Feedback Form

Af samme forfatter
Masser af kærlighed og omsorg, ensartet fodring og god hygiejne er rumænske Daniela Capras opskrift på lav kalvedødelighed.
Læs om: Jeg er mor for mine babykalve; Direktørrolle giver frihed og skaber resultater; Stor japansk interesse for dansk mælke-produktion m.m.
Den seneste forskning om opstaldning af kalve har fået supermarkedskæden Tesco til at forlange par- eller gruppevis opstaldning af mælkeleverandørernes kalve.
At køer selv går ind i en stor maskine og bliver malket var nyt for københavnerpigerne Nanna og Silja, der i forbindelse med Arlas initiativ ’Junior Landmand’ boede tre dage hos mælkeproducent Søren Mortensen ved Østbirk.
Nu ved jeg køerne har megalange tunger; Driv forretning som Mærsk; Høj kodødelighed i sommeren 2019 ......
Dyrevelfærdsmærket udvides til også at omfatte okse- kalvekød og mejeriprodukter. Ordningen forventes at træde i kraft 1. januar 2020.
Her taler vi allesammen dansk; Vand giver liv til naturen og bedriften; m.m.
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender til slagtning.... m.m.
Vejen til bedre yversundhed på bedriften kan kræve, at malkerne ændrer rutiner. Godt fællesskab kan hjælpe de nye malkerutiner på vej. Og her er det vigtigt, at du som leder går forrest og er rollemodel.
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper Ionut Harton har medlemskabet i den lokale fodboldklub betydet masser af venner – og et flydende dansk.
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-værktøjet Diagnostik og yverbehandlinger og få svarene.
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
Diarre hos kalve skyldes som regel E. Coli, salmonella, Rota- & Coronavirus, cryptosporidier og Coccidier. Men hvad smitter hvornår? Og hvad kendetegner den enkelte bakterie, virus og parasit?
Reducer klimaaftryk og tjen flere penge; IFCN spår positive takter for den globale mælkeproduktion de næste 20 år; Bliv klogere på DMS-afregningsmodulet m.m.
Danske anbefalinger om indretning af stalde er blevet oversat til kinesisk. Nu skal der fokus på dyrevelfærd i Kinas kvægbesætninger.
Pjecen ‘Malkning og hygiejne’ er et godt udgangspunkt for en snak om malkning og mælkekvalitet på bedriften. Brug den engelske version til en snak med dine udenlandske medarbejdere.
Læs bl.a. om: Madspild belaster klimaet mere end bøffer, Sikkerhed ved ensilagesiloen, Mælkeproducenter får stor værdi af slagtekalvemøder
Bovin virusdiarré (BVD) er fundet i malkekvægbesætning med kvieopdræt i Nordjylland.
Pink eye er en smitsom øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse i hornhinden og øjenlåg. Læs her om årsag, smitte, symptomer og behandling.
Fodring med moderat mængde hestebønner i stedet for soja og raps har ingen indflydelse på ydelse eller foderoptagelse. Det viser forsøg i 11 malkekvægs- besætninger.
Læs bl.a. om: Slætstrategi, besøgshygiejne, 10 gode grunde til at være landmand.
Se hvordan, du bruger det nye DMS-værktøj til at få overblik over besætningens yverbetændelser.
Du kan stadig nå at tilmelde dig og blive opdateret på alt det nye om grovfoder den 13. juni.
Varmestress påvirker både køernes ædelyst, sundhed, ydelse og reproduktion. Læs her hvordan, og få gode råd om forebyggelse.
Det største kortlægningsstudie af yverbetændelsesbakterier nogensinde på dansk jord er første led i en storstilet indsats, som skal reducere yverbetændelse og antibiotikaforbrug hos danske malkekøer.
Masser af klimaartikler.
Det er ikke kun et rigtigt signal at sende til omverdenen om, at vi gør noget. Det kan direkte læses af bundlinjen, fortæller mælkeproducent Laust Bendix om sit fokus på klimavenlige tiltag.
Der er ingen grund til at vente på en masse nye løsninger. Her er nogle af de faktorer, du som kvægbruger selv kan arbejde med allerede nu:
SEGES er i fuld gang med at se på mulige løsninger, for at vi sammen kan opfylde landbrugets vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.
Kvægkongressen er det årlige samlingspunkt for landmænd med kvægbedrifter, forskere, beslutningstagere og interesseorganisationer i og omkring kvægbruget.
Ny brugervenlig brugerflade og flere funktioner i DMS Lagerstyring har fået interessen for udbytteregistrering til at stige markant.
Læs bla. om: Hæld mere viden på udenlandske medarbejdere, smartere lagerstyring m.m.
Det har været barskt for Gert Thomsen at opleve sit kviehotel smittet med salmonella. Hans anbefaling til andre kviehoteller og deres kunder lyder på at lave klare aftaler, at kende hinanden og erkende sit store ansvar.
Yversundhed er på dagsordenen i disse dage, hvor ledende eksperter fra hele verden er samlet i København til udveksling af viden om emnet.
Gode film03.05.19
til dine udenlandske medarbejdere.
Læs bla. om: Arbejdsmiljø, Græstema m.m.
Gør besøgende opmærksomme på dine ønsker til god smittebeskyttelse.
Læs bla. om: Derfor skal kalvene have mere mælk. Kom godt fra start med afgræsningen m.m. ....
SEGES kigger på slagtefund. For hvis der skelnes mellem små og ubetydelige slagtefund og større forandringer, har slagtedata sandsynligvis en langt større værdi for vurdering af besætningens sundhed og produktionsresultater.
Læs bla. om: Afskallet havreviser gode takter.., Tørsyre velegnet til stabilisering af fuldfoder ...
Få den nyeste viden om mastitis serveret af verdens ledende eksperter og forskere på området, når IDF* inviterer til konference i København.
