Oprettet: 11-01-2016

Kvægkongres 2016, Økonomi og strategi


 ØKONOMI og STRATEGI 

1
. Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen
Mandag 14.15 – 15.00 Dias
Bilag
 
Institutleder Henrik Zobbe, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)

EU’s beskyttelse er svundet ind, og der produceres i høj grad på markedsvilkår i direkte konkurrence med producenter i og udenfor EU. Derfor er konkurrenceevnen, både nationalt og hjemme på gården, i forhold til vores udenlandske kolleger afgørende for succes fremover. En nylig undersøgelse viste imidlertid, at det ikke står for godt til med konkurrenceevnen sammenlignet med vores EU-kollegers – men hvorfor? Skyldes det dårlige rammevilkår, som politikerne er ansvarlige for, eller er der behov for en indsats på ejendommen? Og i givet fald, hvad kan vi lære af vores kolleger i udlandet?

7.
Reducer produktionsomkostningerne
Mandag 15.15 – 16.00 Dias
Bilag
Dias
Bilag

 
Teamleder Arne Munk, SEGES Økologi
Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES Kvæg


Konventionelle mælkeproducenter producerer mælk til 3 kr. pr. kg i gennemsnit. Det er 20-40 øre mere, end forventningerne til den langsigtede mælkepris tillader. Indtil den kraftige stigning i økologitillægget i 2015 var billedet det samme for de økologiske mælkeproducenter. Er det muligt at sænke produktionsomkostningerne? Og hvis det er, hvordan gør man det så? Skal der satses på høj ydelse? Eller er ”en krone sparet - en krone tjent” en bedre strategi?
Hvad kan der gøres på kort sigt? Hør blandt andet om erfaringerne med dette på økologiske brug. Hvad gør man på længere sigt? Hvordan sikrer man, at produktionsomkostningerne holdes nede i forbindelse med udviklingen af bedriften?

14.
Risikostyring på amerikansk
Mandag 16.30 – 17.15 Dias
Bilag
 
Dr. Mark Stephenson, Director of Dairy Policy Analysis, University of Wisconsin-Madison

Evnen til risikostyring i et fluktuerende marked er afgørende for bedriftens økonomi og konkurrenceevne. Det er også virkeligheden for amerikanske mælkeproducenter, der, ligesom de danske, skal forholde sig til store uforudsigelige udsving i både mælke- og foderpriser. Bliv klogere på, hvordan de takler risikostyring, og hvad de ser som afgørende for at opnå succes. Hør også om, hvordan den amerikanske regering – modsat EU - har introduceret et frivilligt forsikringsprogram (Margin Protection Program), som beskytter mod meget dårlige bytteforhold. Men hvad er prisen, og er det løsningen? Den amerikanske professor Stephenson giver os svarene – og helt sikkert noget med hjem at tænke over.

21. Mælkemarkedet – hvad kan vi forvente?
Mandag 19.00 – 19.45 Dias
Bilag
 
Souschef Sophie Hélaine, DG Agriculture and Rural Development, European Commission

Fra bjergtinder til dybe dale, sådan har mælkeprisen bevæget sig de seneste år. Men hvad sker der i fremtiden? Fortsætter de store uforudsigelige prisudsving? Og hvad kan vi forvente med hensyn til prisniveauet? Ingen kan forudsige fremtiden – heller ikke EU- Kommissionen. EU forsøger imidlertid at identificere de forhold, som med stor sandsynlighed vil præge udviklingen, og laver ud fra det en fremskrivning af udviklingen de kommende år. Hør Sophie Hélaine fortælle om forventningerne til mælkemarkedet, hvad der ventes at ske med produktion og efterspørgsel, og hvad der ellers vil drive markedet. Og sidst men ikke mindst – hvad sker der med mælkeprisen?

28. Når du selv bliver bedriftens begrænsning
Mandag 20.15 – 21.00 Bilag
 
Professor Mette Neville, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Den største begrænsning for små og mellemstore virksomheders økonomiske succes og fremadrettede udvikling siges ofte at være ejeren selv – der som regel også er den daglige leder af virksomheden. Der er mange eksempler på, at dygtige håndværkere ikke er i stand til at fastholde succesen, når virksomheden vokser. Professor Mette Neville forklarer, hvad det er, som ofte går galt, og hvad man kan gøre for at imødegå udfordringerne. Mange mælkeproducenter tog i 00’erne skridtet fra at være sig selv til at have ansatte. Bliv opmærksom på de udfordringer, der potentielt lurer i horisonten, når virksomheden vokser yderligere – og man får mellemledere, og den daglige drift rykker længere væk fra én selv. Bliv klogere på, hvordan du fastholder succesen.

