Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-04-2010

Info-planter 

Oprettet: 26-04-2007
Revideret: 03-09-2007

Handlingsplan - Gelsted Foderforsyning

Grovfodermatchen

Handlingsplan
Gelsted Foderforsyning, Gelsted

Senest revideret:
03. september 2007
Mål græsmarken: Sættes af teamet
Interval for tørstofindhold fra 32 til 37 procent
Høstet udbytte:
1. slæt: 3500 FE/ha 1,20 kg tørstof/FE
2. slæt: 2250 FE/ha 1,15 kg tørstof/FE
3. slæt: 2000 FE/ha 1,15 kg tørstof/FE
4. slæt: 1500 FE/ha 1,20 kg tørstof/FE
Sidste slæt: afgræsses/afpudses
TOTAL: 9250 FE/ha 1,18 kg tørstof/FE
Mål majsmarken:
Plantetal 85 .000 pr. ha
Sådybde 5 cm under rykrullen
Høstet udbytte 11.000 FE pr. ha
Høstet udbytte - justeret mål pr. 30. august 13.000 FE pr. ha
Tørstofindhold 32 pct. tørstof
Foderværdi 1,12 kg tørstof pr. FE
Tiltag aftales mellem landmand og rådgiver Ansvarlig Hvornår
Tromling - gødskning TJ Marts
Forsøgsparcel PEJ
Vandregnskab PEJ/Mads April og frem
Hurtiganalyse - før hvert slæt
 • Forsøgsmarken skal høstes sammen med ældre/senere græsmark. Mål 1,20 kg tørstof pr. FE valgt for at de to græsmarker i gennemsnit skal give en ensilage med en passende høj fordøjelighed)
 • Analyse den 24. april, 1,0 kg ts pr. FE - Ved normal udvikling 12-13 dage inden 1,20 kg ts er nået. (1,20 kg ts pr FE fortsat mål - 2. års marken udvikler sig langsomt). Ny analyse tirsdag den 1. maj for endelig slættidspunkt - vejrudsigt pt. meget stabil. Ved udsigt til ændring i overvejes igen.
HD Uge 17
 • Ny analyse underbygger strategi - ny vejrudsigt ødelægger den. Udsigt til regn mandag - skårlæg fredag den 4. maj, snit søndag. (Håb på regn mandag).
Uge 18
 • Analyse antyder for lav N tildeling til 1. slæt. Kløverandel revurderet - der er stort set ikke nogen. Kvælstoftildelingen til næste slæt revurderes i forhold til det.
PEJ, TJ Uge 19
 • Analyser retur - 1,06 kg ts/fe, 45,8 % ts. 4560 fe pr ha. Øv i forhold til plan, rigtigt dejligt i forhold til højtydende jerseykøers foderration. Diskussion om evt ændringer i målsætningen for næste slæt - forventer nu totalt et højt højere udbytte og gens. højere fordøjelighed end først antaget. Det må vi bare ikke ændre.

HD, JE Uge 21
 • Næste slæt godt i gang - slæt forventes i uge 23. Vi prøver igen med hurtiganalyse forud
HD Uge 22
Skårlægning/snitning
 • diskuteret snitlængde 3-4 cm væsentligt mål (høj sammenpresningsgrad har høj prioritet)
 • Forsøgsmark skårlægges fredag - tørskeskadet del af 2. års mark lørdag for at få ens tørstofprocent

Majsmark
 • Nedharvning af først staldgødning, siden gylle.
 • Såning med 25 kg N - frøantal korrigeret for spireprocent skal give 85.000 planter (lavt planteantal valgt for at øge chancen, for høj fordøjelighed har høj prioritet)
TJ Uge 17
 • Aftalt, at ukrudtsbekæmpelsesstrategi vurderes senere for evt. at spare MaisTer)
PEJ/TJ

5. august evalueringsmøde forud for 4. slæt græs. Poul Erik, Jakob, Torben og Hanne

Dagsorden: Optimal siloanvendelse + sikring af gennemsnitlig god fordøjelighed i begge siloer med 2007 græsensilage. Klipning af græs til hurtiganalyse.