Frygten for løbske omkostninger holdt mælkeproducent Carsten Lindberg tilbage fra at iværksætte forandringer. En aftale med rådgiveren om at tage et skridt ad gangen sænkede celletallet med 100.000 på tre måneder.
Evnen til overlevelse handler ikke kun om godt management, men ligger også i generne. Derfor bliver ungdyroverlevelse en del af avlsmålet for kødkvægskrydsninger i 2019.
Der er mange rumænsktalende medarbejdere på de danske kvæggårde. Nu kan tre videoer om hhv. gode malkeprocedurer i karrusel og malkestald samt gode rutiner med malkeklude ses på rumænsk.
Læs bla. om: Kommunikation med omverdenen, Grønrug skal høstes.., Brug de rigtige kødracetyre.
På denne side kan du se en række film med gode tips og råd om forskellige arbejdsopgaver på bedriften.
Verden over arbejdes der hårdt på at finde alternativer til antibiotika. Et af dem kan være i form af virus. Det har to dyrlægestuderende arbejdet med.
Fra Kvægkongressen 2019
Kalve er pattedyr og har en stærk trang til at sutte. Det behov skal vi imødekomme i moderne mælkeproduktion, mener professor Marina von Kayserlingk.
En sen nattetime traf Klaus Jørgensen en beslutning. Han uddelegerede alle sine arbejdsopgaver, og i tre måneder var bedriften helt ude af hans hænder.
Konstruktiv debat og god stemning kendetegnede igen i år kvægbrugernes kongres.
Medarbejderne har været nøglen til, at Farma Majichov på bare to år er gået fra meget ringe til super yversundhed hos bedriftens 3.200 køer.
Mads og mellemlederne løste svære dilemmaer med vid og humor.
In the session Coping with the Danes, herd manager Sergii Reva told his story about his time and life in Denmark – and the differences he has experienced between Danish and Ukrainian work culture.
It can be a challenge to make new friends in your new country. Here is some advice on how to succeed.
Landbruget skal ikke løbe efter forbrugertrends, men selv sætte en dagsorden, som gør verden til et bedre sted. Sådan lød budskabet fra direktørerne i Tænketanken Frej.
Landmænd, dyrlæger, rådgivere forskere og industri fra hele Europa går sammen om at udarbejde og implementere best practice for brug af antibiotika i husdyrproduktionen.
Læs bl.a. om Flere får stress, Der er penge i høj reproduktionseffektivitet, Sådan laver du bedere kompakt fuldfoder m.m.
Se hvilke sessioner på årets kvægkongres, der trækker flest kvæginteresserede til huse. Har har du ikke selv fået krydset af og tilmeldt dig, kan det nås endnu.
Hvis man udelukkende ser på det geometriske tankcelletal, gjorde disse 10 besætninger det bedst i 2018.
Læs bl.a. om Kvalitet af ensileringsfolier, levering af mælk i topklasse m.m
Mange danske malkekøer har milde former af løbesår. Ny undersøgelse fastslår, at det ikke har effekt på produktionen.
Ændring i malkerutinerne rykkede mælkekvaliteten på Mysagergård helt op i superligaen. Bjørn Borup var kun en enkelt celletalsmåling fra at blive Kvalitetsmester 2018. Den titel forbliver ubesat.
Er det nødvendigt at bruge patteforsegler? Kan det betale sig at goldbehandle? Et helt nyt analyseværktøj til goldningsmanagement giver svarene nemt og overskueligt.
Malkerne er blevet topmotiverede af at følge deres præstation i malkestalden dagligt via malkedata.
Læs bla. om: Brug af malkedata, Nyt værktøj i DMS og nye Digitale kurser
Læs bla. om: Digitale kurser, Højt græsoptag og Selen til kvæg
SEGES sætter gang i en række tiltag for at styrke bekæmpelsen af salmonella i besætningerne.
Ny video viser kort og klart, hvordan man bruger malkedata til at evaluere malkeprocessen.
Ny video fra SEGES viser, hvordan du bedst opbevarer, anvender og indgiver vaccine
Skud med boltpistol SKAL efterfølges af afblødning. Det glipper for ofte ved kalvene, viser SEGES’ seneste tjek på DAKA.
En velfærdsafdeling og tålmodighed med førstekalvskøerne har haft stor effekt på livstidsydelsen hos Uffe Bie.
Læs bla. om: Livstidsydelsen hævet med 4000 kg mælk. Køb grovfoder i stedet for at slagte dyr. Nyt gratis digitalt kursus
links
Korrekt placering af inventaret i stalden er vigtigt for dyrenes velfærd. Ny video fra SEGES sætter spot på nogle af de tegn, der fortæller, om noget bør placeres anderledes eller justeres.
Oversigt over ansvar, observationer og handlinger, der afkorter tiden for sygdomsforløb
På kvægkongressen i februar afholdes valg til L&F Kvægs bestyrelse. Kandidater kan indstilles nu.
Fra 1. januar må økologerne ikke længere aflive spædkalve.
Læs bl. om: Køer kan nøjes med 25% tørstof fra grovfoder. Hvordan bøffen er produceret vejer tungere i klimaregnskabet end Hvor
Læs bl.a. om: Krydsning giver bonus. Digital foderstyring. Høj fordøjelighed af majs.
Ønsket var mere robuste dyr, da ejerne af Vejgården I/S kastede sig ud i at krydse køerne i deres besætning. Det har de fået – og mere til.
NTM er dit værktøj til at finde de bedste køer og insemineringstyre, så du får fremgang på alle de vigtige egenskaber. Hvorfor og hvordan forklares nemt og enkelt i denne lille animationsfilm.
Da man på gården Voldsted valgte at lade klovbadet med hydratkalk stå i to dage hver uge, blev antallet af tilfælde med digital dermatitis halveret.
læs bl.a. om: Mange gode madrasser som alternativ til sand; Virker gærprodukter til småkalve; Beskyt inventarstolper mod tæring med coating m.m.