39
. Styr produktionen når priserne svinger
Tirsdag 9.30 – 10.15 Dias
Dias
Dias
Bilag
 
Kvægkonsulent Bjarne Offersgaard, LMO
Driftsøkonomikonsulent Rasmus Riber Rasmussen, LMO

Mælkeproducent Jesper Hovaldt, Varde
             
I løbet af knap halvandet år faldt mælkeprisen med en krone. Prisen vil stige igen – men ingen ved hvornår eller hvor hurtigt. Det er heller ikke sidste gang, at vi ser store prisfald. Store uforudsigelige udsving i priserne er med andre ord et vilkår, som vi skal være klædt på til at takle i vores styring af produktionen og ikke mindst i styring af likviditeten. Mælkeproducent Jesper Hovaldt og rådgivere fra LMO fortæller, hvordan det lader sig gøre.

45.
Vælg det rigtige malkesystem
Tirsdag 10.45 – 11.30 Dias
Bilag
Notat
Specialkonsulent Helge Kromann, SEGES Kvæg
Seniorkonsulent Jannik Toft Andersen, SEGES Kvæg


Nogle står med et AMS anlæg, som er ved at være slidt ned. Andre vil måske udvide med lidt flere køer og overvejer, om de skal bruge anledningen til at skifte til et andet system eller blot sætte en ekstra robot ind. Samtidig kan man læse i medierne, at nogle går tilbage til konventionelle malkesystemer, mens andre vælger at fortsætte med AMS. Den rigtige beslutning afhænger imidlertid ikke af, hvad andre gør, men af hvad der er den bedste løsning i forhold til ens egen situation. Med afsæt i en konkret case sætter vi fokus på, hvordan man når frem til den bedste økonomiske beslutning.

51
. Ejendom til salg – skal jeg købe?
Tirsdag 11.45 – 12.30 Dias
Bilag
 
Chefrådgiver Palle Høj, Heden & Fjorden
Afdelingsleder Jacob
Hvalkof, Heden & Fjorden

Cheføkonom, Virksomhedsrådgiver  Morten Dahl Thomsen, Heden & FjordenEn ejendom kommer til salg. Er prisen fornuftig? Mange skeler til markedet – sammenligner måske med, hvad sådan en ejendom tidligere blev handlet til. Lyder det billigt eller dyrt i forhold til det? I nogle tilfælde tilbyder kreditgiver gode finansieringsvilkår i forbindelse med en handel. Vi ser på, hvad det betyder for prisen, og på hvordan man sikrer en god handel og undgår at købe katten i sækken. Due diligence og forventet afkast er helt centrale faktorer.

57. Giv den rigtige pris for forpagtning
Tirsdag 13.15 – 14.00 Dias
Bilag
 
Chefrådgiver Bent Sørensen, LandboSyd
Maskinkonsulent Erik Nissen, Bygnings- og Maskinkontoret Sønderjylland

Når man indgår nye forpagtningskontrakter, er det vigtigt at overveje prisen. Mange er endt med kontrakter på små stykker jord, som ligger langt væk fra bedriften, og som det koster alt for meget at drive. Der er for meget spildkørsel på små og ukurante marker. Desuden betyder ændringer i EU-støtte og miljøregler en del for prisen. Erik Nissen og Bent Sørensen fortæller, hvad markernes form og deres afstand til ejendommen – plus støtte og miljøregler – betyder for økonomien i at drive arealet, og hvad det betyder for forpagtningsafgiften.

63
. Økologi – skal/skal ikke?
Tirsdag 14.30 – 15.15 Dias
Bilag
 
Chef for Jysk Økologi Erik Andersen, Jysk Landbrugsrådgivning
Driftsøkonom Jens Kock Hansen, Jysk Landbrugsrådgivning


Produktionen af økologisk mælk kan ikke følge med efterspørgslen. Økologitillægget er røget i vejret, og mejerierne kæmper om den økologiske mælk – og flere nye producenter. Derfor er det fristende at kaste sig ud i en omlægning til økologisk produktion. Men det er en strategisk beslutning, som ikke bør træffes på baggrund at et øjebliks billede. Det kræver nøje overvejelser. Erik Andersen og Jens Kock Hansen fører os igennem et omlægningstjek hos en konkret mælkeproducent. De stiller skarpt på muligheder og begrænsninger, og giver dig de væsentligste fokuspunkter, hvis du overvejer at lægge om.

 Til Programforside

 

Sidst bekræftet: 11-01-2016 Oprettet: 11-01-2016 Revideret: 11-01-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Smitte og smittebeskyttelse
Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus.
11.03.20
Kvægkongres: Her de ti mest populære indlæg
Se hvilke ti indlæg, som fik flest tilmeldinger på Kvægkongres 2020
06.03.20
Kvægkongres: Laura vandt prisen som Årets kvægelev
For første gang blev prisen ’Årets elev i kvægbruget’ uddelt. Prisen skal sætte fokus på de mange dygtige elever i kvægbrug...
06.03.20
Kvægkongres: En landmand og CSR-direktøren i JYSK om at arbejde med bæredygtighed
Svineproducent Jonas Würtz og CSR-direktør Rune Jungberg Pedersen inspirerede med deres tilgang til at arbejde med bæredygt...
06.03.20