Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-01-2016

Kvægkongres 2015 - Program 

Oprettet: 29-01-2015

 


 KOEN
OG KALVEN 

4. Læs din ko
23.02. kl. 14:45-15:30 - Scenen (*Indlægget holdes på engelsk) Dias:
DK

Bilag
 

Professor Katy Proudfoot, The Ohio State University, USA*

I tiden efter kælvning er risikoen for, at koen bliver syg forøget. Sker det, reduceres koens velfærd, produktivitet og samlede levetid. Hør, hvordan man ved at være opmærksom på køernes adfærd kan identificere lidelserne på et tidligt stadie. Eksempelvis æder køer, som er på vej til at udvikle børbetændelse, mindre, og de undgår social konkurrence ved foderbordet allerede tre uger før, de viser symptomer på sygdommen. Ligeledes bruger køer, som er ved at bliver halte, mere tid på at stå allerede 15 uger før, de diagnosticeres halte. Med dette indlæg bliver du dygtigere til tidligt at opdage sygdom hos køerne.  


9. Færre halte køer med bedre kokomfort
23.02. kl. 15:45-16:30 - Scenen (*Indlægget holdes på engelsk)

Dias:
DK

Bilag

Video 1
Video 2
Video 3

 

Professor Katy Proudfoot, The Ohio State University, USA*

Hvordan sikres den bedste komfort for køerne i stalden? Katy Proudfoot præsenterer nyere forskning, der viser hvilke faktorer, der påvirker køernes hviletid og dermed risikoen for, at de udvikler halthed og klovlæsioner. Det er bl.a. faktorer som sengebåsens indretning og udformning, strøelsestypen, overbelægning og muligheden for adgang til græs. Du går hjem med ny viden om, hvordan kokomforten optimeres, og halte køer undgås.


3
8. Bliv klogere på Mycoplasma bovis
24.02. kl. 09:30-10:15 - Scenen

Dias:
Liza
Branko
Lene

Bilag:
Liza
Branko
Lene
 

Professor Liza Rosenbaum Nielsen, Københavns Universitet
Seniorforsker Branko Kokotovic, DTU-Veterinærinstituttet
Dyrlæge Lene Jensen, Skovbjerg DyrlægeTeam
  

Liza Rosenbaum Nielsen fortæller om, hvilke forskningsaktiviteter der er i gang i danske kvægbesætninger samt om de nyeste resultater indenfor diagnostik og spredning af Mycoplasma bovis. Branko Kokotovic går bagom mikrobiologien og fortæller om, hvordan spredningen af mycoplasma-stammer bliver undersøgt med avancerede genteknologiske metoder. Hans resultater kan forhåbentlig være med til at forklare de problemer med mycoplasma, som Danmark og andre lande står overfor. Afslutningsvis giver Lene Jensen en karakteristik af de danske mycoplasma-udbrud i 2011-2014 samt mulige medvirkende årsager. Hendes viden er baseret på interviews og spørgeskemaundersøgelser i 324 danske malkekvægsbesætninger.  


44. Smittebeskyttelse – bedriftens livsforsikring
24.02. kl. 10:45-11:30 - Cabaretsal BC Dias:
Lars
Ralf

Bilag:
Lars
Ralf
 

Specialkonsulent Lars Pedersen, SEGES
Mælkeproducent Ralf Sanderink, Ribe

Vi lever i en globaliseret verden. Det gør bakterier og virus også. Derfor kan smitsomme sygdomme uden for landets grænser pludselig blive introduceret i din besætning til skade for både dig selv, dine naboer og hele erhvervet - med mindre du forebygger, at det sker. Hør hvordan du gør det bedst, og hvordan du indenfor din egen besætning kan sørge for, at et sygdomsudbrud dør ud igen. Godt krydret med billeder fra hverdagen fokuserer vi i indlægget på, hvorfor smittebeskyttelse er både dit, mit og vores ansvar og giver praktiske eksempler på effektiv smittebeskyttelse via almindelig sund fornuft.  


