Feedback Form

FarmTest Kvæg - 69

Oprettet: 03-02-2009

FarmTest - Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Tab af ensilage ved afdækning og udtagning er vanskeligt at undgå, men ved brug af den rette placering af ensilagen i forhold til foderblander og den rette teknik til udtagning kan tabet holdes på et minimum.

- Afsluttet FarmTest


Tab af ensilage ved afdækning og udtagning er vanskeligt at undgå, men ved brug af den rette placering af ensilagen i forhold til foderblander og den rette teknik til udtagning kan tabet holdes på et minimum.

Der er i 2007-2008 gennemført en række forsøg med forskellig udtagningsteknik fra to ensilagestakke på den økologiske forsøgsgård Rugballegård.

Under forsøget med tabet fra stak til foderblander gik 9,7 pct. af tørstof tabt, heraf var 5,2 pct. direkte håndteringstab. Tab af ensilage ved og efter udtagning fra stakken kan ikke undgås, men minimeres ved hjælp af det rette udstyr og omhyggeligt arbejde.

Afdækningstabet var med et tab på 2,6 % af tørstoffet den næststørste kilde til tab. Dette tab kan minimeres ved omhyggelig afdækning af siloen. Transporttabet var på 1,6 pct. af tørstoffet, og her er der flere muligheder for en reducering ved brug af faste kørselsveje, siloskovl eller lignende, kortere afstand til foderblander, mindre læs på minilæsseren og lavere hastighed.

Ved at have fodermidlerne i umiddelbar nærhed af hinanden (og af foderblanderen, hvis den er stationær), kan der opnås en reduktion i arbejdstiden brugt på blanding og transport af foder, samt en reduktion i spildet af fodermidler som følge af transporttab.

Gennemsnitlig 4 pct. (variation 2,6-5,7 pct.) af en dagsration foder blev kørt væk fra foderbordet, og ingen konkret årsag til variationen blev fundet. Køerne producerede under forsøget 1 kg EKM per 2,7 kg indtaget foder (våd vægt), og der blev udfodret 2,8 kg foder (våd vægt) per produceret kg EKM.

Læs hele FarmTest-rapporten: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften.

Se også FarmTest-rapport nr. 62: Redskaber og teknik til udtagning af ensilage.

 

Sidst bekræftet: 26-01-2010 Oprettet: 03-02-2009 Revideret: 03-02-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Henning Sjørslev Lyngvig


Jens Johnsen Høy

Af samme forfatter

FarmTest - Brændstofforbrug ved harvning
FarmTesten viser, at der kan spares brændstof ved at sænke dæktrykket i traktorhjulene, og samtidig kan arbejdskapaciteten ...
05.07.17
Udbyttemåling med mejetærsker
Udbyttemåling under høst at korn, kernemajs og raps er en reel mulighed til opgørelse af udbytteforskelle i marken.
09.02.17
FarmTest: RollMax bælteundervogn til reduktion af marktryk
RollMax har en positiv effekt i forhold til at reducere martrykket og spordybden.
12.01.17
FarmTest: Forrensning af korn
FarmTesten belyser, hvor meget der typisk fjernes ved forrensning under praksisnære forhold med forskellige renserier på øk...
09.01.17
FarmTest - Sammenrivning af kløvergræs
Der var ikke sammenhæng mellem stigende arbejdsbredde og spild/sandindhold. Rivetypen med frontmonteret dybdestyringshjul l...
11.11.16