Oprettet: 10-12-2003
Revideret: 14-10-2014

Informationsmøder om avl

Bilag og diasshow fra informationsmøder om avl

Informationsmøde om avl 8. oktober 2014 på Videncentret for Landbrug, Skejby

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse dias i PDF-format eller i PPT-format

Program  
     Program
Forbedringer af genomisk avlsværdivurdering
Ulrik Sander Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg  
 Bilag  Diasshow
Genomiske avlsværdital virker!
Anders Fogh
, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Internationale avlsværdital på unge tyre
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag  Diasshow
Typiske afstamningsfejl i LD besætninger
Kevin Byskov, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Fremtidig afstamningskontrol med SNP’er
Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Viden og synspunkter – klik et svar
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag  
Nyt avlsværdital for ungdyrdødelighed
Jørn Pedersen
, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Nyt om eksteriør – og fremtidige muligheder
Ulrik Sander Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  
Nyt fra NAV og Interbull
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag  Diasshow
Kort nyt (søgeside, vævsprøver, krydsningskalve m.m.)
Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg 
 Bilag  Diasshow
Avl for fodereffektivitet – muligheder og begrænsninger
Jan Lassen, Aarhus Universitet
 Bilag  Diasshow
Fremtidens avlsmål
Morten Kargo og Jehan Ettema, Aarhus Universitet
 Bilag  Diasshow
Registreringer af sundhed m.m. i globalt perspektiv
Uffe Lauritsen, RYK
 Bilag  Diasshow

Informationsmøde om avl 30. oktober 2013 på Videncentret for Landbrug, Skejby

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse dias i PDF-format eller i PPT-format

Program  
     Program
Hvad er imputation?
Line Hjortø og Kevin Byskov, Videncentret for Landbrug, Kvæg  
 Bilag  Diasshow
Afstamningsfejl ud fra LD projekt
Kevin Byskov
, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Genotypning på Genoskan
Rikke Vingborg, Genoskan
 Bilag  Diasshow
Status på udtagning af vævsprøver
Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Resultater fra Genomisk information, aktuelle udfordringer og fremtidige planer
Ulrik Sander Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag  Diasshow
Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg
Morten Kargo, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Krydsningsindeks for kødkvægstyre
Mette Sandholm og Anders Fogh
, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Multifaktorielle analyser - reproduktion
Søs Ancker, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Nye målinger i mælk
Uffe Lauritsen, RYK
 Bilag  Diasshow
Nye nordiske avlsværdital
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
Ane Marie Closter, Jørn Pedersen og Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 
 Bilag  Diasshow
Nyt fra Interbull
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag  Diasshow

 

Informationsmøde om avl 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse dias i PDF-format eller i PPT-format

Program  
     Program
Erfaringer med genomiske avlsværdital
Ulrik Sander Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg 
 
 Bilag  Diasshow
Blendede avlsværdital hos køer
Jørn Pedersen
, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Strategier for genomiske test på besætningsniveau
Morten Kargo,
Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Information til besætningsejere, som tester hundyr
Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Procedurer for rettelse af afstamning på genotypede dyr
Kevin Byskov, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Planer for indsamling af vævsprøver
Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Robotdata – anvendelse i avlsmæssig sammenhæng
Kevin Byskov,
Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Tilgængelighed af oplysninger på Dyreregistrering
Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Nyt om NTM
Morten Kargo, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Nyt fra Interbull
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag  Diasshow
Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer
Karina Elkjær, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag  Diasshow
Brush-up på hanlig frugtbarhed
Jørn Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg 
 Bilag  Diasshow
Slagtekalve – resultater og økonomi
Steen Hansen og Kevin Byskov, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow

 

Informationsmøde om avl 29. september 2011 på Videncentret for Landbrug, Skejby

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse dias i PDF-format eller i PPT-format

Program  
     Program
Indledning
Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg  
 Bilag  Diasshow 
SNP håndtering og data validering
Kevin Byskov, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag  Diasshow
Fra SNP til DVG
Ulrik Sander Nielsen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Beregning af GEBV ud fra DGV og fænotypiske registreringer (blending)
Jørn Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Avlsmæssige anvendelse og resultater hos tyre
Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Avlsmæssige anvendelse og resultater hos hundyr
Anders Fogh, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag  Diasshow
Anvendelse af genomisk selektion i udlandet
Gert Pedersen Aamand, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Avlsværdital for ungdyrdødelighed
Line Buch, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Nyt fra Interbull og fremtidige udviklingsopgaver
Gert Pedersen Aamand, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow
Avlsværdital for klovsundhed
Jørn Pedersen, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag  Diasshow
Optimalt insemineringstidspunkt ved brug af Heatime
Søs Anker, Videncentret for Landbrug, Kvæg 
 Bilag  Diasshow
Introduktion til SOP
Ulrik Toftegård, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag  Diasshow

 

Informationsmøde om avl 12. oktober 2010 på Videncentret for Landbrug, Skejby

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse dias i PDF-format eller i PPT-format.