I forhold til resten af EU producerer danske malkekøer langt mere mælk pr. ko. Samtidig er danske malkekøer de seneste tyve år blevet relativt mere produktive end malkekøerne i andre EU-lande.
Læs bl.a. om: Godt fællesskab hjælper nye rutiner på vej, Høj drægtighedsprocent og høj ydelse kan forenes. God kvalitet af frøgræs og kløvergræsensilage
SEGES tilbyder gratis besøg i erfagruppen af en ekspert, som vil fortælle om foder og lagerstyring.
Kimtallet er udtryk for mængden af bakterier i mælken. Det fortæller både noget om malkehygiejnen på gården og rengøringen af bl.a. malkeanlægget og mælkekøletanken.
Der er fem områder i forhold til rengøring af malkeanlæg og køletanke, som kan kræve særlig opmærksomhed. Få dem her.
Læs bl.a. om Fokus på samarbejde mellem konsulent, dyrlæge og landmand giver resultat. Økonomi i vaccination mod E-coli? Varmebehandlet rapsskrå kan erstatte sojaskrå .....
Læs bl.a. om: Varmt drikkevand fra trug gav sundere kalve, stort potentiale i fasefodring af goldkøer . . .
Læs bl.a. om: Syge kalve kan måske klares med en Panodil, Skuffende resultat af kontrol med kalvenes velfærd, Forskning skal afsløre effekten af løbesår hos malkekøer
Læs bl.a. om: 4 artikler om tørken, Brug tankvagten, Få styr på maskinomkostninger
Årets høst rykker nærmere. Og travlhed, mennesker, store køretøjer og maskiner kan være en farlig kombination. Se hvordan du nemt og enkelt sørger for sikker færdsel på bedriften.
Forhøjet celletal går ud over bedriftens økonomi på flere niveauer. Både i form af manglende kvalitetstillæg, men også i form af de øgede udgifter, der følger med forringet yversundhed. Fx nedsat ydelse og ekstra arbejde ved framalkning og behandlinger.
Læs de 15 gode råd nedenfor.
Det var hårdt at ændre rutinerne i den gamle malkestald. Men det lykkedes, og celletallet faldt med 100.000. Det giver Højgård en kvart mio. kr. ekstra på bundlinjen årligt.
Fødevarestyrelsen tjekker handlingsplaner i besætninger, hvor salmonellasaneringen ikke rykker.
Læs bl.a. om: Analyse af fedtsyrer i mælk viser interessante muligheder; Særligt salmonellabelastede kvægbesætninger får kontrolbesøg; Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
Læs bl.a. om: Fosforfælden i afgasset gylle; Om få år kan vi lave superkalve; Giv malkestalden lidt kærlighed
God yversundhed kræver bl.a. en tiptop malkestald. Men mange steder er den trist, slidt og mørk. Det kan ordnes med god organisering og fokus, mener praktiserende kvægdyrlæge.
En rundtur på gården og en snak med landmanden er det, der skaber størst forståelse for vores produktion. På Lemvigegnen åbner de derfor stalddørene i alle skoleferierne.
Hver dag kører SEGES’ kvalitetsrådgivere rundt til mælkeproducenter og tager hånd om problemer og udfordringer med mælkekvaliteten. Derfor ved de præcis, hvor skoen trykker – også i sommervarmen. Her giver et par af dem nogle gode råd.
Ny film fra SEGES viser best practice for pasning og fodring af slagtekalve fra indsættelse til slagt.
Læs om Fokus på fremstillingspris, mangel på hænder slår køerne ihjel, vært ved Grovfoder ekskursion sparer 24.000 kw årligt
Flanke, ryg og hoved er der, hvor advarselslamperne først begynder at blinke. Det var læren for otte medarbejdere på kursus i at spotte tidlige tegn på sygdom hos køerne.
Læs om Goldkofodring, Klovsundhed, Tørstofprocent, Malkeprocedurer m.m.
Fremtidens stald skal give mere plads til dyrene og ikke rumme andet inventar, end det der behøves for at inddele dyrene i grupper. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra SEGES om 2030-stalden
På Kærgård ved Løkken har mælkeproducent Mads Sørensen årets slæt-strategi klar: Fem slæt med et twist.
Læs om Mælkekvalitetsrådgivningen specialiseres, Slætstrategier, Digitale kurser m.m.
Læs om friske græsprøver, Køernes liggetid, Det bør du vide om fødselshjælp m.m.
Tema: Fosforloft
På Fødevarestyrelsens opfordring har L&F, Kvæg vedtaget at anbefale smertelindring som standard ved afhorning af kalvene.
Tema: Uønsket strøm
Tre små film fra SEGES viser, hvordan du kan gøre malkningen mere effektiv ved at optimere på hhv. køerne, indretning af malkestalden samt malkerutinerne.
Rene malkeklude er afgørende for yversundheden. Tjek at de vaskes ved den ønskede temperatur med vaskestrips
Amerikanske Lloyd Holterman malker 1.008 køer i en 2x12 malkestald. Det lader sig kun gøre med skarp gruppeopdeling efter bl.a. malkeflow.
Der er meget elektronik i danske kvægstalde, og krybestrøm er muligvis et undervurderet problem.
Nye undersøgelser viser ingen sundhedsfare ved at spise genmodificerede fødevarer. Men teknikken har nogle uheldige sideeffekter.
CMT-testen er en god hjælp i vurderingen af, om let forandret mælk skal malkes fra. Få fin-justeret brugen af testen i denne film.
Lille film viser, hvordan du sikrer gode adgangsforhold ved mælkeafhentning for tankbil og chauffør.
Tema: Hestebønner
Se, hvordan du får mest gavn af tankvagten.
To film viser gode rutiner før og efter antibiotikabehandling i hhv. konventionelle malkestalde og robotstalde.
