Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 12-07-2018

Kvæg fri 

Oprettet: 12-07-2002
Revideret: 08-10-2015

Bilag fra indlæg vedr. avl fra kongresser og årsmøder

 

Samling af bilag og overheads fra kvægkongresser og årsmøder vedr. avl

 

Kvægkongres 2015  - Indlæg under temaet "Avl"

Tør, kan og vil du? I

Jægersoldat og mentaltræner B.S. Christiansen
Teamleder Anders Fogh, SEGES
Forsker Jehan Ettema, Simherd A/S, Aarhus Universitet
Konsulent Line Hjortø, SEGES

Kvægbruget har brug for produktivitetsstigning. Derfor skal alle kort spilles for at opnå højere produktion eller færre udgifter. I samarbejde med VikingDanmark sætter vi fokus på at spille kortene rigtigt og udnytte de avlsmæssige muligheder - eksempelvis malkekvægskrydsning, krydsning med kødkvæg og optimal anvendelse af kønssorteret sæd. Vi fortæller kort og kontant, hvor meget du kan øge dit DB ved at implementere mulighederne i besætningen uden store investeringer. Men forandring og nye tiltag kan være svære at gennemføre. Bliv inspireret og få hjælp til det af jægersoldaten B.S. Christiansen. Hør også SEGES og VikingDanmark præsentere fælles ambitiøse 2020-mål for en lavere udskiftningsprocent, et øget antal krydsningskalve og en øget andel af besætninger med systematiske krydsningsprogrammer.

Dias:
Indledn. 
Anders
Jehan
Line

Bilag 1
Bilag 2

 
Tør, kan og vil du? II

Jægersoldat og mentaltræner B.S. Christiansen
Specialkonsulent Morten Kargo, SEGES /Aarhus Universitet
Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark
Rådgivningschef Lisbet Holm, VikingDanmark

Der er mange avlsmæssige muligheder for at optimere produktionen, og de er slet ikke udnyttet optimalt i malkekvægssektoren i dag. Det skyldes, at det er svært at gennemføre forandringer – ikke kun for kvægbrugere, men for alle mennesker. Opgaven er at gøre op med ‘vi plejer’. For at blive inspireret og motiveret til det, har vi inviteret jægersoldat B.S. Christiansen, som fortæller om, hvad der skal til for at skabe forandringer og nå de mål, man sætter sig. Han giver på en interessant og underholdende måde råd om, hvordan man bevarer gå-på-modet i en udfordrende hverdag.
Men vi slipper dig ikke her. I samarbejde med VikingDanmark tilbyder SEGES opfølgende rådgivning og en Simherd beregning på din egen bedrift til en me­get attraktiv pris, så du ved præcis hvilke avlstiltag, din bedrift får mest ud af.

Dias:
Morten
Mads
Lisbeth

Bilag:
Anders
Morten
 

 

Kvægkongres 2014  - Indlæg under temaet "Koen og kalven"

Udnyt genomiske test og KSS hjemme på bedriften
Specialkonsulent Morten Kargo, VFL, Kvæg og
Mælkeproducent Niels Ulrik Andersen, Rosnæs 
 Overhead
 

Kvægkongres 2013  - Indlæg under temaet "Koen"

Tjen penge på krydsningskalve
I øjeblikket producerer mange mælkeproducenter flere kvier, end der er behov for til udskiftning. Det skyldes blandt andet forbedret reproduktion, mulighed for anvendelse af kønssorteret sæd og en situation, hvor besætningsudvidelser er sat på standby. Men er det den mest rentable løsning fortsat at producere et overskud af kvier til et marked med meget svingende priser? Eller skal man krydse med kødkvægstyre? På baggrund af aktuelle prisforudsætninger sammenligner vi økonomien i at producere krydsningskalve i en malkekvægbesætning i forhold til opdræt og salg af kvier. Desuden viser vi, hvordan det påvirker malkekoen at inseminere med kødkvægstyre. Endelig vil en mælkeproducent med 175 Jerseykøer fortælle om sine overvejelser bag og erfaringer med at producere kviekalve ved hjælp af kønssorteret sæd på de bedste køer og kvier samt krydsningskalve efter Dansk Blåkvæg på de avlsmæssigt dårligste køer. Konsulent Jehan Ettema, SimHerd A/S  Overhead
Konsulent Kevin Byskov, Videncentret for Landbrug, Kvæg  Overhead
Kvægbruger Niels Jørgen Pedersen, Thy  Overhead
 

