Oprettet: 18-06-2018

Film: NIR-måling bestemmer afgrødens tørstofindhold mens den høstes

SEGES undersøger NIR på finsnittere: kan man måle tørstof med tilstrækkelig præcision allerede mens der høstes – de første resultater tyder på, at noget udstyr kan.

Slætgræs høstes med stor variation i tørstofkoncentration. Derfor kan løbende bestemmelse af tørstofindholdet, mens afgrøden høstes, bidrage til en mere præcis udbyttemåling. Flere producenter af finsnittere leverer NIR-løsninger til tørstofbestemmelse under høst, men der er en del usikkerhed omkring præcisionen af de forskellige løsninger. For at fastslå hvor præcise målingerne er, er SEGES derfor i gang med at gennemføre undersøgelser af NIR-målinger af tørstof på finsnittere. Resultatet af NIR-målingerne sammenlignes med resultatet af prøveanalyser, foretaget på laboratoriet. For at det er helt de samme prøver, der sammenlignes, skal den NIR-scannede prøve opsamles umiddelbart i forlængelse af scanningen, mens snitteren kører. Til det har SEGES udviklet en helt ny metode. Hvordan det foregår, kan du se i videoen nedenfor.

Lovende resultat

Ifølge specialkonsulent Niels Bastian Kristensen bekræfter undersøgelsen, at der er et lovende potentiale for en mere præcis udbyttemåling ved anvendelse af in-line NIR på finsnittere til løbende bestemmelse af tørstof i den høstede afgrøde.

Se filmen, der viser, hvordan undersøgelsen er foretaget(klik på billede)

Undersøgelsen foretages i samarbejde med interesserede producenter af finsnittere, udstyrsleverandører, maskinstationer og mælkeproducenter i øjeblikket.

Læs mere om undersøgelsen her

 

 

Sidst bekræftet: 18-06-2018 Oprettet: 18-06-2018 Revideret: 18-06-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19

Læs også