Feedback Form

Giftige planter - 12

Oprettet: 08-05-2002

Giftige planter - Skarntyde

Beskrivelse, giftvirkning og behandling af Skarntyde.
 
Familie: Skærmblomstfamilien (Umbelliferae), Parsley, Parsnip family
Slægt: Skarntyde (Conium),
Art: Skarntyde (C. maculatum), Poison-Hemlock

Udseende
Plantens stængel er glinsende glat, hul, blådugget og har røde pletter. Planten er 50 - 275 cm høj. Bladene er tre til fire gange fjersnitdelte. Blomsterne er hvide med fem lige lange kronblade. Frugten er rund med ujævne lister. Skarntyde blomstrer i juni - juli. Planten lugter "muse-agtigt", hvis den knuses.

Voksesteder
Skarntyde vokser i vejkanter, i haver og parker.

Forvekslingsmuligheder
Skarntyde kan forveksles med andre skærmblomstrede planter, som Gifttyde (Cicuta cirosa), Hundepersille (Aethusa cyanapium ), Almindelig-Bjørneklo (Heracleum sphondy­lium) og Hulsvøb (Shaerophyllum temulum).

Skarntyde kan kendes på, at blomsterne er i sammensatte skærme, at kronen er hvid, frugterne er glatte ved modenhed, og at stænglen er glat og rødplettet.

Giftvirkning
Skarntyde indeholder giftstofferne coniine, gamma-coniceine og N-methylconiine, hvor coniine er det vigtigste. Coniin virker lammende og findes i alle dele af planten.

Skarntyde er giftig for alle dyrearter, selv i små koncentrationer. For kvæg anses en andel på 1-10% Skarntyde af foderet som tilstrækkelig til at give forgiftning eller døds­fald.

Skarntyde kan give fosterskader hos drøvtyggere og svin. Kvæg og svin er mere udsat end får og geder. Den kritiske alder for fosterskader er for geder 30-60 dage, for kvæg 40-70 dage, for grise 30-60 dage.

De græssende husdyr vil normalt vrage Skarntyde, hvis der er andet foder på marken.

Giftstoffet coniine er meget flygtigt, derfor er der normalt ingen fare ved udfodring af tørt hø, dog er der noget, der tyder på, at frøene beholder deres giftvirkning, selv når de er tørre. Fugtigt hø vil kunne beholde giftvirkningen.

Symptomer
Symptomer på akut forgiftning med Skarntyde er manglende appetit, svingende puls, spytsekretion, muskeltrækninger, hyppig vandladning, langsom og besværet vejrtræk­ning, lammelser og død.

Ved kronisk forgiftning ses der fosterskader som ganespalte, rygsøjle abnormaliteter, krumme ben og snoet hale.

Urin og udåndingsluft fra dyret vil lugte "muse-agtigt", hvis dyret er forgiftet.

Behandling
Behandling mod forgiftning med Skarntyde bør sigte mod at fjerne giften, så som at tømme maven. Tildeling af gavesyre kan i nogle tilfælde neutralisere giftstoffet. Derudo­ver bør der behandles mod de aktuelle symptomer.

Links
Canadian Poisonous Plants Information System
Plants Toxic to Animals (University of Illinois)Kilde: Ebbe Thorsen, Giftige planter i kvægets foder, Bachelorprojekt 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 27-03-2017 Oprettet: 08-05-2002 Revideret: 08-05-2002

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent
Thomas Andersen
HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg

Af samme forfatter

Workshop med tema: Digital Foderstyring og SARF
Den 10. februar 2017 blev der afholdt workshop ved SEGES, Skejby med deltagelse af interessenter med interesse for fodersty...
21.02.17
Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at...
05.10.16
Høj fedtprocent betyder ikke nødvendigvis ketose
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fed...
05.10.16
Værdien af ureamålinger i tankmælk
Dias til Fodringsdagen i Herning, den 12. september 2016
09.09.16
Urea i tankmælk kan ikke bruges til foderstyring
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring....
12.08.16