Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-05-2017

Grovfodermatchen 

Oprettet: 11-05-2009

Handlingsplan

Handlingsplan
Team Warming
Mål græsmarken:
Interval for tørstofindhold fra 37 til 42 procent
Høstet udbytte:
1. slæt:
2. slæt:
3. slæt:
x. slæt:
x. slæt:


TOTAL:
3000 FE/ha 1,05 kg tørstof/FE
1500 FE/ha 1,07 kg tørstof/FE
1900 FE/ha 1,10 kg tørstof/FE
1900 FE/ha 1,10 kg tørstof/FE
1300 FE/ha 1,17 kg tørstof/FE


9.600 FE/ha 1,09 kg tørstof/FE
Mål lucerne:
Interval for tørstofindhold fra 80 til 85 procent
Høstet udbytte:
1. slæt:
2. slæt:
3. slæt:


TOTAL:
4000 FE/ha 1,60 kg tørstof/FE
3000 FE/ha 1,70 kg tørstof/FE
1500 FE/ha 1,50 kg tørstof/FE


8.500 FE/ha
Mål i majsmarken, helsæd
Plantetal
Sådybde
Høstet udbytte
Tørstofindhold
Foderværdi
94.000 pr. ha
5 cm under rykrullen
10.000 FE pr. ha
32 pct. tørstof
1,14 kg tørstof pr. FE
Mål i majsmarken, kolbemajs
Plantetal
Sådybde
Høstet udbytte
Tørstofindhold
Foderværdi
80.000 pr. ha
5 cm under rykrullen
8.000 FE pr. ha
50 pct. tørstof
0,95 kg tørstof pr. FE
Tiltag aftales mellem landmand og rådgiver Ansvarlig Hvornår
Majsmark Ansvarlig Hvornår
1. slæt
Frisk græsanalyse til bestemmelse af slættidspunkt vha. slætgræsprognose Torben Uge 19
Markbesøg med bestemmelse af optimalt slætgræstidspunkt Alle Uge 19
Markbesøg med opfølgning på ukrudt i ny-udlæg Per/Torben Uge 19
Bestilling af maskinstation til græssnitning Per Uge 19
Vurdere behov for mere end én vending af græsset for at opnå 37-42 % tørstof Per Uge 20
Udtage frisk græsprøve med ensilagespyd før dækning Per Uge 20
Spredning af gødning/gylle umiddelbart efter slæt Per Uge 20
Evaluering af udbytte/kvalitet - korrigere mål Alle Uge 22
Markbesøg: vurdere effekt af 1. spr. og planlægge 2. spr. Per/Torben Uge 22
2. slæt
Frisk græsanalyse til bestemmelse af slættidspunkt vha. slætgræsprognose Torben
Markbesøg med bestemmelse af optimalt slættidspunkt Alle
Bestilling af maskinstation til græssnitning Per
Vurdere behov for mere end én vending af græsset for at opnå 37-42 % tørstof Per
Udtage ensilageprøve af 1. slæt inden indlægning af 2. slæt Per
Udtage frisk græsprøve med ensilagespyd før dækning Per
Spredning af gødning/gylle umiddelbart efter slæt Per
Evaluering af udbytte/kvalitet - korrigere mål Alle
3. slæt
Frisk græsanalyse til bestemmelse af slættidspunkt vha. slætgræsprognose Torben
Markbesøg med bestemmelse af optimalt slætgræstidspunkt Alle
Bestilling af maskinstation til græssnitning Per
Vurdere behov for mere end én vending af græsset for at opnå 37-42 % tørstof Per
Udtage ensilageprøve af 2. slæt inden indlægning af 3. slæt Per
Udtage frisk græsprøve med ensilagespyd før dækning Per
Spredning af gødning/gylle umiddelbart efter slæt Per
Evaluering af udbytte/kvalitet - korrigere mål Alle
4. slæt
Frisk græsanalyse til bestemmelse af slættidspunkt vha. slætgræsprognose
Markbesøg med bestemmelse af optimalt slætgræstidspunkt
Bestilling af maskinstation til græssnitning
Vurdere behov for mere end én vending af græsset for at opnå 37-42 % tørstof
Udtage ensilageprøve af 3. slæt inden indlægning af 4. slæt
Udtage frisk græsprøve med ensilagespyd før dækning
Spredning af gødning/gylle umiddelbart efter slæt
Evaluering af udbytte/kvalitet - korrigere mål
5. slæt
Markbesøg med vurdering af hvilke marker der skal: slæt/græsning/afpudsning Per/Torben
Bestilling af maskinstation til græssnitning Per
Vurdere behov for vending af græsset for at opnå 37-42 % tørstof Per
Udtage ensilageprøve af 4. slæt inden indlægning af 5. slæt Per
Udtage frisk græsprøve med ensilage spyd før dækning Per
Udtage ensilageprøve af 5. slæt Per
Majs
Markbesøg opfølgning på majssåning ukrudtsstrategi Per/Torben Uge 20
Markbesøg vurdere effekt af 1. spr. og planlægning af 2. spr. Per/Torben Uge 22
Mål
Målet med grovfoderproduktionen er en stor selvforsyningsgrad med kolbemajs og en god fordøjelighed af alle græslæt. Strukturen i foderreaktionen søges opfyldt med lucerne hø. Udbytte forventningerne til græsmarkerne er ikke høje, da ejendommen ikke har mulighed for at vande, og da nogle græsmarker er lidt skadet af for senafgræsning efter 1. eller 2. slæt. De erstattes af 17 ha nyudlæg i ren bestand som 50 % blanding 46, for at begrænse rødkløverandelen i græsblandingen.
Opfølgning på tiltag og mål Ansvarlig Hvornår

 

Navn: Per Warming
Tlf.: 9866 6563 / 5174 3685
Chr.nr.: 30136
Ansvarlig rådgiver: Tonny K. Andersen og Torben S. Frandsen

 

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne publikation.Sidst bekræftet: 09-05-2016 Oprettet: 11-05-2009 Revideret: 11-05-2009

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Sådan kan du opdele omkostninger i majs og græs
Græs er ofte væsentligt dyrere at dyrke end majs. Så er det rimeligt, at din grovfoderpris er et gennemsnit af de to? Jo me...
20.03.20
Tip til tavlemødet: Afdækker I ensilagen godt nok?
Tag en snak om, hvordan I bedst udtager og afdækker ensilagen, så I undgår foderspild og tab af foderværdi. Brug faktaark ...
20.03.20
Er du klar til udbyttemåling i grovfoderhøsten 2020?
Mere og bedre viden om dine udbytter er vejen til at forbedre dem.
21.02.20
Vedledning i registrering af udbytter samt oprettelse af lokationer og beholdninger
Vejledningen er til rådgivere og landmænd som hjælp til korrekt anvendelse af udbytteregistrering samt lagerstyring
06.02.20
Sådan kommer du godt i gang med udbyttemåling
Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderprod...
17.01.20