Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-07-2019

  

Oprettet: 12-07-2018
Revideret: 27-07-2018

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - juli 2018

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - juli 2018.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. Statistikken er beregnet d. 3. juli 2018.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

1.Forbrug af KSS generelt

2.Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

3.Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

4.Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

5.Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

6.Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig sæd i det seneste år fordelt mellem økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer i hhv. økologiske og konventionelle besætninger med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Økologiske besætninger Konventionelle besætninger
KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. % Antal ins. %
RDM 414 6,5 5.929 92,7 6.526 8,8 67.699 91,2
HOL 10.245 9,3 101.930 90,9 73.972 8,0 855.817 92,0
Jersey 6.727 35,4 12.260 64,6 48.265 28,9 118.520 70,9

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne.

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 5.031 23,03 16.815 76,97
Køer - 1. lakt. 865 4,17 19.870 95,83
Køer - 2. lakt. 507 3,11 15.796 96,89
Køer - øvr. lakt. 537 2,48 21.147 97,52
HOL Kvier 68.990 26,10 195.336 73,90
Køer - 1. lakt. 7.934 2,93 262.496 97,07
Køer - 2. lakt. 3.849 1,69 224.190 98,31
Køer - øvr. lakt. 3.436 1,23 275.719 98,77
Jersey Kvier 22.072 43,70 28.431 56,30
Køer - 1. lakt. 14.441 31,60 31.263 68,40
Køer - 2. lakt. 8.376 24,21 26.228 75,79
Køer - øvr. lakt. 10.102 18,38 44.858 81,62

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at godt 47% af Holstein besætninger og 50% af alle røde besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er næsten 80% hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger ca. 45-67% af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 246 50,00
Køer - 1. lakt. 229 9,61
Køer - 2. lakt. 206 6,80
Køer - øvr. lakt. 247 4,86
HOL Kvier 1.978 47,27
Køer - 1. lakt. 2.016 8,18
Køer - 2. lakt. 1.948 4,98
Køer - øvr. lakt. 1.975 3,54
Jersey Kvier 348 79,89
Køer - 1. lakt. 350 66,57
Køer - 2. lakt. 342 57,02
Køer - øvr. lakt. 357 45,38

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer. 

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS.

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.520 36,39 7.902 63,61
Køer - 1. lakt. 573 24,53 1.763 75,47
Køer - 2. lakt. 274 25,07 819 74,93
Køer - øvr. lakt. 288 23,24 951 76,76
HOL Kvier 67.107 44,32 84.302 55,68
Køer - 1. lakt. 6.068 26,28 17.022 73,72
Køer - 2. lakt. 2.629 24,02 8.316 75,98
Køer - øvr. lakt. 1.967 23,13 6.538 76,87
Jersey Kvier 13.709 42,66 18.428 57,34
Køer - 1. lakt. 10.190 36,29 17.889 63,71
Køer - 2. lakt. 7.805 37,48 13.018 62,52
Køer - øvr. lakt. 9.244 35,62 16.709 64,38

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes ofte til almindelig sæd.

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 3.504 50,93 3.376 49,07
Køer - 1. lakt. 399 36,11 706 63,89
Køer - 2. lakt. 167 33,67 329 66,33
Køer - øvr. lakt. 177 29,26 428 70,74
HOL Kvier 49.631 58,67 34.959 41,33
Køer - 1. lakt. 4.010 37,91 6.568 62,09
Køer - 2. lakt. 1.605 33,39 3.202 66,61
Køer - øvr. lakt. 1.144 30,89 2.560 69,11
Jersey Kvier 14.664 65,53 7.715 34,47
Køer - 1. lakt. 8.344 57,92 6.062 42,08
Køer - 2. lakt. 4.810 48,43 5.122 51,57
Køer - øvr. lakt. 5.594 45,89 6.597 54,11

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år.

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Antal besætninger i gns.: 120 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 51,5 48,5
Kviens alder ved 1. inseminering 15,1 15,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,5 8,7
IO56 63,9 68,4

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for HOL kvier

Antal besætninger i gns.: 918 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 55,9 43,9
Kviens alder ved 1. inseminering 15,1 15,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,5 8,2
IO56 63,2 70,7

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Antal besætninger i gns.: 269 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 65,7 34,1
Kviens alder ved 1. inseminering 13,9 14,5
Kviernes gennemsnitlige NTM 7,2 5,4
IO56 62,0 65,3

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år.

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 22 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,9 55,8 10,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,5 86,4 99,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,22 2,26 2,22
Køernes gennemsnitlige NTM 8,8 7,0 4,3
IO56 55,4 61,1 60,2

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 162 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 38,6 51,2 10,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,7 94,5 117,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,22 2,26 2,12
Køernes gennemsnitlige NTM 7,1 4,5 2,0
IO56 50,2 61,4 63,8

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 231 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 56,4 39,3 4,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,0 109,2 160,5
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,96 1,96 1,92
Køernes gennemsnitlige NTM 5,8 2,5 -0,2
IO56 56,1 55,7 63,3

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år.

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 14 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 31,9 41,4 26,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 76,2 89,6 77,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,09 2,94 2,91
Køernes gennemsnitlige NTM 11,2 8,4 2,4
IO56 47,2 46,2 56,9

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.:95 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,5 44,3 19,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 81,4 92,2 100,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,94 2,87 2,76
Køernes gennemsnitlige NTM 6,9 3,4 0,3
IO56 50,7 55,5 55,7

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 191 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 48,6 41,2 10,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 76,3 91,0 109,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,54 2,50 2,37
Køernes gennemsnitlige NTM 4,0 0,5 -3,02
IO56 54,6 58,2 66,5

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år.

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 12 KSS Alm. Sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 29,3 45,7 24,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,4 103,9 86,3
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,10 3,05 2,97
Køernes gennemsnitlige NTM 9,1 5,1 0,5
IO56 55,3 60,9 68,5

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 69 KSS Alm. Sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,1 40,3 25,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 88,2 99,5 100,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,15 3,09 3,10
Køernes gennemsnitlige NTM 2,5 0,7 -2,2
IO56 49,2 54,0 57,7

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 160 KSS Alm. sæd Kødkvæg
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 46,4 39,7 13,9
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 78,3 92,0 100,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,66 2,53 2,45
Køernes gennemsnitlige NTM 1,7 -2,0 -5,6
IO56 54,7 58,5 64,8

 

Sidst bekræftet: 27-07-2018 Oprettet: 12-07-2018 Revideret: 27-07-2018