Ny undersøgelse viser, at det ikke er rutinerne, det er galt med i store besætninger, som har svært ved at sanere sig fri for salmonella. Bristerne ligger typisk i opstaldningen af kalvene.
Se hvordan du sikrer dig, at kvierne har en tilfredsstillende tilvækst ved regelmæssig vejning og registrering af foderforbrug.
Sådan bruges antibiotika når køerne skal goldes.
Fald i ureatallet vækker i øjeblikket bekymring hos nogle mælkeproducenter. Faldet ses dog over hele landet, og vil i de fleste tilfælde ikke skyldes fodringsproblemer i den enkelte besætning.
Sådan sikrer du rene køer – til gavn for mælkekvaliteten.
Arlagården® Plus skal give mælken merværdi ved at dokumentere trivsel og bæredygtighed i produktionen. 88 pct. af Arlas danske leverandører har tilsluttet sig.
I en ny film fra SEGES får du klovekspertens gode råd om korrekt beskæring af normale klove.
En god foderblanding og godt foderbords-management giver effektiv foderoptagelse og ro ved foderbordet. Ny film fra SEGES viser hvordan.
Tema: NON-GM-FODRING
Blandt alle driftsgrenene i landbruget er kvægbruget den farligste arbejdsplads. Og det er især de unge, det går ud over.
Minilæssere er ustabile, og forkert brug kan være livsfarligt.
Tema: Sikkerhed
Få helt styr på, hvad der skal tjekkes og hvornår, så malkeanlægget altid er tip top.
Nedsæt risikoen for salmonellasmitte. Få løbende tilsendt en gratis status på dine leverandørbesætninger.
Tema: Salmonella
De besætninger, der ikke gør nok, udsætter fællesskabet for en enorm risiko.
Antallet af smittede besætninger faldt hele 2017.
Engelsksproget pjece stiller skarpt på malkeanlæggets vigtigste funktioner ved malkning og rengøring.
Tag luftvejsinfektionerne i opløbet og få bedst effekt af behandling.
Se hvordan du bedst sikrer god råmælkshygiejne ved ved udmalkning, opbevaring, og udfordring.
Forstå dine køer og arbejd med dem på deres præmisser.
Forstå dine køer og arbejd med dem på deres præmisser.
Medarbejdere er forskellige og skal ikke motiveres ens. Kend de fem medarbejdertyper.
Kend de tre cirkler, du som leder skal have styr på for at minimere dagligdagens misforståelser og brist i kommunikationen.
Forbedring af både den eksterne og interne smittebeskyttelse vil gavne bedrifter, som har problemer med digital dermatitis. Se her, hvilke fejl, I ikke må gøre.
Genomisk test er et godt managementredskab for mange. Men det giver stadig anledning til spørgsmål og tvivl. Det viser denne uges debat på SEGES Kvægs Facebookside.
Bestilling af genomisk test via DMS’ netbutik sparer tid og giver overblik.
Nu er det muligt at sætte en mere korrekt pris på krydsningskalve mellem kødkvægstyre og malkekøer i DMS. Ny film gennemgår baggrunden for udskriften og hvordan du bruger den.
I første halvår af 2017 har kvægbønderne sænket forbruget af antibiotika med 12 procent. Det er resultatet af en fortsat målrettet indsats og skyldes primært bedre yversundhed.
Se film om, hvordan du vedligeholder dine sandsenge, så du og dine køer får størst gavn af sandets gode egenskaber. Filmen kan ses med engelske undertekster.
Mens antallet af besætninger med malkerobotter falder i Danmark og Sverige investerer de øvrige nordiske lande fortsat i denne type malkesystem. Flest robotter findes dog i Danmark.
Skal, skal ikke. Koen er en anelse halt – men går det at sende den afsted til slagteriet? Få anbefalinger med fotos i Fødevarestyrelsens guide om transport af halte og magre køer.
To film viser kort og enkelt, hvordan du holder celletallet nede i hhv. DeLaval og Lely-robotbesætninger. Hent også de samme tips på faktaark og print dem ud som huskeliste.
Højt celletal eller mange nyinfektioner i din besætning kan skyldes, at malkeanlægget ikke er rigtigt indstillet. Læs her hvordan du sikrer, at dit malkeanlæg er toptunet.
Ofte bliver der kun givet mundlig besked om behandlinger – det giver anledning til uheld, hvor behandlede køer malkes med, især i ferieperioder.
Sikker håndtering skal læres. Tal med både nye og erfarne medarbejdere om gode rutiner.
Forbered dig på en arbejdsdag i førerhuset.
Ungdyr er mindre følsomme overfor varmestress end malkekøer. Derfor er risikoen for varmestress hos kvier og stude på græs under danske forhold begrænset.
Tema: Business Check
Bedrifternes tal sat op mod hinanden og en snak om, hvor det går godt og skidt, motiverer medlemmerne af en vestjysk erfagruppe til at ændre på tingene.
Med pjecen 'Malkning og hygiejne' har man et godt udgangspunkt for en snak om malkning med nye malkere eller på medarbejdermødet.
Danske mælkeproducenter har sænket antibiotikaforbruget med næsten 16 pct. i første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år.
SEGES tilbyder fortsat en rådgivningspakke til besætninger i salmonellaniveau 2. Pakken indeholder bl.a. besætningsbesøg og vurdering af handlingsplan.
Det, som startede med nysgerrighed, er blevet en klar strategi for brugen af genomisk test. Det har løftet niveauet i Hans Peter Lildholdts besætning for egenskaberne i NTM og dermed økonomien.
Der udsendes ikke længere remindere om kvartalsprøver. Overskrides tidsfristen tager myndighederne over.
Når der er travlhed i marken og i perioder med ferie, ser vi flere uheld med antibiotika i malkestalden.
