Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-04-2010

Info-planter 

Oprettet: 26-04-2007
Revideret: 26-04-2008

Bedriften - Gelsted Foderforsyning

Grovfodermatchen
Bedriften
Gelsted Foderforsyning, Gelsted

Landmand Jakob Eriksen og Torben Jensen (ansvarlig for markdrift)
Adresse Gelstedvej 47, 5591 Gelsted
Telefon 4031 9186
e-mail Eriksen.gelstedgaard@post.tele.dk
Kvægrådgiver Hanne Dahl, LandboFyn
Tlf. 6340 7161
e-mail hd@landbofyn.dk
Planteavlsrådgiver Poul Erik Jørgensen, LandboFyn
Tlf. 6340 7125
e-mail pej@landbofyn.dk

Konkurrencearealet
Græs

 • Blanding nr. 45

 • Udlagt i renbestand den 1. september 2006

 • Afpudsning 10. oktober 2006

 • Ingen gylle til første slæt, men planlagt til andet slæt

 • Handelsgødning, den 13. marts 300 kg NS 26-14

 • Tromlet med glat græsmarkstromle den 30. marts

Majs

 • Sort: NK-Bull

 • 22 ton dybstrøelse og 25 ton kvæggylle nedharvet den 20. april

 • Såning, den 27. april 2007

Markplan (væsentligste afgrøder) Ha
Kløvergræs, slæt 49,3
Rent græs, slæt 0,9
Silomajs 112,3
Vinterhvede 209,6
Vinterhvede med udlæg 40,3
Vinterbyg 55,8
Vinterrug, hybrid 34,3
Vinterraps 91,9
Helsæd, vårbyg 1,5
Vårbyg til malt 74,8
Fabriksroer 50,2
Frøgræs, Rødsvingel, plænetypen 28,3
Spinat til frø 23,0
Brak (spildfrø, græs, fjernbrak og randzoner) 63,7
Vildtager 0,3
Pil til energi, planteår 0,3
I alt 859,1

Bedriften

 • Gelsted Kvæghold I/S, der driver kostalden, ejes af: Jakob Eriksen (søn), Niels Eriksen (far) og Anders Nielsen (nabo)

 • Gelsted Forderforsyning, der driver jorden, består - udover ovennævnte - af: John Trædholm, Carsten Jensen og Torben Jensen (driftsleder i marken)

 • 475 Jersey-køer

 • 9300 kg EKM pr. årsko

 • I alt 850 ha JB-4-6, uvandet

 • Mælkekvote hos Kvægholdet Gelsted: 1.924.400 kg med 5,56 % fedt

 • Mælkekvote hos John Trædholm: 1.104.000 kg med 6,25 % fedt

Handlingsplan

Sidst bekræftet: 26-04-2008 Oprettet: 26-04-2007 Revideret: 26-04-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Direktionssekretær

Karin Wiborg

Direktion og sekretariat