Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-05-2020

  

Oprettet: 20-05-2016

Flere bruger kønssorteret sæd til kvierne

Ca. halvdelen af de danske kvægbesætninger bruger nu systematisk kønssorteret sæd til kvierne. Især Jersey er storforbrugere.

Forbruget af kønssorteret sæd (KSS) til kvierne er steget markant de seneste par år. Fra 2013 – 2016 steg forbruget således med op til 13,5 procentpoint afhængig af race – mindst for RDM og størst for Jersey. Jerseybesætninger er altså de flittigste brugere. I 2016 blev der anvendt KSS på næsten en tredjedel af Jerseykvierne – nemlig knap 27 pct. For Holsteinkvierne blev der brugt KSS til ca. 23 pct., mens det gjaldt for ca. 20 pct. af RDM-kvierne.

Flere bruger KSS som en systematisk strategi

Der er flere årsager til stigningen i forbruget. En af årsagerne er formentligt kvotestoppet i april 2015, som på mange bedrifter har medført et ønske om flere køer i besætningen. En anden årsag kan være et ønske om at fintune økonomien i besætningen ved at producere kvier på de avlsmæssigt bedste hundyr og dermed opnå et højere avlsmæssigt niveau i besætningen. En sådan strategi skal kombineres med brug af kødkvægssæd, da der sjældent er økonomi i at producere ekstra kvier til salg.

Endelig skyldes stigningen, at flere besætninger er begyndt at bruge KSS som en systematisk strategi – dvs. at de bruger minimum 10 pct. KSS. For RDM og Holstein steg andelen af besætninger, der brugte KSS systematisk fra 2013 til 2016 med ca.16 procentpoint, mens den steg med 30 procentpoint hos Jersey. Det betyder, at to tredjedel af Jerseybesætningerne nu systematisk bruger KSS på deres kvier. Omkring 40-65 % (afhængig af race) af alle danske besætninger anvender KSS systematisk, og sammen står de for ca. 90 pct. af forbruget af kønssorteret sæd. De resterende 10 pct. bruges sporadisk.

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 10 – 2016

 

 

Sidst bekræftet: 24-07-2017 Oprettet: 20-05-2016 Revideret: 20-05-2016

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Specialkonsulent

Morten Kargo

Avlsværdivurdering, Kvæg


Ruth Bønløkke Davis

Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20