Ny race- og krydsningsopgørelse sammenligner besætningens renracede dyr med krydsningsdyrene.
Her får du fem gode råd til at undgå sporer i ensilagen, så risikoen for at de havner i mælken mindskes.
Et nyt panel bestående af engagerede frontløbere skal pege på udfordringer og nye ideer, som SE-GES kan bruge i arbejdet med at skabe nye løsninger til mælke­producenterne.
De økologiske kalve kvitterede for varme, mere mælk og bedre hygiejne. Problemerne med diarré er løst.
Forebyggelse af diarré hos kalve kræver relativt enkle tiltag. Derfor bør man ikke acceptere problemet, som går ud over både dyrevelfærden, bedriftens økonomi og antibiotikaforbruget.
Med et simpelt klistermærke kan du tjekke temperaturen på vaskevandet til malkekludene. Temperaturen er afgørende for, at kludene er bakteriefri og ikke smitter fra ko til ko.
Sanering for salmonella handler i særlig grad om at undgå, at kalven møder smitte i form af gødning. Få de vigtigste tiltag her.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2017.
En omfattende analyse viser, at op mod 10 pct. af malkekvægsbedrifterne får svært ved at udvide dyreholdet på grund af placering nær ammoniakfølsomme naturområder eller naboer/byzone.
Mælkeproducenterne er blevet bedre til at undgå uheld med antibiotika i mælken.
En klar strategi. Det er en af fællesnævnerne for fem ejendomme, som har økonomisk succes med naturpleje.
Brug de mange redskaber, som styrker arbejdet med smittebeskyttelse og dyrevelfærd. For eksempel det helt nye brætspil ’Smittejagten’.
Tag godt imod det årlige rådgivningsbesøg om smittebeskyttelse. Brug det til tjek af de daglige rutiner, og brug det som en vigtig løftestang til at sikre besætningen mod smitte.
Tema: Salmonella Dublin
Om to måneder er det ti år siden, at danske kvægbrugere startede en fælles indsats om at bekæmpe salmonella i dansk kvægbrug. 31. december 2016 er målstregen sat.
Poul Henrik Søgaard fik for alvor øjnene op for, hvor han og medarbejderne skal lægge indsatsen efter besøg af SEGES’ salmonella­ekspert.
Ny ph.d.-afhandling slår fast, at brug af skåneboks og smertebehandling hjælper halte køer.
Tema: Overgangskøer
Varmt vand i tilstrækkelige mængder er afgørende for hygiejnen i mælkeproduktionen. Se her, hvordan du tjekker, at varmtvandsforsyningen slår til på din bedrift..
Tema: Åbent landbrug
Tre film giver gode råd om at holde kimtallet nede i besætninger med hhv. malkestald, LELY-robotter og DeLaval-robotter.
Sommertemperaturer stiller høje krav til kølingen af mælken. Film viser, hvordan du undgår, at kimtallet ryger i vejret, når solen bager.
Tema: Gyllehåndtering
Tema: Rengøring og desinfektion
Tema: Kapacitetsomkostninger
Optimal håndtering af råmælken, giver kalven den bedste start. Ny film fra SEGES Kvæg viser hvordan.
Tema: Motivation
Få retningslinjerne for korrekt påføring af pattedyp, så du opnår bedst mulig effekt.
Tema: Organisation
Få retningslinjerne for god kludeteknik før malkningen, så du undgår smittespredning fra ko til ko.
Tema: Anitibiotikauheld
Mange uheld med antibiotika i mælken sker i ferien. Men træffer man de nødvendige forholdsregler, kan man minimere risikoen og tage af sted med en god fornemmelse.
Interviews med de besætningsejere, som oplevede antibiotikauheld i 2015, afslører, hvor det hyppigst går galt. Mangelfulde mærkningsprocedurer er den største synder.
Analyser af mælkeerstatninger til kalve viser høj hygiejnisk kvalitet. Analyserne er foretaget, efter at Vestjysk Landboforening stillede spørgsmålstegn ved kvaliteten.
Tema: Grovfoder
Den 1. juli træder kravet om kobørster til malkekøer i kraft. En FarmTest sætter fokus på, hvad du skal overveje, før du køber.
Tema: Ydelseskontrol
Besøg i besætninger med højt sporeindhold i mælken sætter fingeren på, hvor det går galt.
SEGES Kvæg projekter i 2015
Tema: Lov om hold af malkekvæg
Mere fleksibel ammoniakregulering og færre krav til nyetableret natur er nogle af de indspil, som Landbrug & Fødevarer har indgivet til Naturpakken.
Tema: Digital foderstyring
SEGES Kvæg tilbyder nu besætninger, som kæmper med salmonellasanering, en pakke, der bl.a. indeholder besætningsbesøg og vurdering af handlingsplan.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2011.
Tema: Salmonella
Arbejde med mælkekøletanke er ikke ufarligt. Sidste år omkom en mælkeproducent på tragisk vis, da han befandt sig i tanken for at tjekke for belægninger, og vaskeprogrammet gik i gang.
Nyt faktablad giver overblik over de risici, man skal være opmærksom på for at undgå ulykker i forbindelse med arbejde med mælkekøletanken.
FarmTest viser utilstrækkelig vask og desinfektion i kvæg- og kalvestalde. Læs her hvor det går galt, og hvad der skal til for at rengøringen har effekt.
Særnummer: KvægKongres 2016
Tema: Turnaround
Tema: Mycoplasma
Pattedesinfektion før og efter malkning nedsætter risikoen for yverbetændelse. Nyt faktablad giver dig få, enkle retningslinjer til at opnå det bedste resultat.
Ny FarmTest om halm-kalk- vand i sengebåsen giver et godt indtryk af dette underlag, men ikke endegyldig dokumentation for positiv effekt.
Tema: Obduktion
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2012.
Tema: Klima
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2016.
