Forfatter

Planter & Miljø
Direktionssekretær

Karin Wiborg

Direktion og sekretariat