Kvægkongres 2012  - Indlæg under temaet "Sundhed"

Kombi Kryds – styring og muligheder
Denne blok vil give kvægbrugere, som har lyst til at gå i gang med krydsning - specielt Kombi Kryds i deres besætning, det bedst mulige beslutningsgrundlag. Kombi Kryds er en nyudviklet krydsningsmetode inspireret fra svineavlen. Med Kombi Kryds fastholdes en renracet kerne af de avlsmæssigt bedste køer samtidig med, at krydsningsfrodigheden udnyttes hos den største del af køerne. Det kræver styring, og derfor er der i 2011 udviklet nye styringsmetoder. Vi vil fortælle om de nye styringsmetoder samt de erfaringer og resultater fra praksis, der på nuværende tidspunkt er høstet med Kombi Kryds. Endelig vil vi fortælle om de nyeste resultater indenfor krydsning nationalt og internationalt.
Specialkonsulent Morten Kargo Sørensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg  Overhead
Avlsrådgiver Mads Fjordside, Viking Danmark    
Gårdejer Henrik Pedersen, Tim  
Flere levende kvier
Døde kalve og ungdyr er både et økonomisk og velfærdsmæssigt problem. Der arbejdes på at lave et avlsværdital, så vi kan avle mod lavere dødelighed. Men skal vi forbedre resultatet på kortere sigt, er det forbedringer af management, der skal til. Temaet stiller skarpt på, hvordan management og avl kan hjælpe dig til at få så mange levende kalve og ungdyr som muligt.
Vi indleder med en generel oversigt over udviklingen, aktuelle tal omkring dødelighed og præsentation af de væsentligste udfordringer omkring kalvene. Dernæst fortæller vi om nyt på avlsfronten. Endelig skal du høre gårdejer Carsten Asmussen. Carsten er meget engageret, har klare holdninger og fokus på systematik og opmærksomhed ved pasning af kalve, som vi alle kan tage ved lære af.
Landskonsulent Peter Stamp Enemark, Videncentret for Landbrug, Kvæg   Bilag  Overheads
Konsulent Line Hjortø Buch, Videncentret for Landbrug, Kvæg  Bilag  Overheads 
Gårdejer Carsten Risager Asmussen, Christiansfeld  Bilag  Overheads
Sådan avler jeg min favoritko - Dansk Holstein's aftensmøde
Med NTM får du den mest økonomiske ko.
Favoritkoen skal kunne være alene hjemme og kunne begå sig i fremtidens besætninger
NTM gavner produktionsøkonomien gennem en samtidig forbedring af alle egenskaber – både produktions- og funktionelle egenskaber.
Teamleder Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg    Overheads
 

Kvægkongres 2011  - Indlæg under temaet "Sundhed og avl"

Få has på klovene
Med tre korte indlæg får du inspiration til, hvordan du løser dine klovproblemer.
Kvægfagdyrlæge Anette Pedersen viser, hvordan klovregistreringer danner basis for en målrettet rådgivning, der giver bonus til landmanden.
Dyrlæge, ph.d. Peter Thomsen præsenterer med baggrund i sine forskningsresultater, hvad vi kan opnå ved klovvask.
Teamleder Anders Fogh viser, hvad vi kan forvente af avlsforbedringer på klovområdet. 
Kvægfagdyrlæge Anette Pedersen Bilag Overheads 
Dyrlæge, ph.d. Peter Thomsen Bilag  
Teamleder Anders Fogh Bilag  
Udskift brugstyrene med GenVik-PLUS tyre 
Genomisk selektion er en avlsmetode, som mange har stiftet bekendtskab med inden for de seneste par år. Selv om metoden er ny, er udviklingen gået ekstremt hurtigt, og mange ting er forbedret undervejs. Seneste forbedring er, at det avlsmæssige niveau nu vises som ’rigtige’ avlsværdi­tal, som vi kender fra de afprøvede tyre. Anvendelse af genomisk selektion betyder, at de bedste ungtyre (GenVikPLUS) vil være bedre end brugs­tyrene.
Vi viser, hvor meget det drejer sig om i danske kroner. Når du anvender genomisk udvalgte tyre i din besætning, er det dog vigtigt at huske, at sikkerheden på avlsværditallene er lavere. Vi vil illustrere, hvordan du - i samarbejde med din avlsrådgiver - får optimal brug af GenVikPLUS og brugstyre, der sikrer maksimal avlsfremgang i din besætning. 
Specialkonsulent Morten Kargo Sørensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark 
 
