Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 12-11-2011

Kvæg fri 

Oprettet: 26-02-2003

Indlæg og dias fra Dansk Kvægs kongres 2003
TEMA 1

Offensiv rådgivning er en udfordring og et fælles ansvar, når der skal være udvikling og økonomisk vækst i kvægbruget

TEMA 2

Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg

TEMA 3

Effektiv afprøvning af ungtyre - grundlaget for gode brugstyre

TEMA 4

Moderne aftaler om sundhedsrådgivning

 

Forum for får og geder

TEMA 5

International landbrugspolitik - konsekvenser for kvægbruget

TEMA 6

Management og økonomi

TEMA 7

Foderforsyning og fodereffektivitet på fremtidens kvægbrug

TEMA 8

På vej mod 12.000 kg mælk pr. ko

TEMA 9

Muligheder og begrænsninger for høj ydelse

TEMA 10

Danmarks høje veterinære stade - skrøne eller virkelighed?

TEMA 11

Der er andet og mere end bakterier i "yversundhed"

TEMA 12

Malkesystemer til løsdrift

Bilaget fra kongressen kan også købes via netbutikken

Beretning fra Dansk Kvæg og indlæg fra Svensk Mjölk

Bilag

Dansk Kvæg er i arbejdstøjet og arbejder for kvægbrugeren
- strategier og mål for kvægbrugets udvikling samt politiske og faglige aktiviteter
Beretning ved formand for Dansk Kvæg, gårdejer Peder Philipp, og
direktør Preben Mikkelsen, Dansk Kvæg

Dias
(pdf-621kb)

Sveriges syn på mælkeproduktionen i fremtiden
Formand for Svensk Mjölk, Christer Eliasson
Oplæg og debat

Dias
pdf-572kb

TEMA 1

Bilag

Krav til indhold i rådgivningen, herunder fornyelse samt rådgiverens profil
Kvægbruger og gårdejer Gert Karkov, Immervad, Vojens

 

Effektiv og resultatorienteret helhedsrådgivning, der matcher et kvægbrug i udvikling
Driftsøkonomikonsulent Bent Sørensen, LandboSyd

Dias
pdf-30kb

Model for rammer for kreativt, fagligt rådgivningsmiljø, der sikrer fremdrift og resultater - hos kvægbruger og rådgiver
Direktør Dorit Greve, LandboFyn

Dias
pdf-309kb

Produktionsdata og økonomiske data samt udvikling af enkle værktøjer - grundlaget for inspirerende rådgivning/sparring, der kan sikre vækst på bundlinien - og et godt landmandsliv
Seniorforsker Mogens Lund, Fødevareøkonomisk Institut

Dias
pdf-92kb

TEMA 2

Bilag

Kødproduktion - aktiviteter i Dansk Kvæg
Specialkonsulent Bjarne Boysen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-187kb

Færre leverbylder - faktorer af betydning
Seniorforsker Mogens Vestergaard, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-607kb

Handlingsplan til en slagtekalve- eller ungtyreproducent
Konsulent Kirstine Flintholm Jørgensen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-250kb

Studielandbrug med ammekvæg - aktiviteter og resultater
Konsulent Hanne Bang Bligaard, Dansk Kvæg

Dias
pdf-391kb

Betydning af foderniveau og udskiftning af køer for det økonomiske resultat i ammekoproduktionen
Konsulent Marlene Trinderup, Dansk Kvæg

Dias
pdf-202kb

TEMA 3

Bilag

Bedre avlsværdivurdering for ydelse og reproduktion -
Testdagsmodeller for ydelse
Specialkonsulent Jørn Pedersen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-292kb

Frugtbarhed i avlsarbejdet
Landskonsulent Ulrik Sander Nielsen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-209kb

Nye egenskaber og nye redskaber i avlsarbejdet - Huld i avlsarbejdet
Forskningsassistent Jan Lassen, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-63kb

Genmarkører i det praktiske avlsarbejde
Kvægavlskonsulent Jørn Rind Thomasen, Regionsudvalget for Kvæg i Ringkøbing amt

