Oprettet: 04-03-2020

Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer

Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte kalve som er født i en mælkeleverende besætning.

I nedenstående tabeller i vist antal kalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte kalve som er født i en mælkeleverende besætning.

Nuværende status

I tabel 1 er vist antal krydsningskalve som er født i 2019. Dette give et indtryk at det nuværende niveau

Tabel 1. Antal kalve fordelt på far og morracer

Farrace Holstein Jersey Krydsning RDM Total
Aberdeen Angus 629 820 469   1.918
Blonde d'Aquitaine 987   220   1.207
Dansk Blåkvæg 32.765 4.293 6.727 2.889 46.674
Dansk Charolais 3.645 870 1.817 393 6.725
Hereford 248       248
Limousine 696   346   1.042
Simmental 288   252   540
Total 39.258 5.983 9.831 3.282 58.354

Udviklingen fra 2010-2020

I tabel 2-6 er vist udviklingen i antal kalve for forskellige farracer. Data er opdelt pr. morrace, samt vist samlet på tværs af morracer. Udviklingen er også vist grafisk på tværs af morracer i figur 1 og 2.

Tabel 2. Antal kalve af forskellige farracer. Morrace er Holstein

Fødsels-år Angus Blonde Blåkvæg Charo-lais Hereford Limou-sine Simmen-tal Total
2010     671     292   963
2011     1.038     682 235 1.955
2012     2.294     1.153 392 3.839
2013     3.830     1.462 413 5.705
2014   403 6.238 224   1.366 401 8.632
2015   641 11.445 396   920 573 13.975
2016   1.013 18.969 780   819 658 22.239
2017 470 1.158 31.623 1.887   1.085 456 36.679
2018 571 1.193 32.136 2.461 310 952 296 37.919
2019 629 987 32.765 3.645 248 696 288 39.258
2020     3.685 442       4.127

Tabel 3. Antal kalve af forskellige farracer. Morrace er RDM

Fødselsår Blåkvæg Charolais Limousine Total
2013 406     406
2014 825   204 1.029
2015 1.542     1.542
2016 2.370     2.370
2017 3.366     3.366
2018 2.998 259   3.257
2019 2.889 393   3.282
2020 304     304

Tabel 4. Antal kalve af forskellige farracer. Morrace er Jersey

Fødselsår Angus Blåkvæg Charolais Limousine Total
2011   291   330 621
2012   460   463 923
2013   1.292   429 1.721
2014   2.140   586 2.726
2015   3.366 276 496 4.138
2016 245 3.727 674 274 4.920
2017 443 4.510 635   5.588
2018 430 3.469 583   4.482
2019 820 4.293 870   5.983
2020   627     627

Tabel 5. Antal kalve af forskellige farracer. Morrace er krydsning

Fødselsår Angus Blonde Blåkvæg Charolais Limousine Simmental Total
2012     376   279   655
2013     620   530   1.150
2014     1.151   542   1.693
2015     2.535 261 355 273 3.424
2016 214 295 4.085 612 372 366 5.944
2017 356 274 6.239 1.046 248 288 8.451
2018 361 259 6.107 1.428 244 255 8.654
2019 469 220 6.727 1.817 346 252 9.831
2020     862       862

Tabel 6. Antal kalve af forskellige farracer. Alle morracer

Fødsels-år Angus Blonde Blåkvæg Charo-lais Hereford Limou-sine Simmen-tal Total
2010     671     292   963
2011     1.329     1.012 235 2.576
2012     3.130     1.895 392 5.417
2013     6.148     2.421 413 8.982
2014   403 10.354 224   2.698 401 14.080
2015   641 18.888 933   1.771 846 23.079
2016 459 1.308 29.151 2.066   1.465 1.024 35.473
2017 1.269 1.432 45.738 3.568   1.333 744 54.084
2018 1.362 1.452 44.710 4.731 310 1.196 551 54.312
2019 1.918 1.207 46.674 6.725 248 1.042 540 58.354
2020     5.478 442       5.920

Figur 1 Udvikling i antal kalve pr fødselsår fra 2010-2019 på tværs af morracer for mest anvendte farracer

 

Figur 2 Udvikling i antal kalve pr fødselsår fra 2010-2019 på tværs af morracer for mindre anvendte farracer

Sidst bekræftet: 04-03-2020 Oprettet: 04-03-2020 Revideret: 04-03-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20
Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20