Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-01-2016

Kvægkongres 2015 - Program 

Oprettet: 30-01-2015

 


 KØD
 

6. Fremtidsperspektiver for okse- og kalvekød
23.02. kl. 14:45-15:30 - Cabaretsal Dias:
Finn
Susanne

Bilag:
Finn
Susanne
 

CEO Finn Klostermann, DC Beef
Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES

Finn Klostermann giver sit bud på fremtidsperspektiverne for afsætning af okse- og kalvekød. Efterfølgende tager Susanne Clausen fat på EU-reform 2015-20. Du får en præsentation af, hvordan det går med den afkoblede støtte – med udgangspunkt i en række cases.


12. Slagtekalve - sunde slagtekalve
23.02. kl. 15:45-69:30 - Lokale 5 Dias:
Søren
Claus/Jette

Bilag:
Søren
Claus

 

Seniorforsker Søren Krogh, Aarhus Universitet, Foulum
Slagtekalveproducent Claus Andersen, Rødekro
Dyrlæge Jette Klogborg, Løgumkloster

Søren Krogh redegør for, hvordan man kan forbedre immunstatus hos kalve. Claus Andersen og Jette Klogborg tager fat i medicinforbrug og sundhed ud fra alt-ind-alt-ud-princippet. 


13. Kødkvæg
23.02. kl. 15:45-16:30 - Cabaretsal BC Dias:
Eva

Bilag
 

Eva Søndergaard, AgroTech
Teamleder Jaap Boes, SEGES
Teamleder Per Spleth, SEGES

Smag på Landskabet
I 2013-14 er der gennemført et stort projekt om naturpleje under titlen ’Smag på Landskabet’.  Projektets formål har været at udvikle naturpleje til en professionel rentabel produktion for landmanden. Derfor er der blevet sat fokus på at løse udfordringerne i hele kæden - lige fra den rigtige pleje af arealerne, lempeligere regler, professionel rådgivning, kødets spisekvaliteter og afsætningsmuligheder. I dette indlæg gør vi rede for de mange spændende resultater, vi er nået frem til.

Læs mere om projektet her og på www.smagpaalandskabet.dk


18. Produktion af slagtekalve i Holland - Tema: Slagtekalve
23.02. kl. 18:45-19:30 - Lokale 5 Dias
Bilag
 

Konsulent Fokke Komrij, Denkavit, Holland

Rosékalve er en produktion af kalve i Holland, hvor kalvene på slagtetidspunktet er 8-10 måneder gamle. Det er altså en produktion, der på mange områder ligner vores slagtekalveproduktion i Danmark. Konsulent Fokke Komrij fortæller om, hvordan denne produktion foregår i Holland.


19. Aktuelt nyt - Tema: Dansk Kødkvæg
24.02. kl. 18:45-19:30 – Cabaretsal BC  

Formand Henning Hansen
 
Beretning om det politiske arbejde samt orientering om planlagte aktiviteter i det kommende år. Desuden er der mulighed for at stille spørgsmål til formanden og den øvrige bestyrelse om politiske emner i relation til kødkvæg.


26. Bedre økonomi med krydsningskalve - Tema: Slagtekalve
23.02. kl. 91:45-20:30 - Lokale 5 Dias
Bilag 

Teamleder Per Spleth, SEGES
Specialkonsulent Morten Kargo, SEGES/Aarhus Universitet
Slagtekalveproducent Karsten Willumsen, Sunds

Vi præsenterer de seneste resultater fra forsøg med store krydsningskalve.


27. Nyt om avl - Tema: Dansk Kødkvæg
23.02. kl. 19:45-20:30 - Cabaretsal BC
 

Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, SEGES

En kort gennemgang af de vigtigste tal i årsstatistikken. Desuden orienteres om det fælles nordiske kåringssystem og andre af de faglige aktiviteter, som Dansk Kødkvæg arbejder med.

Årets avler
Kåring af ‘Årets avler’, som er valgt af Dansk Kødkvægs bestyrelse blandt indstillinger fra alle raceforeninger.


33. Veje til bedre økonomi for slagtekalveproducenter - Tema: Slagtekalve
23.02. kl. 20.45-21.30 - Lokale 5  Dias:
Hans Chr.
Steen

Bilag:
Hans Chr.
Steen

Udviklingschef Hans Chr. Christiansen, Calvex
Slagtekalverådgiver Steen Hansen, DLBR Slagtekalve, SEGES

Hans Chr. Christiansen, der har ansvaret for kalveproduktionen på Calvexgården, fortæller om, hvorledes der samarbejdes med mælkeproducenter omkring levering af gode småkalve. Hvilke krav kan der stilles til mælkeproducenter? Calvexgården opdrætter ca. 1.400 kalve pr. år, hvoraf en del videresælges ved ca. 130 kg.
Herefter kan du høre om Godt og billigt foder, alternative proteinkilder. Kan der spares, uden at det går ud over tilvækst og sundhed?


34. Udegående dyr og velfærd generelt hos kødkvæg - Tema: Dansk kødkvæg
23.02. kl. 20:45-21:30 - Cabaretsal BC Dias:
Malene
Stig

Bilag:
Malene
Stig

Kødkvægsproducent Anni Assenbjerg, Give
Studerende Malene Skjoldborg Jørgensen, Københavns Universitet
Dyrlæge Stig Jessen, Fødevarestyrelsen
Teamleder Per Spleth, SEGES

Hør om udegående dyrs behov for læ og ly i vinterperioden med udgangspunkt i bl.a. termografiske målinger.
På baggrund af Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i 200 besætninger i vinteren 2014-2015 redegør Stig Jessen efterfølgende for, hvordan det står til med dyrevelfærden i kødkvægsbesætninger.
Til slut kårer vi den kødkvægsproducent, som havde det bedste DB i 2014.

 

 

 

Sidst bekræftet: 30-01-2015 Oprettet: 30-01-2015 Revideret: 30-01-2015

Forfatter

Kvæg
Merete Martin Jensen

Af samme forfatter

Film om kvægbrug
På denne side kan du se en række film med gode tips og råd om forskellige arbejdsopgaver på bedriften.
15.03.19
Kød - Smag på Landskabet
KvægKomgres 2015
25.02.15
Bilag: Vælg den rigtige grovfoderstrategi
Ole Aaes og Jacob Krog, SEGES
17.02.15
Farvel rutiner goddag effektivitet
Bilag - Landmand
16.02.15
Sådan holder jeg kodødeligheden under 2 pct.
Mælkeproducent Peter Clausen
12.02.15