  Overheads
Bedre kødproduktion med kønssorteret sæd
I Danmark foretages 15 pct. af insemineringerne på kvier med kønssorteret sæd, mens forbruget er væsentligt mindre hos køer. Det giver muligheder. Tidligere har kønssorteret sæd primært været brugt til at producere ekstra kvier til udvidelse af besætningen eller til salg. Faldende priser på kvier gør det dog mindre attraktivt at producere et overskud af kvier til salg. Alternativt kan anvendelse af kønssorteret sæd til de bedste køer og kvier kombineres med brug af kødkvægtyre til de ringeste.
Vi viser, hvilke resultater der reelt er opnået med kønssorteret sæd. Desuden fortæller en mælkeproducent, som producerer krydsningskalve, om sine erfaringer. Endelig gives der et bud på, hvilken merpris slagtekalveproducenten kan betale for krydsningskalvene. 
Kvægbruger Kristoffer Kappel, Thy   Overheads 
Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Bilag  
Teamleder Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg Bilag Overheads
 

Dansk Kvæg - kongres 2010 - Indlæg under temaet "Avl og reproduktion"

Få størst udbytte af genomisk information 
Genomisk selektion er et redskab, som har revolutioneret avlsarbejdet indenfor ganske kort tid. I dag bruger man allerede genomisk udvalgte tyre indenfor alle racer, og i nær fremtid vil offentliggjorte avlsværdital indeholde genomisk information. Den enkelte kvægbruger kan samtidig få avlsværdier med genomisk information på hundyr. Det betyder, at kvægbrugere snart skal forholde sig til mange interessante spørgsmål. Spørgsmål som for eksempel: Hvor mange af køerne og kvierne skal jeg inseminere med Genvikplustyre? Skal jeg genteste hundyr i min besætning? Hvordan minimerer jeg risikoen for skuffelser? Under indlægget vil vi svare på disse og mange andre spørgsmål.

Forskningsleder Christian Sørensen, DJF, Foulum, Aarhus Universitet

Bilag Overheads
Avlsrådgiver Kenneth Byskov, VikingGenetics
 
Bilag Overheads 
Sådan forbedrer du reproduktionseffektiviteten
I løbet af de sidste årtier har en negativ udvikling i reproduktionseffektiviteten vist sig i takt med en stigende mælkeydelse per ko. Årsagerne til reproduktionsproblemer kan oftest findes som en kombination af flere forskellige faktorer, fordi den hunlige frugtbarhed påvirkes af både avl, ernæring, sundhed og management. Du har dog mulighed for at vende/modvirke den negative udvikling i reproduktionseffektiviteten. Vi vil fortælle om nye systematiske tiltag, som gør det nemt for dig, at udpege områder, hvor der skal sættes ind, og gøre aktivt brug af det i hverdagen.

Konsulent Søs Ancker, Dansk Kvæg  

Bilag Overheads
Inseminør Carsten Vest Hansen, Viking Danmark
 
Bilag Overheads 
Krydsning - et stærkt alternativ
Krydsning er anvendt i stor stil hos høns og grise, mens det endnu kun har mindre udbredelse hos malkekvæg. Krydsning af malkekvæg har været diskuteret meget de senere år. Vi vil give vores bud på, om krydsningskøer rent faktisk lever op til forventningerne hos de kvægbrugere, som anvender et systematisk krydsningsprogram. Vi vil også give en vurdering af, hvilke racer, der har potentialet til at indgå i et krydsningsprogram samt vise de nyeste krydsningsresultater fra ind og udland.
Specialkonsulent Morten Kargo Sørensen, Landscentret, Dansk Kvæg og seniorrådgiver, DJF, Foulum, Aarhus Universitet og
Teamleder Anders Fogh, Landscentret, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
 

Dansk Kvæg - kongres 2009 

- Tema 2: Genomisk selektion revolutionerer avlsarbejdet - kan vi fordoble avlsfremgangen?

