Oprettet: 31-05-2019

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - april 2019

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - april 2019.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. Statistikken er beregnet d. 25. april 2019.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

1.Forbrug af KSS generelt

2.Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

3.Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

4.Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

5.Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

6.Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Økologiske besætninger Konventionelle besætninger
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. %
RDM 513 8,3 5.688 91,6 6.869 9,6 64.594 90,3
HOL 13.443 9,5 102.402 88,4 84.419 9,1 848.165 90,9
Jersey 10.022 50,5 9.708 48,9 61.755 35,9 109.809 63,9

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne.

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.926 23,98 15.616 76,02
Køer - 1. lakt. 1.068 5,54 18.194 94,46
Køer - 2. lakt. 573 3,59 15.409 96,41
Køer - øvr. lakt. 815 3,73 21.063 96,27
HOL Kvier 78.216 30,21 180.679 69,79
Køer - 1. lakt. 10.306 3,80 260.924 96,20
Køer - 2. lakt. 4.708 2,10 219.398 97,90
Køer - øvr. lakt. 4.630 1,57 289.560 98,43
Jersey Kvier 28.978 55,07 23.645 44,93
Køer - 1. lakt. 17.525 38,11 28.455 61,89
Køer - 2. lakt. 11.470 32,09 24.277 67,91
Køer - øvr. lakt. 13.804 24,24 43.140 75,76

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at godt 47% af Holstein besætninger og 50% af alle røde besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er næsten 80% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger ca. 45-67% af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 229 52,40
Køer - 1. lakt. 221 11,76
Køer - 2. lakt. 193 9,33
Køer - øvr. lakt. 237 9,28
HOL Kvier 1.895 54,20
Køer - 1. lakt. 1.961 10,05
Køer - 2. lakt. 1.874 6,08
Køer - øvr. lakt. 1.932 5,12
Jersey Kvier 335 86,27
Køer - 1. lakt. 340 74,12
Køer - 2. lakt. 324 68,21
Køer - øvr. lakt. 346 53,18

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer. 

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS.

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.342 37,03 7.383 62,97
Køer - 1. lakt. 805 24,17 2.526 75,83
Køer - 2. lakt. 377 19,63 1.544 80,37
Køer - øvr. lakt. 536 23,25 1.769 76,75
HOL Kvier 76.554 46,92 86.606 53,08
Køer - 1. lakt. 8.714 28,55 21.808 71,45
Køer - 2. lakt. 3.205 23,61 10.369 76,39
Køer - øvr. lakt. 2.942 22,20 10.308 77,80
Jersey Kvier 28.162 58,78 19.746 41,22
Køer - 1. lakt. 16.852 46,09 19.708 53,91
Køer - 2. lakt. 10.927 41,78 15.226 58,22
Køer - øvr. lakt. 12.785 40,62 18.691 59,38

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes ofte til almindelig sæd.

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 3.316 50,33 3.272 49,67
Køer - 1. lakt. 543 36,10 961 63,90
Køer - 2. lakt. 248 30,10 576 69,90
Køer - øvr. lakt. 325 31,19 717 68,81
HOL Kvier 55.805 61,76 34.550 38,24
Køer - 1. lakt. 5.825 42,39 7.918 57,61
Køer - 2. lakt. 1.885 33,94 3.669 66,06
Køer - øvr. lakt. 1.749 31,69 3.770 68,31
Jersey Kvier 18.372 74,59 6.257 25,41
Køer - 1. lakt. 9.863 61,67 6.129 38,33
Køer - 2. lakt. 6.449 53,99 5.496 46,01
Køer - øvr. lakt. 7.490 51,72 6.992 48,28

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år.

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Antal besætninger i gns.: 120 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 52,1 47,8
Kviens alder ved 1. inseminering 15,2 15,4
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,4 8,2
IO56 64,0 68,4

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for HOL kvier

Antal besætninger i gns.: 1011 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 59,2 40,6
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,4
Kviernes gennemsnitlige NTM 11,5 9,0
IO56 63,0 70,0

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Antal besætninger i gns.: 270 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 72,9 26,9
Kviens alder ved 1. inseminering 13,8 14,4
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,2 5,8
IO56 61,7 66,1

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år.

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 26 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 38,0 52,3 9,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,1 85,4 115,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,13 2,16 1,95
Køernes gennemsnitlige NTM 9,3 7,2 1,4
IO56 54,7 64,2 63,4

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 197 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 44,0 45,2 10,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,2 95,7 110,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,25 2,31 2,24
Køernes gennemsnitlige NTM 7,7 4,8 2,3
IO56 52,1 59,6 64,4

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 247 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 61,2 32,3 6,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,2 105,5 131,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,98 1,97 1,92
Køernes gennemsnitlige NTM 5,0 2,4 -0,0
IO56 54,7 60,9 67,0

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år.

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 18 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 31,2 46,3 22,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,6 87,6 77,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,94 2,85 2,74
Køernes gennemsnitlige NTM 11,4 8,7 0,7
IO56 49,4 52,8 58,7

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.:113 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,3 44,8 20,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,6 98,1 101,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,07 3,00 2,79
Køernes gennemsnitlige NTM 6,7 3,5 -0,6
IO56 44,9 55,6 59,6

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 216 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 52,3 35,7 12,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,2 92,0 104,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,55 2,49 2,42
Køernes gennemsnitlige NTM 3,9 0,9 -2,2
IO56 51,3 59,9 66,5

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år.

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 22 KSS Alm. Sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,2 43,4 22,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,9 86,2 86,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,08 3,02 2,95
Køernes gennemsnitlige NTM 10,5 6,3 1,0
IO56 45,6 59,1 64,4

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 98 KSS Alm. Sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 30,9 40,6 28,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 86,5 98,2 101,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,17 3,10 2,93
Køernes gennemsnitlige NTM 3,3 1,0 -1,6
IO56 45,9 57,1 56,0

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 180 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 48,5 31,5 20,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,7 95,7 94,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,67 2,61 2,62
Køernes gennemsnitlige NTM 1,1 -2,2 -4,4
IO56 50,9 57,3 63,3

 

Sidst bekræftet: 31-05-2019 Oprettet: 31-05-2019 Revideret: 31-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingsleder

Anders Fogh

Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20
Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20
INTERBULL breeding values calculated december 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 3. december 2019
10.12.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2019
INTERBULL har i december 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- ...
09.12.19
Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal d...
08.11.19