Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-04-2010

Info-planter 

Oprettet: 26-04-2007
Revideret: 09-07-2007

Handlingsplan - Carl Ejnar Sørensen

Grovfodermatchen

Handlingsplan
Carl Ejnar Sørensen, Kjellerup

Senest revideret:
den 09. november 2007
Mål græsmarken:
Interval for tørstofindhold fra 28 til 33 procent
Høstet udbytte:
1. slæt: 4200 FE/ha 1,05 kg tørstof/FE
2. slæt: 2200 FE/ha 1,05 kg tørstof/FE
2. slæt - justeret mål pr. 1/6: 2400 FE/ha 1,06 kg tørstof/FE
3. slæt: 1800 FE/ha 1,08 kg tørstof/FE
3. slæt - justeret mål pr. 25/6: 1500 FE/ha 1,12 kg tørstof/FE
3. slæt - justeret mål pr. 9/7: 2800 FE/ha 1,16 kg tørstof/FE
4. slæt: 1200 FE/ha 1,15 kg tørstof/FE
4. slæt - justeret mål pr. 7/8: 1.050 FE/ha 1,10 kg tørstof/FE
Sidste slæt: 800 FE/ha 1,15 kg tørstof/FE
1.500 FE pr. ha
TOTAL: 10.200 FE/ha 1,07 kg tørstof/FE
Mål majsmarken:
Plantetal 90.000 pr. ha
Sådybde 4-5 cm under rykrullen
Høstet udbytte 9.000 FE pr. ha
Tørstofindhold 30 pct. tørstof
Foderværdi 1,16 kg tørstof pr. FE
Tiltag aftales mellem landmand og rådgiver Ansvarlig Hvornår
Gødskning med ca. 130 kg N/ha - når vækst begynder Carl Ejnar Marts
Udtage Jordprøve og sende den til analyse Carl Ejnar Marts
Besigtige konkurrenceareal Bjarne, Gurli, Carl Ejnar Marts
Bekæmpe muldvarpe Carl Ejnar April
Forsøgsparceller anlægges, skårlægger 8,5 m bred Rasmus Ørnbøl April
Majsmark
Harvning af majsareal Carl Ejnar ca. 1. april
Nedfældning af gylle - møg spredt Carl Ejnar 15. april
Pløjning , samt efterfølgende tromling Carl Ejnar 22. april
Såning, når jordtemperaturen er min. 8 o C og udsigt til en varm periode Carl Ejnar ca. 27. april
Ukrudtssprøjtning vurderes ved markbesøg Carl Ejnar, Gurli
1. slæt
Hurtig analyse før 1. slæt Bjarne 1. maj
Fastsættelse af slættidspunkt for 1. slæt Carl Ejnar, Bjarne, Gurli 3. maj
Bestille maskinstation til skårlægning og snitning, ring samtidig til Gurli, så det kan arrangeres, at der er én til at veje og tage prøver ud, når der skårlægges Carl Ejnar
Sprede og rive græsset, så der nås min. 28 % tørstof Carl Ejnar
Ring til Bjarne, når snitningen påbegyndes, så der kommer én til at tage prøve ud Carl Ejnar
Der sammenkøres ca. 1 time efter snitning er afsluttet Carl Ejnar
Dækning Vacuumfolie + 2 lag plast, sand, dæk og net Carl Ejnar
Jordprøve vurderes, og der tages stilling til, om der skal mere kalium ud til 2. slæt end planlagt Carl Ejnar, Gurli
Der køres gylle ud til næste slæt hurtigt efter snitning i forbindelse med regn (husk gylleanalyse) Carl Ejnar
Hvis der er nye muldvarpeskud, bekæmpes muldvarpene Carl Ejnar, Bjarne, Gurli
2. slæt
Hurtig analyse før 2. slæt Bjarne
Bestille maskinstation til skårlægning og snitning, ring samtidig til Gurli, så det kan arrangeres, at der er én til at veje og tage prøve ud, når der skårlægges Carl Ejnar
Sprede og rive græsset, så der nås min. 28 % og maks. 33 % tørstof Carl Ejnar
Ring til Bjarne ca. 1 time, før I begynder at snitte, så der kommer én ud til at tage prøve ud
Der sammenkøres ca. 1 time efter snitning er afsluttet Carl Ejnar
Dækning Vacuumfolie + 2 lag plast, sand, dæk og net Carl Ejnar
Der spredes gødning/gylle hurtigst muligt efter slæt i forbindelse med regn Carl Ejnar
Når analyse fra 2. slæt er kommet, diskuteres processen omkring rivning samt opfølgning og justering af mål Carl Ejnar, Bjarne, Gurli
3. slæt
Hurtig analyse før 3. slæt Bjarne
Bestille maskinstation til skårlægning og snitning, ring samtidig til Gurli, så det kan arrangeres, at der er én til at veje og tage prøver ud, når I skårlægger. Carl Ejnar
Sprede og rive græsset, så der opnås min. 28 % og maks. 33 % tørstof Carl Ejnar
Ring til Bjarne ca. 1 time, før I begynder at snitte, så der kommer en ud og tager prøve ud. Carl Ejnar
Der sammenkøres ca. 1 time, efter snitning er afsluttet Carl Ejnar
Dækning Vacuumfolie + 2 lag plast, sand, dæk og net Carl Ejnar
Aftale med kollegaer, hvem der over ved ferie og give Carl Ejnar besked, så han ved hvem, han skal kontakte Bjarne, Gurli
4. slæt
Hurtig analyse før 4. slæt Bjarne
Bestille maskinstation til skårlægning og snitning, ring samtidig til Gurli, så det kan arrangeres, at der er én til at veje og tage prøver ud, når I skårlægger Carl Ejnar
Sprede og rive græsset, så der opnår min. 28 % og maks. 33 % tørstof Carl Ejnar
Ring til Bjarne ca. 1 time, før I begynder at snitte, så der er én til at tage prøve ud Carl Ejnar
Der sammenkøres ca. 1 time, efter snitning er afsluttet Carl Ejnar
Dækning Vacuumfolie + 2 lag plast, sand, dæk og net Carl Ejnar
Vurdering af græsmarken i forbindelse med 5. slæt/overvintring Carl Ejnar, Bjarne, Gurli Medio oktober
Opfølgning på tiltag og mål Ansvarlig Hvornår

1/6
Mål for 2.sl.græs ændres til : 2400 fe/ha og 1,06 kg ts/fe.
Snitning/skårlægning er planlagt til enten lørdag eller søndag.

Navn: Carl Ejnar Sørensen
Tlf.: 8688 8219
2012 1444
Chr. nr.: 41939
Ansvarlig rådgiver: Bjarne Offersgaard, Gurli Klitgaard

Sidst bekræftet: 09-07-2007 Oprettet: 26-04-2007 Revideret: 09-07-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Direktionssekretær

Karin Wiborg

Direktion og sekretariat