Genomisk selektion er en ny teknik, som gør det muligt at fastlægge et dyrs avlsmæssige niveau uanset køn og alder, baseret på en blodprøve på det enkelte dyr. Genomisk selektion bygger på viden om sammenhængen mellem traditionelle avlsværdital og 54.000 DNA-markører. Denne sammenhæng er bestemt på tyre med døtregruppeafprøvning.

Sikkerheden på et genomisk avlsværdital afhænger af egenskaben. Den er generelt lidt lavere end sikkerheden hos en afprøvet tyr, men væsentligt højere end sikkerheden på en ko med egen ydelse. Højere sikkerhed på avlsværditallene betyder bedre muligheder for at udvælge de avlsmæssigt bedste dyr og i sidste ende en større avlsmæssig fremgang for racen.

Ved at bruge genomisk selektion kan man sætte turbo på avlsarbejdet. Danmark, og en række lande i resten af verden har allerede taget metoden i brug. Genomisk selektion er dermed en revolutionerende landvinding eller, som en amerikansk forsker har udtrykt det: "Det er muligt at fordoble avlsfremgangen, og genomisk selektion er derfor for godt til at blive ignoreret" (L. Schaeffer).
Velkomst og introduktion
Konsulent Anders Fogh, Dansk Kvæg
1. del: En blodprøve kan bruges til at forudsige det avlsmæssige niveau
Ny teknologi der virker i praksis
Forskningsleder Mogens Sandøe Lund, Aarhus Universitet
Bilag Overheads
Tidlig identifikation af de avlsmæssigt bedste dyr
Udviklingskonsulent Jørn Rind Thomasen, VikingGenetics
Bilag Overheads
Udvikling af konkurrencedygtige tests på vej
Forskningsleder Mogens Sandøe Lund, Aarhus Universitet
Bilag Overheads
2. del: Vi kan opnå stærkt forøget avlsfremgang
Toptuning af avlsmaskineriet
Forsker Anders Chr. Sørensen, Aarhus Universitet
Bilag Overheads
Fremtidens toptyre er teenagere
Specialkonsulent Morten Kargo Sørensen, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Viking Genetics i førertrøjen
Avlsleder for Holstein Lars Nielsen, VikingGenetics
Bilag Overheads
 

Dansk Kvæg - kongres 2008 - Tema 2: Styr på frugtbarheden

Frugtbarheden hos malkeracerne er løbende blevet dårligere indenfor de sidste 10-20 år, men hvad er årsagen egentligt til denne udvikling - og hvad betyder det rent økonomisk?

Vi sætter fokus på, hvordan den ugunstige udvikling kan brydes og på, hvordan vi kommer videre i den rigtige retning. Der er heldigvis mange knapper at skrue på.

Vi ser nærmere på mulighederne i bedre avls- og produktionsmæssig styring samt på mulighederne ved at bruge ny teknologi.
Velkomst og introduktion
Specialkonsulent Morten Kargo Sørensen, Dansk Kvæg
Der er penge i god reproduktion!
Seniorforsker Søren Østergaard, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Bilag Overheads
Frugtbarheden er blevet dårligere de seneste 20 år
Teamleder Anders Fogh, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Viking Genetics har kurs mod bedre frugtbarhed
Jersey avlsleder Peter Givskov Larson, Viking Genetics
Bilag Overheads
DNA-markører kan forbedre frugtbarheden
Avlsrådgiver Jørn Rind Thomasen, Viking Genetics og
Seniorforsker Bernt Guldbrandtsen,
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Bilag Overheads
Hvilke nøgletal er de vigtigste for at styre reproduktionsarbejdet?
Konsulent Søs Ancker, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Herd Navigator hjælper med overblik over reproduktionen
Specialkonsulent Lars Arne Hjort Nielsen, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Heatime - hurtig og enkel registrering af brunst
Inseminør Bent Møller Andersen, Viking Danmark
Bilag Overheads
 

Dansk Kvæg - kongres 2008 - Fælles aftens møde for malkeracerne:
Turboavl - fremgang for etik og økonomi