Udbyttemåling i grovfodermarken er afgørende for at kunne optimere grovfoderproduktionen. Ny film fortæller hvorfor og hvordan.
Tema: DMS
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2013.
Smittebeskyttelse i forhold til sandsenge handler om tørt, løst sand i tilstrækkelige mængder.
Jævnligt tjek af yverhygiejnen bør være en del af besætningens interne smittebeskyttelses-program. Se hvordan du gør, og hvilke faktorer som er afgørende for at sikre rene yvere.
Tema: Liggetid
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2015.
Se hvordan du opnår bedst mulig smittebeskyttelse af kalven i forbindelse med kælvning.
Tema: Smittebeskyttelse
Det seneste år er ydelsen hos de danske malkekøer steget med 298 kg, og besætningsstørrelsen ligger nu på knap 168 køer. Det viser en frisk opgørelse fra ydelseskontrollen, som også antyder, at strukturudviklingen igen sætter fart på.
På grund af udsigt til en dårlig majshøst har flere landmænd end sædvanligt høs­tet kornhelsæd. Det øger risikoen for et højt sporeindhold i ensilagen.
Tema: Kalvedødelighed
Når unge kvæglandmænd skal vurdere dyrevelfærden, har de fokus både på produktionen og dyrets følelser.
Tema: Majshøst
Video viser, hvordan landmanden med ’On-Farm dyrkning’ enkelt og hurtigt kan afgøre, hvilke køer der skal behandles for milde tilfælde af yverbetændelse.
Tema: Social ansvarlighed
Tema: Ny salmonellabekendtgørelse
Det betaler sig at sanere hurtigt og effektivt. Sløser man med salmonella-management, kan infektionen koste op til 2.700 kr. pr. ko det første år.
Mælketab på op til 335 kg i første laktation kan være konsekvensen af selv mildere tilfælde af digital dermatitis hos kvier.
Køer, der får lov til at gå på dybstrøelse én måned før kælvning får med stor sandsynlighed et lettere kælvningsforløb.
Tema: Økonomistyring
Tema: Efter en konkurs
Tema: Mælkeprisen
Rent drikkevand til køerne forudsætter rengøring af vandkar og evt. opsamlingstank. Tilsætning af desinfektionsmidler er tilladt, men løser ikke et hygiejneproblem.
Dagene er lange, og temperaturen stigende. Derfor kan fortørringen gå langt hurtigere end forventet. Og bliver græsset for tørt, går det ud over ensilagens kvalitet.
Tema: Slagtekalve
Vis køletanken interesse en times tid eller to og forebyg stigning i kimtallet, når sommervarmen sætter ind.
Tema: Klovsundhed
Slidte klude, overfyldte vaskemaskiner og for lav vasketemperatur kan hurtigt forvandle effektiv patteaftørring til effektiv smittespredning.
Mens bøffer fra malkekvæg er mere klimavenlige end dem fra kødkvæg, er kødkvægsbøffer gode for biodiversiteten.
Tema: Gift med en landmand
Tema: Lov om hold af malkekvæg
Fødevarestyrelsen har netop præsenteret en række præciseringer af 'Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg'.
Tema: Eksport
Fiber er billigt og godt for køernes ben og haser. Udfordringen ligger i yversundheden. Det viser en ny FarmTest.
En reduktion af køernes udledning af metan på op til 23 procent ved tilsætning af nitrat til foderet overgår langt tidligere resultater af forsøg med klimavenlig fodring.
Tema: Økologi
Lavt sporeindhold i mælken har særlig stor betydning i produktionen af modermælkserstatning og proteinrige produkter til svækkede hospitalspatienter.
Tema: Mælkekvoternes ophør
Tema: KMP-fuldfoder
Nyhedsbrev med resultater og aktiviteter i foreningen Smag på Landskabet.
Sand er bedst som underlag til halte køer fremfor gummi. Køerne ligger længere tid på sand og har nemmere ved at rejse og lægge sig.
Selvom køer med yverbetændelse erklæres raske efter endt antibiotikabehandling er de fortsat påvirkede, viser ny undersøgelse. Derfor bør optimal management genovervejes.
Tema - Særnummer: KvægKongres 2015
Blandt de største mælkeproducerende lande i EU er Danmark fortsat det land, der har den laveste ammoniakudledning pr. kg. mælk. Fra 1990-2012 reducerede danske mælkeproducenter udledningen med 47 pct. pr. kg mælk.
Tema: Kapacitetsomkostninger
Tema: MRSA
Lavere forbrug og korrekt brug af antibiotika er vejen til mindre resistens.
Man kan halthedsscore 50 køer i timen, når det gøres systematisk – og dermed fange flere haltheder i opløbet. Det viser en undersøgelse foretaget af SEGES.
Ansøgningsrunden er åbnet for at søge nye 5-årige aftaler til ordningerne Økologisk Arealtilskud, Pleje af græs- og naturarealer og Ændret afvanding.
Tema: Sociale medier
Tema: Rå mælk
10 kr. får mælkeproducent Martin Hansen pr. liter, når han leverer rå mælk til toprestauranter. Alligevel er det ikke noget, han bliver rig af. Men det gør ham stolt.
Både den karakteristiske smag og mælkens tilknytning til lige netop Martin Hansens besætning gør rå mælk til et spændende produkt for gourmetkokken Rasmus Munk.
Smag på Landskabets workshop denne uge satte fokus på, hvad afsætningsleddet lægger vægt på ved køb af kød. Mørhed og god smag, hver gang forbrugeren sætter tænderne i kødet, er et must. Den gode historie er ikke nok.
Program til workshop den 3. februar 2015
Nyhedsbrev med resultater og aktiviteter i foreningen Smag på Landskabet.
Foreningen Smag på Landskabet tilbyder forskellige typer af medlemskab afhængigt af, om man fx er landmand med naturpleje – eller blot menig naturelsker.
