Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-04-2015

PlanteNyt - 986

Oprettet: 11-03-2014

Etablering af roer til foder og bioenergi

I år ser det ud til at blive tidligt forår, og dermed er der gode muligheder for tidlig og rettidig etablering af roer til foder og bioenergi.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 11-03-2014 Oprettet: 11-03-2014 Revideret: 11-03-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Karsten Attermann Nielsen

Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Af samme forfatter

Screening for pesticider i grundvand bekræfter godkendelsesordning
Screening af 263 boringer bekræfter, at godkendelsesordning og pesticidvarslingssystem virker. Desværre er også fundet 2 st...
27.02.20
Ukrudt i vinterraps
Bekæmp kamille og andet ukrudt i vinterraps så tidligst muligt, så risiko for små rester af clopyralid i honning kan undgås...
21.02.20
Forsøgsarbejde: Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit
Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.
04.02.20
Beredskab ved uheld med pesticider eller anden kemi
Ring straks 112. Det er vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden og rydde op.
31.01.20
Glyphosat og grundvand
Glyphosat udgør ikke en risiko for vores drikkevand. Der er kun få fund i grundvand, og meget sjældent koncentrationer over...
30.01.20