Velkomst
Formand for Viking Danmark, Jan Duchwaider
Avlsmål i Norden
Direktør Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
Overheads
Avlsplaner i Viking Genetics
SDM - avlsleder Lars Nielsen, Viking Genetics
Overheads
Lemmer i avlsmålet - hvad er næste skridt?
Teamleder Anders Fogh, Dansk Kvæg
Overheads
Kvægavl i fremtiden set med genetiske og etiske briller
Lektor Thomas Mark og professor Peter Sandøe, KU-Life
Overheads
5 årtier i kvægavlens tjeneste
Formand for Viking Danmark Jan Duchwaider og Direktør Gert Pedersen Aamand
Overheads
 

Dansk Kvæg - kongres 2007 - Tema 2: Frugtbart samspil mellem avl og produktion

- Tænk avlsarbejde ind i bedriftens helhed og få en bedre økonomi

Produktivitetsstigningen i kvægbruget kommer fra landvindinger inden for både avl og produktion (fodring, pasning, staldsystemer osv.). For den enkelte kvægbruger er det nødvendigt konstant at være på jagt efter disse gevinster.

Der er mange knapper, man kan skrue på for at maksimere produktivitetsstigningen, og vi tager fat i nogle af dem. Kønssorteret sæd er en af de knapper, som øger produktivitetsstigningen pga. avls- og produktionsmæssige gevinster. Valget af avlsmateriale i besætningen er en anden af de vigtige knapper. Vi vil vise effekten af avl på nogle af de væsentlige egenskaber: Kg protein, frekvensen af mastitistilfælde, dage fra kælvning til 1. inseminering samt antal dage, køerne producerer i besætningen.

Vi sætter fokus på både avls- og produktionsbeslutninger, som træffes i besætningen. Udfordringer kan løses gennem forskellige avls- og produktionsmæssige tiltag, men man får det maksimale udbytte, hvis de to områder spiller sammen. Det er med andre ord vigtigt, at kvæg-brugeren træffer beslutninger, som samlet set er optimale for hele bedriften.

Endelig kommer vi med et bud på, hvordan avls- og produktionsrådgivningen kan kombineres til gavn for kvægbrugeren
Velkomst og introduktion
Konsulent Anders Fogh, Dansk Kvæg
Overheads
Fremgang kommer fra både avl og produktion
Forsker og specialkonsulent Morten Kargo Sørensen,
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Kønssorteret sæd - nye avls- og produktionsmæssige muligheder
Ph.d. studerende Jehan Ettema,
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Bilag Overheads
Tyrevalget påvirker produktion, sundhed og frugtbarhed så det kan mærkes!
Landskonsulent Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Avlsbeslutninger som passer til din besætning
Avlsleder Lisbet Holm, Kvægavlsforeningen Dansire
Bilag Overheads
Produktionsbeslutninger som passer til din besætning
Chefkonsulent Ida Ringgaard, Vestjysk Landboforening
Bilag Overheads
Koordineret avls- og produktionsrådgivning giver flere penge på bundlinien
Chefkonsulent Ida Ringgaard, Vestjysk Landboforening
og avlsleder Lisbet Holm, Kvægavlsforeningen Dansire
Overheads
     
SDM - aftensmøde - Herning  2007
Klovproblemer Hvilke avlsmæssige tiltag kan vi gøre?
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
   Overheads

 

Dansk Kvæg - kongres 2006 - Tema 2: Matcher avlsmålet kravene til fremtidens ko?

Avlsmålet har betydning for både kvægbrugeren og resten af samfundet. I temaet belyser vi de ønsker, som parterne har til fremtidens ko. Indlæggene og den efterfølgende diskussion vil vise, om det nuværende avlsmål kan opfylde ønskerne fra både kvægbrugeren og omverdenen.

De overordnede rammer, som kvægbrugeren i fremtiden skal producere mælk under, er blandt andet bestemt af nationale lovkrav og globale prisforhold. En central forudsætning for mælkeproduktionen er samtidig de arveanlæg, som findes i de køer, kvægbrugeren har til rådighed. Målet for fremtidens ko er beskrevet i avlsmålet og udmøntet i form af vægtningen af egenskaberne i S-indekset. Tidshorisonten inden for kvægavl er lang, og den målsætning, vi har i dag, får først den fulde effekt om 10-15 år. Derfor er det meget vigtigt, at vi har det rigtige avlsmål.