Landmandsudgave Sundsøre
Landmandsudgave Storå
Landmandsudgave Støvringgaard
Landmandsudgave Sparehusbakkerne
Landmandsudgave Skjern Vesteng
Landmandsudgave Skjern Østeng
Landmandsudgaven Spøttrup Sø
Landmandsudgaven Mommose
Landmandsudgaven Gåsemosen
Landmandsudgave Kastbjerg Ådal Hegn
Landmandsudgave Hjerl Hede
Landmandsudgave Gryde Å
Ideer Spøttrup Sø
Ideer Kastbjerg Ådal Hegn
Ideer Hjerl Hede
Ideer Gåsemosen
Plejeplan Gåsemosen
Plejeplan Gryde Å
Plejeplan Hjerl Hede
Plejeplan Kastbjerg Ådal Hegn
Plejeplan Mommose
Plejeplan Skjern Østeng
Plejeplan Skjern Vesteng
Plejeplan Sparehusbakkerne
Plejeplan Spøttrup Sø
Plejeplan Støvringgaard strandeng
Plejeplan Storå
Plejeplan Sundøre naturareal
– muligheder fremadrettet
Vurdering af afgræsningen i arealerne i Smag på Landskabet oktober 2014
Sammenligning af ”grundig naturhandleplan” med ”landmandsudgave” og ”ideer ud fra delområder”
Tema: Sådan gør de bedste
I en besætning med 425 køer er en vandforsyning på mindst 42,5 liter pr. minut det optimale. Det er konklusionen på en FarmTest, hvor vandforsyningen er blevet testet i fire malkekvægsbesætninger.
Tema: Reproduktion
Den gennemsnitlige mælkeydelse steg med 525 kg mælk i det seneste kontrolår. Det er den største stigning nogensinde på et enkelt år.
Tema: Arbejdsmiljø
Nyhedsbrev med resultater og aktiviteter i foreningen Smag på Landskabet.
Tema: Mælkeproduktion i udlandet
Se filmen, der er produceret i projektet Smag på Landskabet.
Tema: Smittebeskyttelse
Med naturpleje bevarer vi den lille blå anemone, mariehøne-edderkoppen og alle de andre arter, som ellers ville forsvinde, og som gør vores natur rig og mangfoldig.
Direktør i Fresh food People, Christian Christensen er nyvalgt formand for foreningen Smag på Landskabet. En ildsjæl, der brænder for målet om at styrke den danske natur - og har kompetencer til at nå det.
Tema: Klovsundhed
Tema: Den gode jobstart
Overvældende interesse, da foreningen Smag på Landskabet blev til ved en stiftende generalforsamling på Sabro Kro i går. Stærk bestyrelse valgt.
Tema: Integration
Højt foderniveau stiller større krav til stivelsesfordøjeligheden i majsensilagen end tidligere. Ny undersøgelse viser, at højere fordøjelighed bl.a. opnås ved at lade majsen ensilere mindst 1½ - 2 måneder før udfodring.
Tema: Mycoplasma bovis
Projekt Smag på Landskabet danner nu en forening for landmænd, gårdbutiksejere, slagtere, restauratører m.fl. til fælles afsætning og markedsføring af naturkød. Tag med til stiftende generalforsamling.
Tema: Stop for kritiske antibiotika
B-streptokokker i malkebesætningen er en lumsk infektion. Celletallet kan pludseligt eksplodere og ydelsen rasle ned. I øjeblikket ses det laveste antal smittede besætninger siden 2007.
Tema: Krydsningskalve
Ud fra de vilde planter på et areal kan man vurdere naturkvaliteten af et naturområde. Det skyldes, at de vilde plantearter har en række krav til deres levested, f.eks. jordens næringsstofniveau, surhedsgrad, fugtighed og lys på voksestedet.
Tema: Grovfoderproduktion
Smag på Landsskabet byder både på faglig ekspertise til landmanden og familieunderholdning i topklasse, når dyrskuet i Herning slår portene op den 3. - 5. juli.
Under danske forhold har tilsætning af gær til køernes foderration ingen indflydelse på ydelse eller foderoptagelse, men effekt på energiudnyttelsen. Det viser et blindforsøg foretaget i 16 danske besætninger.
Hos goldkøerne betyder varmestress bl.a. lavere ydelse efter kælvning og nedsat fødselsvægt hos kalven.
Tema: Business Check
Se filmen, der er produceret i projektet Smag på Landskabet.
Tema: Råvarekvalitet
Tema: Kalvedødelighed
Få viden om hvilke særlige egenskaber, kød fra kvæg på naturarealer har og få inspiration til at afsætte det. Projekt Smag på Landskabet inviterer til gratis seminar.
Alt for mange kvægbrugere løber en stor smitterisiko ved udlevering af levende kvæg fra besætningen. Ny FarmTest sætter fokus på, hvordan man bedst indretter udleveringsfaciliteterne.
Tema: Grovfoder
Lavt sporetal i mælken opnås ved en kombination af omhyggelig ensilageproduktion og god malkehygiejne
Tema: Kapacitetsomkostninger
Prøv de nye lækre opskrifter med kød fra dyr på naturarealer, kreeret af kokke og restauratører med passion for gode lokale råvarer.
Kød produceret på naturarealer har nogle særlige karakteristika - blandt andet med hensyn til smag.
Tema: Budgetmatchen
Tema: Smittebeskyttelse
Tema: Økologi
Kvægs strategi for 2018 er nu finpudset og tilgængelig på nettet i en endelig version. Men hvorfor har den fokus på vækst i en tid med vanskelig adgang til finansiering?
Tema: Sundhed
Opsummering fra stormøde i Brønderslev d. 26.11.2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
DLBR’s naturpleje-erfagrupper gør det muligt for dyreholdere at dele erfaringer og opnå ny viden. Der er tale om professionelt ledede grupper, hvor det faglige niveau vægtes højt.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2014.