Program  
    Program
NAV avlsværdital for holdbarhed
Jørn Pedersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag Diasshow
NAV avlsværdital for yversundhed
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag Diasshow
Nye genetiske parametre for ydelse
Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag Diasshow
Status på klovregistreringer og fremtidige planer
Kevin Byskov, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag Diasshow
Kontrol af indberettede afstamningsoplysninger
Kevin Byskov, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag Diasshow
Nyt fra Interbull og fremtidige udviklingsopgaver
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag Diasshow
Avlsplaner - sikkerhed og generationsinterval
Line Buch, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag Diasshow
Referencegruppe - "nye" og "gamle" egenskaber
Morten Kargo Sørensen og Line Buch, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag Diasshow
Praktiske overvejelser ved brug af GenVikPLUS-tyre
Morten Kargo Sørensen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag Diasshow
Blendede indekser
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
 Bilag Diasshow
Spørgsmål omkring insemineringsplan og udskrivning til bedømmelse
Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg 
 Bilag Diasshow 
Nyt program til beregning af eksteriørtal
Jacob Edstrand og Anders Fogh, Videncentret for Landbrug, Kvæg
 Bilag Diasshow

Informationsmøde om avl - 8. oktober 2009 på Landscentret, Skejby

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse diasshow i PDF-format (kræver Acrobat Reader).

 Program Bilag 
NAV avlsværdital for vækst
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
Diasshow
Malketid ud fra automatiske mælkemålere
Anders Fogh, Dansk Kvæg
Diasshow
Fremtidigt indeks for yversundhed
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
Diasshow
Nyt fra Interbull
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
Diasshow
Indkomne spørgsmål
Anders Fogh, Dansk Kvæg
Diasshow
Avl for lavere dødelighed hos ungdyr
Morten Kargo Sørensen, Dansk Kvæg
Diasshow
Registreringer fra klovbeskærer
Anders Fogh og Pia Nielsen, Dansk Kvæg
Diasshow
Baseforskelle hos malkeracerne
Gert Pedersen Aamand, Nordisk Avlsværdivurdering
Diasshow
Er malkeracerne ligeværdige?
Morten Kargo Sørensen, Dansk Kvæg
Diasshow
Hvad viser registrering af afgangsårsager
Jørn Pedersen, Dansk Kvæg
Diasshow
Balance mellem indavl og NTM
Camilla Hansen og Anders Christian Sørensen, DJF Foulum
Diasshow
Nyt værktøj til reproduktionsmanagement
Søs Anker, Dansk Kvæg
Diasshow

"Godt i gang med Nordisk Total Indeks"
Dansk/svensk informationsmøde om avl - 2. oktober 2008 på Landscentret, Skejby

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse diasshow i PDF-format (kræver Acrobat Reader).

 Program Bilag
Hvordan beregnes økonomiske vægte
Jørn Pedersen, Dansk Kvæg
Diasshow
Konsekvenser af nyt avlsmål
Morten Kargo Sørensen, Dansk Kvæg
Diasshow
Praktiske ændringer i beregninger
Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg
Diasshow
Konsekvens på køer og tyre
Morten Kargo Sørensen, Dansk Kvæg
Diasshow
NAV avlsværdital for kælvningsegenskaber
Jan-Åke Eriksson, Svensk Mjölk
Diasshow
Testdagsmodel med svenske data
Jørn Pedersen, Dansk Kvæg
Diasshow
Nyt om indeks for klovsundhed i Sverige
Anki Roth, Svensk Mjölk
Diasshow
Øvrige sygdomme
Anki Roth, Svensk Mjölk
Diasshow
Malketid ud fra automatiske mælkemålere
Anders Fogh, Dansk Kvæg
Diasshow
Forbedring af datakvalitet
Anders Fogh, Dansk Kvæg
Diasshow
Gruppearbejde Opgaver
Nyt fra Interbull
Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg
Diasshow
Indkomne spørgsmål/ Status for NAV
Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg
Diasshow

Bilag fra informationsmøde 15. maj 2007 på Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret
Bl. a. om kønssorteret sæd

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse bilaget og/eller overhead i PDF-format (kræver Acrobat Reader).

 

 Program Bilag Overhead 
Nyt nordisk kælvningsindeks
Dorothee Boelling, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Eksteriør bedømt i løsdriftsstalde og bindestalde
Jan Lassen, DJF
Overhead
Avlsmæssig konsekvens af kønssorteret sæd
Morten Kargo Sørensen, Dansk Kvæg
Overhead
Teknisk/økonomisk konsekvens af kønssorteret sæd
Jehan Ettema , DJF
Overhead
Temaside om kønssorteret sæd
Anders Fogh, Dansk Kvæg
Overhead
Nyt fra Interbull, herunder spørgsmål vedr. avlsværdital
Ulrik Sander Nielsen , Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Introduktion til nøgletalstjek
Jens Vingborg, Dansk Kvæg
Overhead
Nye muligheder i insemineringsplan
Anders Glasius, Dansk Kvæg
Bilag Overhead

 

"Nordisk Avlsværdivurdering - testdagsmodellen"
Bilag fra informationsmøde 2. maj 2006 på Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse bilaget og/eller overhead i PDF-format (kræver Acrobat Reader).