50. Høj mælkeydelse med optimal fodring af opdrættet
24.02. kl. 11:45-12:30 – Cabaretsal A (*Indlægget holdes på engelsk) Dias:
UK
DK

Bilag
 

Professor Alex Bach, forskningsinstitutionen IRTA Torre Marimon, Barcelona, Spanien*  

Den måde, kalve og ungdyr fodres på, har betydning for dyrenes tilvækst og sundhedstilstand. Men fodringen påvirker også ungdyrenes senere mælkeydelse og deres holdbarhed som køer, hvilket har stor betydning for landmandens økonomi. Dr. Alex Bach vil fortælle om, hvordan næringsstofforsyningen, både i fosterstadiet og sidenhen via fodringen som kalv og ungdyr, påvirker dyrenes stofskifte, tilvækst og fremtidige produktivitet. Indlægget vil indeholde fodringsstrategier til kalve og ungdyr, der sikrer optimal tilvækst, så dyrene efterfølgende udvikler sig til sunde og produktive køer.  


56. Den bedste start med den bedste råmælk
24.02. kl. 13:15-14:00 - Kongressal

Dias
Bilag 

Post doc Mette Marie Løkke, Aarhus Universitet
Kalverådgiver Rikke Engelbrecht, Vestjysk Landboforening

Nyfødte kalve får den bedste start på livet med råmælk af god kvalitet med et højt indhold af antistof (IgG) og et lavt bakterieindhold. Men hvordan sikrer man den bedste kvalitet af råmælken og den optimale håndtering? I et toårigt, nyligt afsluttet, projekt har man samlet og testet den nyeste viden på området for at finde svarene. Ud fra resultaterne kommer vi ind på, hvordan det står til med dansk råmælk mht. IgG og bakterier og hvilken metode, der er bedst til måling af råmælkens kvalitet på gården. Du får også at vide, hvordan du sikrer optimal råmælkshygiejne ved udmalkning og fodring af kalven samt, hvordan råmælk opbevares og eventuelt varmebehandles for at minimere vækst af bakterier.  


62.
Høj mælketildeling til småkalve
24.02. kl. 14:30-15:15 - Lokale 5 Dias
Bilag
 

Konsulent Henrik Martinussen, SEGES
Kalverådgiver Rikke Engelbrecht, Vestjysk Landboforening
Mælkeproducent Janni Bruun Fisker, Lime

Vi sætter fokus på optimal mælkefodring og fodring af småkalve og følger dermed op på tråden fra indlæg nr. 56 ’Den bedste start med den bedste råmælk’. Du får resultaterne af en undersøgelse, hvor man har set på, hvilken effekt øget mælketildeling har på tilvækst, fastfoderoptagelse og sundhed hos kalve i alderen 0 til 3 måneder. Afprøvningen er gennemført i 2013-14 i tre mælkeleverende besætninger. Med viden om, hvad der gav de bedste resultater, går du hjem med et opdateret beslutningsgrundlag for styring og planlægning af din egen kalveproduktion.  

 

 

Sidst bekræftet: 29-01-2015 Oprettet: 29-01-2015 Revideret: 29-01-2015

Forfatter

Kvæg
Merete Martin Jensen

Af samme forfatter

Film om kvægbrug
På denne side kan du se en række film med gode tips og råd om forskellige arbejdsopgaver på bedriften.
15.03.19
Kød - Smag på Landskabet
KvægKomgres 2015
25.02.15
Bilag: Vælg den rigtige grovfoderstrategi
Ole Aaes og Jacob Krog, SEGES
17.02.15
Farvel rutiner goddag effektivitet
Bilag - Landmand
16.02.15
Sådan holder jeg kodødeligheden under 2 pct.
Mælkeproducent Peter Clausen
12.02.15