Formålet med temaet er at give et overordnet billede af den nuværende målsætning med avlsarbejdet. Samtidig får tilhørerne lejlighed til at høre om og debattere avlsarbejdets fremtidige retning. Temaet er rettet mod både mælkeproducenter og avlere. Poster fra temaet
Velkomst og introduktion
Konsulent Anders Fogh, Dansk Kvæg
Overheads
Avlsmålet og ændringer fra 1982 til 2005 - i Danmark og udlandet
Udviklingsleder Søren Borchersen, Kvægavlsforeningen Dansire
Bilag Overheads
Kvægbrugerens syn på fremtidens avlsmål
Gårdejer Erik Hansen, Rødding
Bilag Overheads
Omverdenens syn på fremtidens avlsmål
Professor Peter Sandøe, Den Kgl. Vererinær- og Landbohøjskole
Bilag Overheads
Er avlsmålet robust ?
Specialkonsulent Jørn Pedersen, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Hvilke nye registreringer og værktøjer kan understøtte avlsmålet
Adjunkt Thomas Mark, Den Kgl. Vererinær- og Landbohøjskole
Bilag Overheads
 

Dansk Kvæg - kongres 2005 Tema 3: Helhed i avlsarbejdet

Titlen på dette års avlstema "Helhed i avlsarbejdet" har en dobbelt betydning:

Vi fortæller, hvordan registreringer opsamles og bliver omsat til avlsværdital, og videre hvordan de bliver anvendt i "økonomisk kvægavlsrådgivning" til gavn for den enkelte kvægbruger. Vi følger registreringerne, fra de forlader stalden, til de kommer tilbage i form af avlsværdital. Avlsværditallene giver et detaljeret kendskab til danske dyrs arveanlæg, hvilket er den væsentligste årsag til, at dansk avlsmateriale er efterspurgt i udlandet.

Den anden betydning af titlen henviser til, at avlsarbejdet med kvæg er et stærkt redskab til at styre besætningens udvikling. Avlsarbejde anno 2005 er et redskab til management på besætningsniveau, og derved er avlsarbejdet med til at skabe helhed i besætningen.
Poster fra temaet
Velkomst og introduktion
Forsker Morten Kargo Sørensen, Danmarks JordbrugsForskning/Dansk Kvæg
Overheads
Gode registreringer - udgangspunktet for at styre besætningen
Fodermester Michael Nielsen, Hodsager
Bilag Overheads
Registreringernes vej fra gården til Kvægdatabasen
Specialkonsulent Erik Bundgaard, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Fra registreringer til avlsværdital
Konsulent Morten Hansen og konsulent Anders Fogh, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Fordele ved nordisk avlsværdivurdering
Direktør Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
Bilag Overheads
Konsekvenser af indavl i besætningen
Forsker Anders Christian Sørensen, Danmarks JordbrugsForskning
Bilag Overheads
Avlsrådgivning med tegnebogen i fokus
Avlsrådgiver Claus Petersen, Kvægavlsforeningen Dansire
Bilag Overheads
S-indekset sælger tyresæd i udlandet
Area manager Søren Nørtoft Olesen, Dansire International
Bilag Overheads
 

Dansk Kvæg - kongres 2004 Tema 3: Robuste køer giver bedre økonomi

Avlsarbejdet har stor betydning for produktivitetsstigningen i kvægbruget. Vi sætter fokus på, hvad vi har opnået gennem avl, og hvilke gevinster vi vil få i de kommende år.

For mange kalve dør ved kælvning og inden for de første levemåneder. Vi præsenterer resultater, der viser på hvilke områder bedre avls- og produktionsstyring kan løse problemet

Kvægbrugeren kan forbedre økonomien på sin bedrift via avlsarbejdet. Vi viser tre forskellige veje til forbedring af økonomien i din besætning: Bedre styring af avlsarbejdet, anvendelse af krydsningsavl og anvendelse af kønssortering af sæd.
Robuste køer - hvad får du gennem avl, og hvad er retningen for det fremtidige avlsarbejde
Konsulent Anders Fogh, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Avlsmæssige muligheder for at få flere levende kalve
Konsulent Morten Hansen, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Bedre avlsværdivurdering for ydelse - testdagsmodeller
Afdelingsleder Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg
Bilag Overheads
Styring af den avlsmæssige udvikling i din besætning
Avlsrådgiver Claus Langdahl, Kvægavlsforeningen Dansire
Bilag Overheads
Større indtjening i din besætning ved brug af krydsning
Kvægbruger Jens Ulrik Tarpgaard, Ulfborg og
Forsker Morten Kargo Sørensen, Danmarks JordbrugsForskning
Bilag Overheads
Kønssortering af sæd - avlsmæssige og produktionsmæssige muligheder i din besætning
Udviklingsleder Søren Borchersen, Kvægavlsforeningen Dansire
Bilag Overheads
 