 

 Program Bilag Overhead 
Nordisk testdagsmodel for ydelse
Gert Pedersen Aamand, Nordisk AvlsværdiVurdering
Overhead
Anvendelse af data i testdagsmodellen
Anders Fogh, Dansk Kvæg
Overhead
"Teknikken" i testdagsmodellen (1)
Jørn Pedersen, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Ændringer hos tyrene
Anders Fogh , Dansk Kvæg
Overhead
"Teknikken" i testdagsmodellen (2)
Gert Pedersen Aamand, Nordisk AvlsværdiVurdering
Overhead
Ændringer hos køerne
Ulrik Sander Nielsen , Dansk Kvæg
Overhead
Fremtidige muligheder i bedømmelsesarbejdet
Per Key Kristiansen, Dansk Kvæg
Overhead
Tip en testdags 10'er Overhead

 

"Nordisk Avlsværdivurdering går i luften"
Bilag fra informationsmøde 21. april 2005 på Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse bilaget og/eller overhead i PDF-format (kræver Acrobat Reader).

 Program Bilag  Overhead 
Nordisk AvlsværdiVurdering - status og planer
Gert Pedersen Aamand, Nordisk AvlsværdiVurdering
Overhead
Nordisk skala - betydning for avlsværditallene
Ulrik Sander Nielsen og Morten Kargo Sørensen, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Øvelser vedr. Nordisk skala
Ulrik Sander Nielsen og Morten Kargo Sørensen, Dansk Kvæg
Øvelser Svar
Nordisk AvlsværdiVurdering for ydelse,
Nordisk Y-indeks og status på udviklingen
Jørn Pedersen, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Nordisk AvlsværdiVurdering - eksteriør
Anders Fogh, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Nordisk AvlsværdiVurdering for hunlig frugtbarhed
Morten Hansen, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Hvordan påvirkes S-indekset
Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg
Overhead

Bilag fra informationsmøde om avlsmæssige forhold 9. december 2003 på Koldkærgård Konferencecenter

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse bilaget og/eller overhead i PDF-format (kræver Acrobat Reader).

 Program Bilag  Overhead 
Nordisk avlsværdivurdering - status og planer
Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Testdagsmodeller for ydelse - status og resultater
Jørn Pedersen og Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg
Bilag Overhead - Jørn
Overhead - Ulrik
Vægtning af mælk, fedt og protein i Y-indekset under hensyntagen til Arla's nye afregningsmodel
Jørn Pedersen, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Kalvens livskraft ved kælvning og efter det første levedøgn
Morten Hansen, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Genetisk udvikling i ko- og tyrepopulationen for funktionelle egenskaber
Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Aktuelt vedrørende national og international avlsværdivurdering
Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Krydsningsavl - muligheder for et konkret rådgivningstilbud
Morten Kargo Sørensen, Danmarks JordbrugsForskning og Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg
Bilag Overhead
Avlsinformation på Landbrugsinfo
Anders Fogh, Dansk Kvæg
Overhead
Forbedring af registrering af malketid og temperament - muligheder og begrænsninger
Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg
Overhead
Registrering af bevægelse - status og planer
Per Key Kristiansen, Dansk Kvæg
Bilag Overhead

Bilag fra møde om avlsmæssige aktiviteter 16. maj 2002 på Landbrugets Rådgivningscenter

Klik på det fremhævede link til højre i tabellen og du kan læse bilaget i PDF. (kræver Acrobat Reader)
Tema A : Avlsplanlægning
Udvælgelse af tyremødre og tyrefædre i relation til alder og avlsværdital
Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg
Bilag
Opgørelse af spørgeundersøgelsen vedrørende forventninger til ungtyres avlsværdi
Gert Pedersen Aamand og Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg
Bilag
Krydsningsavl - muligheder og begrænsninger
Morten Kargo Sørensen, Danmarks JordbrugsForskning og Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg
Bilag
Tema B : avlsanalyser og avlsinformation
Avlsmæssig variation i kalvenes livskraft efter det første levedøgn
Morten Hansen, Dansk Kvæg
Bilag
Hvordan påvirkes tyrenes avlsværdital for eksteriør ved inddragelse af bedømmelser i 2. og 3. laktation
Anders Fogh, Dansk Kvæg
Bilag
Tema C : Avlsværdivurdering for ydelse
Testdagsmodel for ydelse - Genetiske parametre
Jette H. Jakobsen, Dansk Kvæg
Bilag
Testdagsmodel for ydelse - Anvendelse af 305 dages ydelser
Trine Villumsen, Østlige Øers Kvægbrugsudvalg
Bilag
Testdagsmodel for ydelse - Resultater fra testkørsel for Jersey
Jørn Pedersen, Dansk Kvæg
Bilag
Sidst bekræftet: 28-11-2016 Oprettet: 10-12-2003 Revideret: 14-10-2014

Forfatter

Kvæg
Konsulent

Martha Bo Almskou

Avlsværdivurdering, Kvæg