Ny Kvægforskning - december 2013
Tema: Skadedyr
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Naturpleje - Smag på Landskabet
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Deltagere på stormøde i LandboNord fandt frem til forslag om enklere naturleje. Forslagene videregives til Handels- og europaminister Nick Hækkerup.
Tema: Ny Dyreregistrering
Artikel fra Maskinbladet.dk, den 21. november 2013
Tema: Kodødelighed
Tema: Energiudnyttelse
Artikel fra Kødkvæg - oktober 2013
Det er fem gode gamle råd, der skal til for at sænke celletallet. Tre besætninger er lærerige eksempler på, at det kan være uhyre lidt, der skal til for at flytte uhyre meget.
Jo mere naturligt, jo bedre. Sådan lyder tidens fødevaremantra. Men det holder ikke i alle tilfælde, konkluderer belgiske forskere. Mælken skal pasteuriseres – men det bliver den ikke mindre sund af.
Tema: Strategi 2018
Tema: Restbeløb pr. ko
I denne video gennemgås retningslinjerne for god, intern smittebeskyttelse i relation til staldpersonale, flytning af dyr, maskiner og brug af sygeboks.
I denne video fortæller en mælkeproducent kort om de vigtigste procedurer for god intern smittebeskyttelse i besætningen. Brug den som instruktion til personalet eller som grundlag for en snak om emnet. Den kan hentes gratis på nettet.
Tema: Elektroniske øremærker
Tema: Ta' Stilling - Ta' Handling
Tema: Grovfoderskolen
Tankmælksovervågning viser, at godt 20 pct. af besætningerne er positive i ny test for antistoffer mod Mycoplasma. At besætningen er positiv, behøver dog ikke at give problemer.
Et liv i naturen i stedet for ind i en produktionsbygning giver ikke bare kødkvæg en langt bedre livskvalitet. Kvæget kan også beskytte værdifulde naturområder, så de ikke gror til.
Tema: Komposteringsstalde
Hvis man har fået konstateret salmonella i sin besætning, er det vigtigt at oplyse klovbeskæreren om det.
Tema: Fuldfoder
Fakta om projekt Smag på Landskabet
Tema: Salmonella Dublin
Nyhed fra vfl.dk den 7. juni 2013
Tema: Mælkekvalitet
Hav opslagsværket med dig, når du går tur i marken. Hent gratis app med billeder og beskrivelser af de mest almindelige giftige planter.
Tema: Lean
Artikel fra Effektivt Landbrug den 8. maj 2013
Tema: Slætgræs
Artikel fra Foodculture, 23. april 2013
Tema: Transport og smitterisiko
Tema: Transport og smitterisiko
Tema: Kodødelighed
Tema: Særnummer | KvægKongres 2013
Artikel fra Landbrug Nord, den 5. marts 2013
Tema: Lov om hold af malkekvæg
Artikel fra Randers AmtsAvis, den 14. februar 2013
Artikel fra Mariager Avis, den 13. februar 2013
Artikel fra Food Supply, den 8. februar 2013
Tema: Handel med foder
Artikel, AgroTech, den 29. januar 2013
Artikel fra DR Midt & Vest, den 25. januar 2013
Tema: Multifaktorielle besætningsproblemer
Et unikt samarbejde mellem fire kommuner, forskere, landmænd, slagtere og restauratører skal gøre naturpleje til en rentabel, professionel driftsgren.
Tema: Reproduktion
Antallet af jerseykøer er steget, og besætningsstørrelsen for racen er vokset til et gennemsnit på 165 i det forgangne ydelseskontrolår. For Dansk Holstein ses en lille tilbagegang. Ydelsen er gennemsnitligt steget med 100 kg for alle racer.
Korrekt håndtering og stabling af halmballer er afgørende for at undgå ulykker. Gratis vejledning giver gode råd om hvordan.
Tema: Fremtidens kalveproduktion
Tema: Klima
Tema: Kontrolbesøg
Tema: Tværfagligt samarbejde
Tema: særnummer - KvægKongres 2012
Tema: Malkerobotten
Tema: Antibiotika
Tema: Økologi
Tema: Salmonella
Tema: Fremtidens kalveproduktion
Tema: Grovfoder
Tema: Multifaktorielle sygdomme
Tema: Børbetændelse
Tema: Mælkeproduktion under pres
Tema: Grovfoderøkonomi
Tema: Krisehjælp
Tema: DMS
Tema: Lean
Tema: Regionsmøder
Tema: Levende kalve
Tema: Kritiske Målepunkter
Tema: Finansiering
Tema: Praksisnær rådgivning
Den gennemsnitlige besætningsstørrelse for malkekvægsbesætninger er vokset til 148 årskøer siden seneste kontrolår. Til gengæld er ydelsen faldet.
Tema: Klovregistrering
Tema: Teknik på gården
Tema: “Den Nye Fortælling”
Tema: Fodereffektivitet
Tema: KvægKongres 2011
Tema: q-feber
Tema: Mælkekvalitet
Tema: Kodødelighed
Tema: Effektive kvier
Tema: Kvalitetsrådgiverne
Tema: 5S
Tema: Mælkekvote
Tema: Ordinationsperiode for medicin
Tema: Paratuberkulose
Tema: Konkurrenceevne
Tema: Dairy Management System
Tema: Goldkøer
Tema: Mycoplasma
Tema: Reform af EUs landbrugspolitik
Tema: Budget 2012 & organisering
Tema: Smittebeskyttelse
Tema: Fodereffektivitet
Tema: Kvægbrug i verdensklasse
Smitterisikoen er stor - og unødvendig, hvis tyrekalvene skal hentes inde i stalden af fremmede.
Men vi kan godt spare noget. Mange besætninger bruger uden tvivl rigeligt protein, som kunne undværes uden at miste ydelse – til fordel for både miljøet og egen pengepung.