Feedback Form

  

Oprettet: 04-01-2018

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - december 2017

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - december 2017.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

1.Forbrug af KSS generelt

2.Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

3.Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

4.Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

5.Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

6.Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Økologiske besætninger Konventionelle besætninger
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. %
RDM 399 5,9 6.393 94,1 6.497 8,5 70.159 91,5
HOL 8.811 8,1 100.106 91,9 67.515 7,2 866.086 92,8
Jersey 4.728 28,3 11.969 71,7 37.826 22,8 128.022 77,1

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne.

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 5.269 22,85 17.794 77,15
Køer - 1. lakt. 722 3,37 20.704 96,63
Køer - 2. lakt. 476 2,75 16.863 97,25
Køer - øvr. lakt. 429 1,98 21.191 98,02
HOL Kvier 62.991 23,41 206.068 76,59
Køer - 1. lakt. 7.170 2,64 264.350 97,36
Køer - 2. lakt. 3.293 1,41 229.806 98,59
Køer - øvr. lakt. 2.869 1,07 265.966 98,93
Jersey Kvier 18.349 37,38 30.745 62,62
Køer - 1. lakt. 10.911 23,53 35.452 76,47
Køer - 2. lakt. 6.088 18,34 27.104 81,66
Køer - øvr. lakt. 7.206 13,37 46.690 86,63

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at godt 43% af Holstein besætninger og næsten 50% af alle røde besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er 70% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger ca. 35-55% af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 245 48,57
Køer - 1. lakt. 238 9,24
Køer - 2. lakt. 219 5,02
Køer - øvr. lakt. 258 4,65
HOL Kvier 2.035 43,59
Køer - 1. lakt. 2.063 7,13
Køer - 2. lakt. 1.969 4,06
Køer - øvr. lakt. 2.013 3,23
Jersey Kvier 359 72,98
Køer - 1. lakt. 364 56,59
Køer - 2. lakt. 337 45,70
Køer - øvr. lakt. 360 35,83

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer. 

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS.

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.703 37,46 7.852 62,54
Køer - 1. lakt. 439 19,89 1.768 80,11
Køer - 2. lakt. 209 24,16 656 75,84
Køer - øvr. lakt. 221 19,32 923 80,68
HOL Kvier 61.062 42,07 84.075 57,93
Køer - 1. lakt. 5.702 24,80 17.289 75,20
Køer - 2. lakt. 2.020 22,65 6.897 77,35
Køer - øvr. lakt. 5.135 75,69 1.649 24,31
Jersey Kvier 17.541 46,35 20.303 53,65
Køer - 1. lakt. 10.190 36,29 17.889 63,71
Køer - 2. lakt. 5.379 34,30 10.305 65,70
Køer - øvr. lakt. 6.287 31,60 13.607 68,40

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes ofte til almindelig sæd.

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 3.620 52,03 3.338 47,97
Køer - 1. lakt. 333 31,81 714 68,19
Køer - 2. lakt. 129 31,08 286 68,92
Køer - øvr. lakt. 144 24,20 451 75,80
HOL Kvier 45.354 56,58 34.809 43,42
Køer - 1. lakt. 3.669 35,91 6.549 64,09
Køer - 2. lakt. 1.179 29,52 2.815 70,48
Køer - øvr. lakt. 930 31,07 2.063 68,93
Jersey Kvier 12.293 62,41 7.404 37,59
Køer - 1. lakt. 6.481 50,65 6.314 49,35
Køer - 2. lakt. 3.331 45,16 4.045 54,84
Køer - øvr. lakt. 3.758 39,96 5.646 60,04

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år.

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Antal besætninger i gns.: 118 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 51,5 48,4
Kviens alder ved 1. inseminering 15,2 15,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,3 8,8
IO56 62,4 71,4

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for HOL kvier

Antal besætninger i gns.: 873 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 53,6 46,3
Kviens alder ved 1. inseminering 15,1 15,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,2 8,0
IO56 61,9 69,7

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Antal besætninger i gns.: 256 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 62,0 37,8
Kviens alder ved 1. inseminering 14,0 14,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,1 5,0
IO56 63,0 67,3

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år.

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 22 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 30,9 53,8 15,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,0 89,2 91,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,27 2,25 2,36
Køernes gennemsnitlige NTM 10,7 8,4 2,6
IO56 55,1 61,8 54,0

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 144 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 37,9 52,1 10,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,3 92,1 137,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,24 2,23 2,17
Køernes gennemsnitlige NTM 7,0 4,3 1,6
IO56 51,3 60,2 65,8

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 203 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 49,8 45,2 5,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,7 101,3 149,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,93 1,97 1,87
Køernes gennemsnitlige NTM 5,5 2,8 -0,6
IO56 58,0 58,8 64,0

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år.

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 11 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 29,8 40,4 29,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,2 94,6 95,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,95 2,92 2,66
Køernes gennemsnitlige NTM 10,9 8,7 0,7
IO56 48,7 54,6 67,4

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.:78 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 32,2 49,3 18,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,6 96,5 91,7
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,93 2,84 2,84
Køernes gennemsnitlige NTM 6,1 3,4 -0,4
IO56 47,2 57,3 57,8

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 154 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 44,9 43,7 11,5
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,2 91,5 100,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,54 2,51 2,42
Køernes gennemsnitlige NTM 4,1 1,1 -2,65
IO56 55,1 59,0 63,7

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år.

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 12 KSS Alm. Sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 24,5 53,3 22,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,0 85,5 83,4
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,25 3,08 3,04
Køernes gennemsnitlige NTM 9,2 5,3 1,8
IO56 55,5 64,7 68,2

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 63 KSS Alm. Sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,4 42,6 23,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 85,1 100,9 106,2
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,17 3,06 3,09
Køernes gennemsnitlige NTM 2,3 -0,4 -2,4
IO56 50,9 57,2 65,4

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 128 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 41,9 41,0 17,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,5 89,0 101,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,62 2,53 2,44
Køernes gennemsnitlige NTM 1,9 -1,7 -5,0
IO56 52,9 58,3 64,5

 

Sidst bekræftet: 04-01-2018 Oprettet: 04-01-2018 Revideret: 04-01-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Konsulent

Martha Bo Almskou

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Af samme forfatter

Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale om NTM til Landbrugsskoler m.fl.
07.12.18
SimHerd Crossbred Standardscenarier 4
Høj management med brug af kønssorteret sæd
22.11.18
SimHerd Crossbred Standardscenarier 1
Gennemsnitligt management uden brug af kønssorteret sæd
22.11.18
SimHerd Crossbred Standardscenarier 3
Gennemsnitligt management med brug af kønssorteret sæd
22.11.18
SimHerd Crossbred Standardscenarier 2
Højt management uden brug af kønssorteret sæd
22.11.18