt. 5 31,25 11 68,75
Køer - øvr. lakt. 0 - 0 -

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år.

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Antal besætninger i gns.: 99 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 43,4 56,5
Kviens alder ved 1. inseminering 15,6 16,0
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,1 8,8
IO56 59,6 69,2

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for HOL kvier

Antal besætninger i gns.: 918 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 50,2 49,8
Kviens alder ved 1. inseminering 15,4 16,0
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,5 9,0
IO56 56,4 70,8

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Antal besætninger i gns.: 199 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 42,6 57,4
Kviens alder ved 1. inseminering 14,4 14,8
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,5 6,1
IO56 56,8 68,2

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år.

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 18 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,9 65,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 68,8 84,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,93 2,05
Køernes gennemsnitlige NTM 9,8 7,3
IO56 53,2 63,6

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 130 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 37,0 63,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,6 102,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,15 2,13
Køernes gennemsnitlige NTM 7,5 5,1
IO56 46,6 63,0

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 123 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,9 63,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 76,3 92,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,84 1,88
Køernes gennemsnitlige NTM 5,9 3,6
IO56 54,6 63,9

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år.

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 10 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 24,0 76,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 76,7 83,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,81 2,70
Køernes gennemsnitlige NTM 8,1 6,5
IO56 52,8 58,0

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.:71 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,5 63,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,3 105,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,73 2,68
Køernes gennemsnitlige NTM 4,8 2,0
IO56 46,4 57,8

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 91 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 35,0 65,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,3 87,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,36 2,34
Køernes gennemsnitlige NTM 4,4 1,7
IO56 52,3 63,0

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år.

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 9 KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 29,3 70,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,6 81,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,83 2,84
Køernes gennemsnitlige NTM 7,0 5,8
IO56 44,5 64,6

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 49 KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,5 65,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 94,7 100,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,92 2,84
Køernes gennemsnitlige NTM 2,7 -0,5
IO56 42,4 63,7

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 68 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,5 63,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,8 95,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,44 2,38
Køernes gennemsnitlige NTM 0,6 -1,1
IO56 47,9 60,0

 

Sidst bekræftet: 30-04-2018 Oprettet: 28-04-2014 Revideret: 28-04-2014

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Konsulent

Martha Bo Almskou

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20