Oprettet: 20-05-2010

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark - maj 2010

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Statistikken er beregnet d. 6. maj 2010.

Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS.

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

1.Forbrug af KSS generelt

2.Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

3.Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

4.Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

5.Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

6.Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1 viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. Der er en tendens til, at KSS anvendes i større udstrækning til kvierne end køerne.

Tabel 1. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder

Racer Kvier/køer

KSS

Alm. sæd

Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 4.195 14,88 23.993 85,12
Køer - 1. lakt. 950 3,24 28.326 96,76
Køer - 2. lakt. 575 2,80 19.967 97,20
Køer - øvr. lakt. 464 2,07 21.938 97,93
HOL Kvier 38.624 14,98 219.202 85,02
Køer - 1. lakt. 5.336 1,77 295.670 98,23
Køer - 2. lakt. 2.571 1,20 211.476 98,80
Køer - øvr. lakt. 2.376 1,07 219.732 98,93
Jersey Kvier 7.246 15,86 38.446 84,14
Køer - 1. lakt. 3.931 8,28 43.518 91,72
Køer - 2. lakt. 2.700 7,78 32.014 92,22
Køer - øvr. lakt. 2.000 4,50 42.492 95,50
DRH Kvier 431 10,53 3.661 89,47
Køer - 1. lakt. 94 1,95 4.734 98,05
Køer - 2. lakt. 48 1,58 2.988 98,42
Køer - øvr. lakt. 28 0,85 3.276 99,15

 

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En stor del af malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS og andre bruger kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretage mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a viser, at en tredjedel af alle røde og Holstein besætninger bruger mere end 10% KSS til kvierne, mens det er halvdelen hos Jersey. Der anvendes generelt mindre KSS hos køerne, dog bruger en tredjedel af Jersey besætninger mere end 10% KSS til køerne og min 5 stk..

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger,
som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 384 30,73
Køer - 1. lakt. 405 6,91
Køer - 2. lakt. 323 6,19
Køer - øvr. lakt. 325 3,69
HOL Kvier 2692 31,35
Køer - 1. lakt. 2789 4,02
Køer - 2. lakt. 2537 2,52
Køer - øvr. lakt. 2545 2,32
Jersey Kvier 437 41,88
Køer - 1. lakt. 449 22,72
Køer - 2. lakt. 410 20,98
Køer - øvr. lakt. 438 12,79
DRH Kvier 43 32,56
Køer - 1. lakt. 54 3,70
Køer - 2. lakt. 40 0,00
Køer - øvr. lakt. 35 0,00

 

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.

Sammenligning af tabel 1 og 2b viser, at det er en meget stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS.

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer

KSS

Alm. Sæd

Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 3.580 34,1 6.909 65,9
Køer - 1. lakt. 579 24,9 1.747 75,1
Køer - 2. lakt. 308 25,4 907 74,7
Køer - øvr. lakt. 194 25,5 567 74,5
HOL Kvier 35.998 34,9 67.067 64,1
Køer - 1. lakt. 3.446 22,8 11.658 77,2
Køer - 2. lakt. 1.447 21,4 5.314 78,6
Køer - øvr. lakt. 1.368 23,7 4.415 76,3
Jersey Kvier 6.515 28,8 16.113 71,2
Køer - 1. lakt. 3.135 23,7 10.115 76,3
Køer - 2. lakt. 1.997 24,6 6.114 75,4
Køer - øvr. lakt. 1.354 26,8 3.706 73,2
DRH Kvier 309 30,5 703 69,5
Køer - 1. lakt. 21 22,6 72 77,4
Køer - 2. lakt. - - - -
Køer - øvr. lakt. - - - -

 

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en større andel af 1. insemineringerne end af alle insemineringer. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering skiftes til almindelig sæd.

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer

Racer Kvier/køer

Kønssorteret sæd

Alm. Sæd

Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 2.614 45,7 3.105 54,3
Køer - 1. lakt. 365 33,3 732 66,7
Køer - 2. lakt. 205 34,1 397 67,0
Køer - øvr. lakt. 137 35,9 245 64,1
HOL Kvier 25.985 48,7 27.416 51,3
Køer - 1. lakt. 2.111 32,0 4.486 68,0
Køer - 2. lakt. 828 28,5 2.079 71,5
Køer - øvr. lakt. 755 28,7 1.876 71,3
Jersey Kvier 4.834 41,9 6.702 58,1
Køer - 1. lakt. 2.040 33,7 4.015 66,3
Køer - 2. lakt. 1.314 33,9 2.568 66,2
Køer - øvr. lakt. 894 36,3 1.572 63,8
DRH Kvier 202 37,2 341 62,8
Køer - 1. lakt. 10 23,8 32 76,2
Køer - 2. lakt. - - - -
Køer - øvr. lakt. - - - -

 

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år.

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år.

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Antal besætninger i gns.: 117 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 45,7 54,3
Kviens alder ved 1. inseminering 16,1 16,7
Kviernes gennemsnitlige NTM 11,8 10,4
IO56 60,3 71,9

 

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for HOL kvier

Antal besætninger i gns.: 837 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 47,7 52,3
Kviens alder ved 1. inseminering 15,6 16,2
Kviernes gennemsnitlige NTM 15,1 14,4
IO56 59,0 71,3

 

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Antal besætninger i gns.: 183 KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 44,7 55,3
Kviens alder ved 1. inseminering 14,8 15,3
Kviernes gennemsnitlige NTM 9,2 8,3
IO56 58,7 68,3

 

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år.

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer.

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 28 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 35,0 65,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,5 94,4
Køernes gennemsnitlige NTM 7,4 5,6
IO56 51,7 65,9

 

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 111 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 32,2 67,8
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 87,3 115,8
Køernes gennemsnitlige NTM 12,2 10,8
IO56 52,1 64,0

 

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 102 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,3 63,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 86,1 115,8
Køernes gennemsnitlige NTM 6,5 5,3
IO56 58,3 66,1

 

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år.

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 20 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,0 66,0
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 79,9 94,1
Køernes gennemsnitlige NTM 6,1 2,9
IO56 44,4 65,2

 

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.:63 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 28,7 71,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,5 110,1
Køernes gennemsnitlige NTM 10,5 9,3
IO56 50,3 61,8

 

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 86 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 34,9 65,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 77,4 96,5
Køernes gennemsnitlige NTM 5,4 2,7
IO56 54,6 63,5

 

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd.

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år.

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mellem 10 og 90 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Antal besætninger i gns.: 12 KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,2 66,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,2 109,3
Køernes gennemsnitlige NTM 2,8 0,2
IO56 47,2 66,8

 

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations HOL-køer

Antal besætninger i gns.: 58 KSS Alm. Sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 28,4 71,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 89,0 107,9
Køernes gennemsnitlige NTM 8,8 6,7
IO56 50,2 65,7

 

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Antal besætninger i gns.: 56 KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 36,9 63,1
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,5 110,1
Køernes gennemsnitlige NTM 2,2 -0,2
IO56 53,3 63,6

 

Sidst bekræftet: 20-06-2018 Oprettet: 20-05-2010 Revideret: 20-05-2010

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Konsulent

Martha Bo Almskou

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20