Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-04-2016

KvægInfo 

Oprettet: 30-04-2007
Revideret: 29-05-2007

Forlænget laktation forringer ikke økonomien

Moderat forlængelse af laktationer ved anvendelse af kønssorteret sæd forringer ikke årsydelsen hos højtydende køer.


Når køer insemineres med kønssorteret sæd, medfører det, at kælvningsintervallet bliver længere end ved anvendelse af konventionel sæd. Dette skyldes, at ikke-omløberprocenten er lavere for kønssorteret sæd. Længere kælvningsintervaller er tidligere fundet at have en negativ konsekvens for indtjeningen. Nyere undersøgelser viser dog at det ikke nødvendigvis er tilfældet.

Nyere israelske undersøgelser viser, at det optimale kælvningsinterval kan være op til 370-390 dage (Weller and Folman, 1990), men der er fundet en økonomisk gevinst ved at øge kælvningsintervallet helt op til 440-460 dage (Arbel et al., 2001). Forsøget af Arbel et al. (2001) er baseret på en udsættelse af første inseminering hos højtproducerende køer. På grund af bedre udholdenhed af især 1. kalvskøer var mælkeydelse i deres forlængede laktation 0,8 kg EKM højere pr. dag. Når det samme totale antal malkedage sammenlignes (også fra deres efterfølgende laktation, figur 1) var nettogevinst pr. dag hhv. 1,26 kr. og 0,96 kr. højere for 1. kalvskøer og ældre køer.
Figur 1. Basis for sammenligningen mellem 1. kalvskøer med forskellige kælvningsintervaller (K-int), følgende 150 dage i næste laktation samt 59 ekstra for kontrolgruppen


En økonomisk gevinst på omkring 1 kr. er selvfølgelig ikke af den store betydning. Det er dog vigtigt at bemærke, at der ikke er noget, der antyder et økonomisk tab ved at forlænge laktationen. Resultaterne fra Arbel et al. (2001) er fundet hos højtproducerende køer. Det kan dermed ikke forventes, at det også er gældende for køer med et lavt produktionsniveau.

Modelberegninger viser, at hvis 20% af de bedste 1. kalvskøer insemineres 3 gange med kønssorteret sæd og bagefter med konventionelt sæd, stiger deres kælvningsinterval kun med 13 dage. I gennemsnit stiger kælvningsintervallet af alle 1. kalvskøer kun med 3 dage.

Der er derfor ikke grund til at tro, at den forlængelse af kælvningsintervallet, som er resultatet af anvendelse af kønssorteret sæd, vil have en negativ økonomisk effekt på køernes mælkeydelse.

Den israelske undersøgelse fokuserer mest på mælkeydelse. I vores beregninger omkring økonomien ved anvendelse af kønssorteret sæd regner vi med færre fødte kalve og flere forbrugte sæddoser, når kælvningsintervallet stiger, men ikke med en lavere mælkeydelse. Ifølge den israelske undersøgelse er det en rimelig antagelse under forudsætning af, at kønssorteret sæd bruges på køerne med høj ydelse, og vi ikke starter senere med at inseminere.

References
Arbel, R., Bigun, Y., Ezra, E., Sturman, H., Hojman, D., 2001. The effect of extended calving intervals in high lactating cows on milk production and profitability. J. Dairy Sci. 84, 600-608.
Weller, J.I., Folman, Y., 1990. Effects of calf value and reproductive management on optimum days to first breeding. J. Dairy Sci. 73, 1318-1326.

Sidst bekræftet: 19-05-2015 Oprettet: 30-04-2007 Revideret: 29-05-2007

Forfatter

Kvæg
Jehan Ettema

Afdelingsleder

Anders Fogh

Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20
INTERBULL breeding values calculated december 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 3. december 2019
10.12.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2019
INTERBULL har i december 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- ...
09.12.19
Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal d...
08.11.19
Hitliste med X-indekser - november 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
07.11.19