Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-05-2008

Info-planter 

Oprettet: 25-05-2007

Bedømmelser i Grovfodermatchen 2007
Hvilke elementer lægger dommerne vægt på ved den afsluttende bedømmelse?


Dommernes bedømmelse har meget at betyde for den endelige placering i Grovfodermatchen. Der er maks. 450 point til fordeling på bedriften, og de 450 point kan let komme at rykke om på placeringerne i slutspillet.

Dommerkomitéen har 5 medlemmer, der følger slaget fra sidelinjen, og når dyrkningssæson er færdig foretages den endelige vurdering.

Dommerkomitéens bedømmelser kan opdeles i fire fokusområder:

  1. Forpligtende rådgivning, max. 170 point til fordeling
  2. Management på græsarealet, maks. 160 point til fordeling
  3. Management af majsensilagen, maks. 50 point til fordeling
  4. Management og forholdene omkring lageret for græs og majs, maks. 70 point til fordeling

Forpligtende rådgivning til top
Her bedømmes, hvor godt teamet har været til at sætte mål og følge op på rådgivningen og evt. sætte nye mål, samt følge op på maskinomkostningerne og indberette til Grovfodermatchens hjemmeside - så der er noget at følge med i.

Management på græsarealet
til top
Græsmarksdriften har stor betydning for ensilagekvalitet, udbytte og omkostninger til skårlægning, rivning og ensilering. Derfor bedømmes markens jævnhed på langs og især på tværs, samt bestanden af græs og kløver. Da plante- og strukturskader efter kørsel med gyllevogne og maskiner til ensilering kan koste op til 30 pct. af udbyttet, er der meget fokus på kørselsdisciplin, og den vægter meget.

Management af majsensilagen
til top
Der er ofte problemer med at få majsen snittet korrekt, derfor er der sat fokus på kerneknusning og homogenitet i majsensilagen. Dommerne bedømmer, hvor effektiv finsnitterens kerneknuser har været til kerneknusning og oprivning af spindelstykker (spændeskiver accepteres ikke), samt hvor omhyggelig "piloten" har været til at slibe knivene og indstille modskæret.

Management og forholdene omkringlageret for græs og majs
til top
Der er sat fokus på forholdene omkring lageret. Dårlig indretning er stærkt forbundet med for store omkostninger til ensilering, dårlig komprimering ved indlægning og dermed et alt for stort tab gennem udfordringsperioden og ved udfordring. Derfor bedømmes tildækning af ensilagen og til- og frakørselsforhold.

Tabel 1. Dommerkomitéens afsluttende evaluering.

Bemærkninger

Point til fordeling

Bedømmelse af hele teamets indsats


Forpligtende rådgivning

Hvor god har teamet været til:
  • at sætte mål,
  • at følge op på resultater og sætte nye mål,
  • at registrere maskinomkostninger til ensilering, dvs. skårlægning, sammenrivning og finsnitning, transport og indlægning af græs og majs,
  • at indberette data til hjemmesiden.

170

Management

På græsarealet


Jævnhed på langs

Jævnhed, karakter 0 -10
0 = ujævn
10 = meget jævn

10


Jævnhed på tværs

Jævnhed, karakter 0 -10
0 = ujævn
10 = meget jævn

50


Kørselsdisciplin, (spor og køreskader)

Kørselsdisciplin , karakter 0 - 10
0 = dårlig diciplin
10 = stor disciplin
(Hvordan ser arealet og foragrerne ud. Har man koncentreret sig om at lave få spor ved hjemkørsel med gyllevogn og ensilerings vogne).

50


Plantebestand af græs

Græs, karakter 0 -10
0 = ingen planter
10 = fuldbestand

30


Plantebestand af kløver

Kløver, karakter 0 -10
0 = ingen planter
10 = jorden fuldbestand

20

I majs på lager


Kerneknusning

Karakter 0 -10
0=ingen kerner knust
10=alle kerner knust/anslået

30


Homogenitet

Karakter 0 -10
0=meget uensartet snittet med mange hele svøbblade 10=ensartet snittet uden hele svøbblade

20

Ved lageret af majs og græs


Tildækning af ensilagen

Tildækning, karakter 0 -10
0 = dårlig tildækning, dækfoliet ligger ikke stramt til og er ikke sikret mod brud og skader
10 = perfekt tildækning, dækfoliet ligger stramt til og er sikret mod skader.

50


Til- og frakørselsforhold lageret

Til- og frakørselsforhold, karakter 0 -10
0 = dårlig plads, traktorer og vogne skal køre gennem områder med mudder og gødning
10 = god plads på tør og fast område.

20

Total

450

til top

Landscentret
Planteproduktion
/Kvæg

Sidst bekræftet: 25-05-2007 Oprettet: 25-05-2007 Revideret: 25-05-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Karsten Attermann Nielsen

Af samme forfatter

Fortørringsprognose for slætgræs
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørrin...
19.05.17
FarmTest af rotorudjævner til græs, helsæd og majs
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen...
03.10.16
Prognose for skårlægningsvejr
Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.
02.05.16
Samme ydelse med forskellige kløvergræsblandinger
Blanding 42 skilte sig ud med en lavere mælkeydelse i et nyt dansk forsøg. Det vil nu blive efterprøvet i flere danske unde...
27.10.14
Crimpning af korn
Crimpning og ensilering af korn ca. 3 uger før normal høst giver mulighed for rettidig såning af kløvergræsudlæg i begyndel...
18.07.14