Dias
pdf-38kb

Effektiv ungtyreafprøvning
Døtregruppestørrelsen har betydning for genetisk fremgang og økonomi
Forsker Morten Kargo, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-58kb

Afprøvning af ungtyre i praksis - sådan styrer vi det
Avlsleder Lisbet Holm, Kvægavlsforeningen Dansire

Dias
pdf-228kb

TEMA 4

Bilag

Dansk Kvægs faglige krav til ny sundhedsrådgivningsaftale
Afdelingsleder Øyvind Runge Jepsen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-362kb

Den Danske Dyrlægeforenings faglige krav til ny sundhedsrådgivningsaftale
Kvægfagdyrlæge Mogens Jakobsen, formand for de danske kvægfagdyrlæger

Dias
pdf-347kb

Fødevaredirektoratets faglige krav til ny sundhedsrådgivningsaftale
Dyrlæge Per Henriksen, Fødevaredirektoratet

 

VETSTAT's faglige krav til ny sundhedsrådgivningsaftale
Dyrlæge Flemming Bager, Dansk Zoonose Center, Danmarks Veterinærinstitut

Dias
pdf-716kb

Sundhedsdata som dokumentation for en besætnings sundhedsniveau
Kvægfagdyrlæge Kenneth Krogh, Dansk Kvæg

Dias
pdf-716kb

TEMA FÅR OG GEDER

Bilag

Aktuelt fra fåre- og gederådgivningen
Landskonsulent Thomas Andersen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-212kb

Grovfoder til får og geder
Fårekonsulent Richard Andersen, Østlige Øers Kvægbrugsrådgivning

 

Proteinkvalitet
Konsulent Annette Holmenlund, Dansk Kvæg

Dias
pdf-342kb

Parasitbekæmpelse på græs
Professor Stig M. Thamsborg, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Veterinær Mikrobiologi, Center for Eksperimentel Parasitologi

Dias
pdf-26kb

TEMA 5

Bilag

Politisk bestemte vilkår for at producere mælk og oksekød frem mod 2013
Afdelingschef Keld Winther Rasmussen, Mejeriforeningen

Dias
pdf-28kb

Mælkekvoternes fremtid
Afdelingsleder Ane Mette Arve, Mejeriforeningen

Dias
pdf-28kb

Økonomien i oksekødproduktionen under ændrede rammevilkår
Landskonsulent Arne Munk, Dansk Kvæg

Dias
pdf-262kb

Økonomien i mælkeproduktionen under ændrede rammevilkår
Afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-291kb

Sådan skaber jeg økonomisk fremgang ved ændrede rammevilkår
Gårdejer Lars Pedersen, Brønderslev

Dias
pdf-683kb

TEMA 6

Bilag

Økonomiske forskelle mellem kvægbedrifter - årsag og virkn ing
Konsulent Niels Martin Westergaard, Landskontoret for Driftsøkonomi

Dias
pdf-238kb

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang
Konsulent Bjarne Christensen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-455kb

Harmoni mellem mark og stald
- forudsætningen for god økonomi i økologisk mælkeproduktion
Konsulent Solvejg Struck Pedersen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-270kb

Aktivitetsmålere styrker styring af reproduktion og sundhed
Specialestuderende Anja Freudendal, Dansk Kvæg

Dias
pdf-297kb

Sæt arbejdet i system og få tid til de vigtige opgaver
Gårdejer Kresten Bjerre, Gudbjerg, og medarbejder Hans Christian Jacobsen, Gudbjerg

Dias
pdf-674kb

TEMA 7

Bilag

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion
Konsulent Lars Arne Hjort Nielsen, Dansk kvæg

Dias
pdf-360kb

Vi kan forenkle grovfoderforsyningen
Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-350kb

Fodereffektivitet - en del af den optimale foderforsyning
Forskningsleder Troels Kristensen, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-476kb

Sådan styrer du fodereffektiviteten i praksis
Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg

Dias
pdf-290kb

TEMA 8

Bilag

Sådan fungerer den moderne malkeko indvendigt
Forskningsleder Kristen Sejrsen, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-566kb

Fokus på vigtige aspekter vedrørende fodring, ernæring og management
Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg

Dias
pdf-535kb

Fokus på vigtige detaljer i stalden - koens komfort, velfærd og sundhed
Kvægfagdyrlæge Kenneth Krogh, Dansk Kvæg

Dias
pdf-484kb

Med systematik og management opnår vi en høj ydelse i vores besætning
Gårdejere Lisbeth og Jens Klinge, Landborup, Knebel

Dias
pdf-480kb

TEMA 9

Bilag

Fysiologisk tilpasning til høj ydelse - "tryk eller træk"
Forskningsleder Kristen Sejrsen, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-292kb

Sammenhæng mellem ydelse, immunforsvar og risiko for produktionssygdomme
Forskningsleder Klaus Lønne Ingvartsen, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-659kb

Høj ydelse og omsætning i leveren
Forsker Jens Bech Andersen, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-316kb

Høj ydelse virker på koens reproduktion
Seniorforsker Nic Friggens, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-178kb

Adfærd og høj ydelse
Seniorforsker Lene Munksgaard, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-107kb

Konsekvenser af ensidig avl for høj ydelse
Forsker Morten Kargo, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-173kb

TEMA 10

Bilag

Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark
Dyrlæge Mariann Chriél, Dansk Kvæg

Dias
pdf-708kb

Betydning af det veterinære niveau ved eksport af mejeriprodukter
Divisionsdirektør Frede Juulsen, Arla Foods

 

Betydning af det veterinære niveau ved eksport af oksekød
Direktør Lorenz Hansen, Danish Crown

 

Betydning af det veterinære niveau for eksport af avlsmateriale
Dyrlæge Søren Ernst Madsen, Tir-An Holsteins

 

Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed
Veterinærdirektør Preben Willeberg, Fødevaredirektoratet

Dias
pdf-965kb

TEMA 11

Bilag

Yversundheden i moderne stalde
Kvægfagdyrlæge Kenneth Krogh, Dansk Kvæg

Dias
pdf-954kb

Nøglen til at finde fejl ved fodringen
Kvægbrugskonsulent Morten Stadil Thomsen, Sydvestjysk Landboforening Varde

Dias
pdf-40kb

Udskriftsjunglen vedrørende yversundhed
Kvægfagdyrlæge Finn Petersen, Glamsbjerg

Dias
pdf-295kb

Nakkebommens højde kan ødelægge yversundheden
Mælkekvalitetsrådgiver Bent Truelsen, Dansk Kvæg, og gårdejer Alex Thomsen, I/S Bandsbjerg, Janderup

Dias
pdf-744kb

Gevinsterne ved god yversundhed
Professor Carsten Enevoldsen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Dias
pdf-138kb

TEMA 12

Bilag

Investering og omkostninger til vedligehold i malkestalde, karruseller og AMS
Kvægbrugskonsulent Christian Raun, Sønderjysk Landboforening

Dias
pdf-36kb

Malkerutiner og malkekapaciteter i malkestald, karruseller og AMS
Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen, Landskontoret for Bygninger og Maskiner

Dias
pdf-1.391kb

Forekomst af produktionssygdomme efter skift af staldsystem
Kvægfagdyrlæge Mogens Jakobsen, formand for de danske kvægfagdyrlæger

Dias
pdf-26kb

Staldsystemets indflydelse på mælkekvalitet og yversundhed
Afdelingsleder Per Justesen, Dansk Kvæg

Dias
pdf-284kb

Definition af acceptabel mælkekvalitet
Seniorforsker Morten Dam Rasmussen, Danmarks JordbrugsForskning

Dias
pdf-310kb

 

Kvæg fri

Dansk Kvæg

 

Sidst bekræftet: 03-09-2003 Oprettet: 26-02-2003 Revideret: 26-02-2003

Forfatter

Kvæg