Dansk Kvæg - kongres 2003
Tema 3: Effektiv afprøvning af ungtyre - grundlaget for gode brugstyre

Bilag fra kongressen
Bedre avlsværdivurdering for ydelse og reproduktion -
Testdagsmodeller for ydelse
Specialkonsulent Jørn Pedersen, Dansk Kvæg
Overheads
Frugtbarhed i avlsarbejdet
Landskonsulent Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg
Overheads
Nye egenskaber og nye redskaber i avlsarbejdet - Huld i avlsarbejdet
Forskningsassistent Jan Lassen, Danmarks JordbrugsForskning
Overheads
Genmarkører i det praktiske avlsarbejde
Kvægavlskonsulent Jørn Rind Thomasen, Regionsudvalget for Kvæg i Ringkøbing amt
Overheads
Effektiv ungtyreafprøvning
Døtregruppestørrelsen har betydning for genetisk fremgang og økonomi
Forsker Morten Kargo, Danmarks JordbrugsForskning
Overheads
Afprøvning af ungtyre i praksis - sådan styrer vi det
Avlsleder Lisbet Holm, Kvægavlsforeningen Dansire
Overheads
 

Dansk Kvæg - kongres 2002
Tema 2: Brug S-indekset og lav en avlsplan

Bilag fra kongressen
Introduktion til tema
Afdelingsleder Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg
Overheads
Avlsplanlægning - Begræns indavl og optimer avlsfremgangen
Forsker Morten Kargo Sørensen, Danmarks JordbrugsForskning
Overheads
Avlsplanlægning - Avlsplanlægning i den enkelte besætning
Konsulent Kristian Søborg, Dansk Kvæg
Overheads
Totaløkonomisk fremgang - Økonomisk værdi af egenskaberne i S-indekset
Konsulent Jørn Pedersen, Dansk Kvæg
Overheads
Totaløkonomisk fremgang
- Det nye S-indeks fremmer sundhed, ydelse og produktionsøkonomi
Landskonsulent Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg
Overheads
Avlsarbejdet i praksis - Registrering hos og rådgivning til kvægbrugeren
Kvægavlskonsulent Lars Nielsen, Regionsudvalget for Kvæg, Holstebro
Overheads
Tema 3: Der kan være økonomi i okse- og kalveproduktion
Kødkvægindeksernes betydning for landmanden
Konsulent Anders Fogh, Dansk Kvæg
Overheads
Tema 6: Forlænget laktation og huldvurdering som styringsparametre
Huld i avlsarbejdet
Afdelingsleder Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg
Overheads
 

Landsudvalget for Kvæg - Årsmøde 2001

Avl for produktionsøkonomiske køer - sunde, holdbare og højtydende

Avlsarbejdet giver høj ydelse
Konsulent Anders Fogh, Landskontoret for Kvæg
Overheads
Konflikter mellem koens kapacitet for foderoptagelse og ydelse
Landskonsulent Ole Aaes, Landskontoret for Kvæg
Overheads
Avlsarbejdet giver flere livskraftige kalve
Konsulent Jørn Pedersen, Landskontoret for Kvæg
Overheads
Avlsarbejdet giver mere holdbare køer
Konsulent Ole Maagaard Pedersen, Landskontoret for Kvæg
Overheads
Det internationale avlsarbejde sætter fokus på sunde og holdbare køer
Projektansvarlig Thomas Mark, Interbull Centre, Sverige
Overheads
 

Landsudvalget for Kvæg - Årsmøde 1999

Avl for bedre sygdomsresistens
Landskonsulent Ulrik Sander Nielsen, Landskontoret for Kvæg
Bilag Overheads
Sidst bekræftet: 18-07-2016 Oprettet: 12-07-2002 Revideret: 08-10-2015

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Martha Bo Almskou

Avlsværdivurdering, Kvæg