Feedback Form

  

Oprettet: 05-10-2018

NTM giver højere livstidsydelse

Mælkeproducenter, som avler efter NTM, får malkekøer med en højere livstidsproduktion. Det viser en ny undersøgelse foretaget på to årgange af køer i Jersey-, RDM- og Holstein-besætninger.

Køer med højt NTM har en højere livstidsydelse. Det viser en undersøgelse, som SEGES har foretaget. I undersøgelsen blev to årgange af køer i Jersey-, RDM- og Holstein-besætninger opdelt i en lav og en høj gruppe ud fra deres NTM-afstamningsindeks ved fødsel. Derefter sammenlignede vi livstidsydelsen i kg fedt + protein mellem grupper. Køerne i den høje NTM-gruppe havde et afstamningsindeks, der var 7-9 NTM-enheder højere og en livstidsproduktion, der var mellem 210 og 230 kg fedt + protein højere, afhængig af race. Resultaterne fra praksis viser altså, at mælkeproducenter, som avler efter NTM, får malkekøer med en højere livstidsproduktion.

Avlsmålet bør ikke ændres

Man får omkring 80 pct. af den maksimale avlsfremgang for livstidsproduktion ved at avle efter NTM. Bør vi så ændre noget i avlsmålet for at øge avlsfremgangen for livstidsproduktion? Ikke når vi gerne vil maksimere for bedre produktionsøkonomi. Det skyldes, at livstidsproduktion ikke er det samme som god produktionsøkonomi. En vigtig årsag til dette er, at høj livstidsproduktion kan opnås med en højere levealder i kombination med en lavere ydelse. Dette er ikke optimalt, når man maksimerer efter profit pr. staldplads. En anden årsag er, at NTM giver fremgang for egenskaber, der giver penge på bundlinjen uden at have indflydelse på ydelse eller holdbarhed og dermed livstidsydelsen – dvs. egenskaber som ungdyroverlevelse, kælvningsegenskaberne, vækst etc.

Fakta om NTM

NTM er et balanceret avlsmål, der sigter mod sunde, frugtbare, produktive og holdbare køer med godt eksteriør. Det omfatter alle økonomisk vigtige egenskaber for RDC (nordiske røde racer), Holstein og Jersey i Danmark, Finland og Sverige. NTM er baseret på unikke registreringer og er målrettet mælkeproduktion i disse lande.

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 18, 2018.

Sidst bekræftet: 05-10-2018 Oprettet: 05-10-2018 Revideret: 05-10-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Konsulent

Rasmus Skovgaard Stephansen

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Landskonsulent

Jens Ulrik Sander Nielsen

HusdyrInnovation, Avlsværdivurdering, kvæg


Afdelingsleder

Anders Fogh

HusdyrInnovation, Afkomsinspektører


Af samme forfatter

Hvad er nyt i X-indekset?
De mest væsentlige forbedringer i det nye X-indeks vil blive beskrevet i denne artikel.
08.02.19
Hitliste med X-indekser - februar 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
07.02.19
Forklaring til X-listen
Forklaring til hitlisten med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
07.02.19
Mælkeafgiftsfonden

Læs også