Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2017

Grovfodermatchen 

Oprettet: 07-07-2009

Grovfodermatchen update - uge 28

Update uge 28

Grovfodermatchen

Se filmen fra bedømmelsen her

Sådan dyrker vi majs hos Warming Se filmen her

Bedømmelse i majsmarken 2 - renholdelse

Solen stod højt på himlen, termometeret viste 26 grader, og vinden var svag fra østlig retning. Vi var med da dommeren sveddryppende gik i marken hos Team Warming i Nordvesthimmerland.

Og med de vejrdata var beskeden fra Dommer Martin Mikkelsen klart: "Det buldrer løs i Majsmarken".

Oversat til mere forståeligt dansk, så vokser majsen med eksplosiv fart, så der endda er blevet synlige strækmærker på dele af majsplanterne, især bladene, da de ganske enkelt ikke kan nå at udvikle sig i det høje tempo.

Med samme fart gror ukrudtet desværre også, hvis man vel og mærke ikke har fået det kvalt i tide. Og det er lige netop det som det handler om ved denne bedømmelse i majsmarken,- renholdelsen. Og Dommer Mikkelsen var da også alt andet end tilfreds, efter rundturen til de 4 teams som er med i Grovfodermatchen: "Bekæmpelse af ukrudt har ingen af stederne været tilfredsstillende, og det er timingen, der har været problemet. Majsen er sprøjtet for sent i både første og anden sprøjtning".

Majsen skal sprøjtets hver gang, der står et hold ukrudt med kimblade eller allerhøjest 1-2 løvblade, understreger han, og hvis ikke man kan finde ud af det med antal kimblade, så kør første gang 14 dage efter såning og anden gang 14 dage efter første sprøjtning.

Med de midler vi har til rådighed i dag, er det blevet endnu vigtigere, at vi kommer tidligt ud, og det vil hyppigere være nødvendigt at sprøjte 3 gange end tidligere - især hvor der er rodukrudt som f.eks. kvik, gråbynke, følfod, agerpadderokke og vandpileurt.

Et godt eksempel på at denne strategi virker finder vi hos team Bjørnemosegård på Fyn. En af deres marker blev tilberedt og sået en uge senere end andre marker. Alle markerne er sprøjtet samme dag. Den først sået mark er møgbeskidt, - den sidst sået mark er ren. I den sidste såede mark var ukrudtet kun på kimbladsstadiet, da de sprøjtede - i den anden mark havde ukrudtet flere løvblade på sprøjtetidspunktet. Hvad kan vi lære af det? At der skal sprøjtets hver gang, der står et hold ukrudt med kimblade eller allerhøjest 1-2 løvblade! Og har man sået af flere omgange, må man nødvendigvis også køre med sprøjten på flere forskellige tidspunkter, for at få ram på ukrudtet.

Tilbage hos Warming følger vi med i en del af kontrollen. Måden hvorpå der tælles ukrudt er meget simpel: En kvadratisk ramme på 2500 cm² kastes på jorden på tilfældige steder. Indenfor rammen tælles, vurderes og beregnes overfladedækningen af det levedygtige ukrudt, dvs. det ukrudt som har overlevet sprøjtningerne. Dommeren noterer overfladedækningen og ukrudtsarterne i hvert tilfælde, og fortsætter sin gang diagonalt hen over marken.

Hos Warming er der især problemer med storkenæb og snerlepileurt som begge er aggressive ukrudtsarter. Problemet med disse ukrudtsarter er, at de stjæler næring, vand og lys fra majsplanterne, og det kan koste mere end en en tredjedel af udbyttet, fortæller Martin Mikkelsen.

Teamlederen selv, Per Warming kom også forbi for at overvære en del af bedømmelsen. "Vi har sprøjtet majsen 2 gange og med 3 ugers mellemrum. Første gang lød behandlingen på 0,40 l. Callistro og 5,5 g Harmony SX. I anden omgang sprøjtede vi med 60 g. Maister og 0,2 g Starane 180", fortæller han. Han slår også fast at han aldrig er alene om beslutningerne med at behandle mod ukrudt. "Jeg går altid en tur over markerne sammen med Frandsen (Planteavlskonsulent Torben S. Frandsen, Agrinord), og sammen med ham fastsætter vi behandlingen. Det er godt nok en lidt dyr spadseretur som typisk varer et par timer, men i den sidste ende tror jeg på, at de penge er givet godt ud"!; fastslår Per Warming, der i øvrigt fra næste år har tænkt sig at afprøve en ny strategi i en del af majsarealet: Pløjefri dyrkning og sprøjtning med Roundup 3-4 dage efter såning. På den måde får vi startet både majs og ukrudt fra 0, konkluderer han.

Midt under interviewet ringer Warmings mobiltelefon, som hurtigt fiskes op af lommen i hans overalls. Det viser sig at være Dommer Mikkelsen der nu er nået ud til marken med navnet "Sibirien". (ligger meget langt væk) Her konstateres det, at majsen er langt renere for ukrudt end den øvrige del af arealet. Dommeren vil derfor vide om der er behandlet anderledes i denne mark, og det er der, husker Warming. "I Sibirien kørte vi i anden omgang med en noget højere dosering i Maister og Starane, og det ser ud til at det har haft sin virkning".

En opringning som denne antyder, at Dommer Mikkelsen er ukrudtets værste fjende i majsmarken, for som han siger: "Jeg håber virkelig at alle landmænd med majs, vil gøre brug af de erfaringer vi høster i forbindelse med Grovfodermatchen, så vi kan undgå dette morads med ukrudt fremover"!

Grovfodermatchen.dk

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.Sidst bekræftet: 07-12-2016 Oprettet: 07-07-2009 Revideret: 07-07-2009

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Sundhed og produktion