Oprettet: 06-09-2019

Anbefalinger til ensilering af majs

Majs ensilerer meget let, så der er ikke brug for midler til at fremme mælkesyredannelsen. Derimod kan der være behov for at forbedre den aerobe stabilitet.

Majshøsten nærmer sig. Derfor får du her SEGES’ anbefalinger til ensilering af majs: Målet er at opnå en ensartet moden afgrøde med et tørstofindhold på 30-34 pct. Majs ensilerer let, fordi den har en lav bufferkapacitet, hvilket fjerner behovet for midler til at fremme mælkesyredannelsen. Derimod kan der i særlige tilfælde være behov for at forbedre den aerobe stabilitet. Det kan fx være:

  • I for tør majshelsæd. Det vil sige med over 35 pct. tørstof
  • Ved anvendelse af små mængder majsensilage, for eksempel i sommerperioden, hvor der bruges mindre end 20-30 cm om dagen.
  • I kraftig tørkeskadet og uens moden majs med et højt tørstofindhold
  • På bedrifter, hvor der forventes problemer med majsensilagens stabilitet, men her bør der samtidig ses på forbedring af ensileringsteknik og management.

Brug heterofermentative mælkesyrebakterier

Heterofermentative mælkesyrebakterier er det billigste og mest effektive middel til at forbedre den aerobe stabilitet. Derimod har homofermentative mælkesyrebakterier generelt ingen virkning på hverken fermentering eller aerob stabilitet i majsensilage og heller ingen virkning på mælkeydelsen. Kemiske midler er generelt for dyre og vanskelige at tilsætte i tilstrækkelig dosering. Læs mere på Landbrugsinfo.dk/merekvaegnyt i artiklen Oversigt over markedsførte ensileringsmidler.

Læs også:

Udsigt til majshøst fra midt i september

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 16, 2019

Sidst bekræftet: 06-09-2019 Oprettet: 06-09-2019 Revideret: 06-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
09.02.20
Majsensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
09.02.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20