Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-01-2014

GrovfoderNyt - 21

Oprettet: 31-07-2003

Græsendofyt-test for toksinindhold


Endofytter findes normal ikke i fodergræsser, men kan forekomme i enkelte sorter af udenlandske plænegræsser, der er i opformering i Danmark. Endofyt-holdige sorter kan udvikle toksiner hvoraf, lolitrem B og ergovalin er de to mest forekommende.
Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg, Afdeling for Plantebiologi kan teste for disse toksiner.


Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg tilbyder at udføre analyser af giftstoffer i endofyt-holdigt græs. Analysen kan bestemme koncentrationen af de to vigtigste toksiner: lolitrem B og ergovalin, samt græssets infektionsprocent. Yderligere oplysninger findes på AU's hjemmeside.
Endofytter findes traditionelt ikke i fodergræsser, hvorimod udenlandske plænegræssorter kan indeholde endofytter. Opformering af græsfrø fra sorter, som indeholder endofytter, er i øjeblikket meget lille i Danmark. De endofyt-inficerede græsser til opformering er overvejende alm. rajgræs-sorter, men kan også forekomme i enkelte sorter af strandsvingel.

I alm. rajgræs drejer det sig om følgende sorter: Delaware, Elan, Esquire; Greenway, Pickwick og Amadeus.
Analyserne kan være relevante for alle, der har arealer med endofyt-inficeret græs, som skal anvendes til fodring af får, køer, heste eller grise. Her tænkes især på frøgræshalm, men også på frøgræsarealer, hvor efterslættet afgræsses i efteråret.

Symptomer
Dyr reagerer ikke ens på giftstofferne. F.eks. er heste og grise meget sensitive, hvorimod får og køer først udviser symptomer ved højere koncentrationer. Symptomerne kan være lavere tilvækst, reproduktionsproblemer og forhøjet temperatur, men ved høje infektionsprocenter og højt indhold af giftstof ses meget alvorligere symptomer.
Pt. er der ingen kendte forgiftninger i Danmark.

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 18-07-2011 Oprettet: 31-07-2003 Revideret: 31-07-2003

Forfatter

Kvæg
Karsten Attermann Nielsen

Christian Raun

Af samme forfatter

Fortørringsprognose for slætgræs
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørrin...
19.05.17
FarmTest af rotorudjævner til græs, helsæd og majs
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen...
03.10.16
Prognose for skårlægningsvejr
Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.
02.05.16
Samme ydelse med forskellige kløvergræsblandinger
Blanding 42 skilte sig ud med en lavere mælkeydelse i et nyt dansk forsøg. Det vil nu blive efterprøvet i flere danske unde...
27.10.14
Crimpning af korn
Crimpning og ensilering af korn ca. 3 uger før normal høst giver mulighed for rettidig såning af kløvergræsudlæg i begyndel...
18.07.14