Hanne: Gennemsnit til nu i silo med 1. + 2. slæt 1,15 kg tørstof pr. fe. Og i silo med 3. slæt 1,23 kg tørstof pr. fe. Enten høste meget tidligt med høj fordøjelighed og lægge det oven på slæt 3 for i gennemsnit at få en lidt højere fordøjelighed i den silo. Eller høste lidt senere og lægge det oven på silo med 1. + 2. slæt - her er det ok, hvis det bliver lidt tungere fordøjeligt.

Jakob/Torben: Kornhøst har suverænt første prioritet i denne uge + problemer med benhøjden i silo med 3. slæt, som gør, at det bliver vanskeligt at få hele 4. slæt til at være der. Nægter at afdække og tildække to siloer eller høste græs af to gange.

Enighed om: At afvente analyseresultat, men ellers høste hurtigst muligt i næstkommende uge, idet det ser ud til, at græsset til den tid (4,5 uge efter 3. slæt), mindst når 1,20 kg tørstof pr. fe. Græsset lægges så i silo over 1. + 2. slæt, hvor der er god plads.

20.-24. august: Jakob, Poul Erik og Hanne

Dagsorden: Stor græsavl samtidig med udsigt til en meget stor majsavl, problemer med silokapacitet. + stigende råvare priser. Hvad gør vi ved det?

Og skal målsætningerne for majsmarken ændres?

Jakob: 110 ha majs i alt. 2 siloer til rådighed 1. oktober - kan hver indeholde 35-40 ha. Hvor skal resten opbevares?

Nye kraftfoderpriser 180-190 kr. pr. 100 kg - kan kraftfodermængden i rationen sænkes?

Hanne/Poul Erik: Gennemregning af foderplaner sammenholdt med forventet grovfoderudbud inspirerer til nytænkning. Er der en idé i at høste noget af majsen som kolbemajs? (Eller sætte en høj stub) Sparer silokapacitet, flytter høsttidspunktet 2-3 uger og mindsker behovet for indkøbt tilskudsfoder.

Giver 10-15 % mindre udbytte målt i fe.

Besluttet at: Fylde de 2 majssiloer ved optimal silomajshøsttidspunkt, forventeligt omkring 1. oktober. Høste resten af majsen som kolbemajs 2-3 uger senere og placere det i enten græs eller HP silo, som forventes næsten tomme til den tid. Majsen til silomajs hentes fra de nærmeste marker - markerne længst væk bruges til kolbemajs for at spare på transport. Forsøgsmarken bliver så høstet som silomajs.

Og vi flytter målsat majsudbytte til 13.000 fe. Dels fordi året har været rigtigt godt for majsen, men også fordi, vi ikke var opmærksomme på, at det var et grøntudbytte, vi skulle byde på. Ikke et færdigensileret udbytte.

Målet for fordøjelighed flytter vi ikke på. Vi vælger at høste både silomajs og kolbemajs og derefter mikse det i et passende forhold, frem for at forsøge at sætte meget højere stub for at øge majsoptagelsen.

27. august. Jakob og Hanne

Dagsorden: Hvordan skal 5. og 6. slæt udnyttes?

Små slæt er dyre at ensilere - allerede indlagte slæt rækker til den planlagte foderration. Der er ikke p.t. plads i siloer til 5 slæt. Valget står mellem at høste 5. slæt til kofoder 15.-20. september eller vente og slå de to slæt sammen primo oktober og lade det være kviefoder.

Aktuelt fodres kvierne billigt med mask og majs. En kviegræsensilage stak er altså ikke den helt store gave…

Besluttet at: Udtage hurtiganalyse uge 36. Resultatet skal så i sammenhæng med et friskt overblik over, hvor langt vi er nået med at få siloer tomme danne grundlag for valg af høsttidspunkt.

Opfølgning på tiltag og mål Ansvarlig Hvornår

Navn: Gelsted Foderforsyning
Tlf.: 4031 9186
Chr. nr.: 112535 + 19485
Ansvarlig rådgiver: Hanne Dahl
Sidst bekræftet: 03-09-2007 Oprettet: 26-04-2007 Revideret: 03-09-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Direktionssekretær

Karin Wiborg

Direktion og sekretariat