Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-05-2015

Giftige planter - 2

Oprettet: 08-05-2002

Giftige planter - Kærpadderok

Beskrivelse, giftvirkning, behandling og bekæmpelse af Kærpadderok.

 

Familie:

Padderokker (Equisetaceae)

Slægt:

Padderok (Equisitum)

Art:

Kærpadderok (E. palustre)

Udseende
Padderok familien rummer flere forskellige arter. Alle er dog opbygget efter samme enkle plan, En stærk leddelt overjordisk stængel, som ved hvert led bærer en kreds af skælblade. Planten har en langstrakt underjordisk stængel. Øverst på stænglen sidder et meget karakteristisk sporehus. Padderokken formerer sig ved sporer.

Kærpadderokken er stærkt grenet sædvanligvis helt fra grunden. Agerpadderokken er ikke grenet på samme måde som Kærpadderokken.


Voksesteder
Kærpadderokken vokser på fugtige områder som langs med vandløb, søer og på engdrag.
På engarealerne kan planten forekomme meget hyppigt.

Forvekslingsmuligheder
Planten forveksles tit med Agerpadderok som er meget udbredt og slet ikke giftig i samme udstrækning som Kærpadderokken. Agerpadderok er udbredt på marker, langs veje og skovkanter, men er ikke grenet på samme måde som Kærpadderokken.

Giftvirkning
Padderokken indeholder et enzym thiaminase der nedbryder vitamin B1 og dermed medfører vitaminmangel. Yderligere indeholder planten forskellige alkaloider og organiske syrer. Plantens primære toksiske effekt syntes dog, at være dens antithiamin virkning.

Det er særligt Kærpadderokken som er giftig. Agerpadderokken som er meget udbredt på marker, langs veje og skovkanter er ikke nær så giftig som Kærpadderokken.

Forgiftning forekommer oftest hos heste og kvæg og mere sjældent hos får. Forgiftningstilfæl­de optræder helt overvejende i forbindelse med hø med store mængder padderok. Giftstoffet nedbrydes således ikke ved tørring. I litteraturen er angivet, at fodring med hø med et indhold af 20% kærpadderok givet til heste over en periode på 2 uger gav anledning til forgiftnings­symptomer.

Symptomer
En padderok i ny og næ gør ingen skade. Men optages planten løbende over et længere tidsrum er forgiftningssymptomerne beskrevet som nervøse forstyrrelser, mangel på appetit, depression, diarre, nedsat hjertefunktion og alvorlig almen svækkelse.

Behandling
Indsprøjtning af thiamin i forgiftede dyr angives at have god effekt.

Da Kærpadderok især vokser på sure engdrag kan plantens forekomst være tegn på kalkman­gel.


Sidst bekræftet: 08-05-2002 Oprettet: 08-05-2002 Revideret: 08-05-2002

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Thomas Andersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Digital foderstyring betyder let opfølgning for kvægbrugeren
Med digital foderstyring har du mulighed for at følge op på fodringen dagligt.
16.11.18
Lad DMS og foderblanderen snakke sammen
Ny mulighed for automatisk lagernedskrivning med data fra fuldfoderblanderen.
01.12.17
It-værktøj kan vurdere besætningens muligheder for afgræsning
Med det svenske It-program Beteskalle (afgræsningskalkule) kan man få et hurtigt overslag over mulighederne ved afgræsning....
03.11.17
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16