Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-05-2017

Grovfodermatchen 

Oprettet: 19-06-2009
Revideret: 14-03-2011

Point og resultater, Grovfodermatchen 2010


W=Warming
N=Nørgaard
B=Bjørnemosegaard
A=Assendrup 

Læssenøjagtighed 1, 200 point 


Regel:  Læs artikel om læssenøjagtighed

Læssenøjagtighed 1
1. runde Max point Regulering
KG afvigelser
- målt over 14 dage
200 -1 point for hver 30 kg afvigelse i forhold
til blanderation
Resultat:
    Team
    W B A
Læssenøjagtighed Afvigelse, kg 1.087 1.430 740 1.001
Minus point -36,2 -47,7 -24,7 -33,4

 

Tidsforbrug, 200 point

 
Regel: Læs artikel om tidsforbrug 
Tidsforbrug
2. runde Max point  Regulering
Tidsforbrug fodring
i forhold til målsætning
200   - 10 point for hver påbegyndt minutafvigelse
i forhold til målsætning
Resultat:
    Team
    W B A
  Tidsforbrug målsætning 75 81,5 110 116
Tidforbrug min. Tidsforbrug måling (stopur) 74 81 110 115
Minus point -10 -10 0 -10

 

Læssenøjagtighed 2, 200 point 


Regel:  Læs artikel om læssenøjagtighed 2

Læssenøjagtighed 2
3. runde Max point  Regulering
FE afvigelser/dag 200  0-10 FE afvigelse/dag = max point 11-30 FE afvigelser, minus 10 point >30 FE afvigelser, minus 20 point  

Resultat:

    Team
    W B A
Læssenøjagtighed 2 Afvigelse, FE pr. dag 37 5 27 23
Minus point -20 0 -10 -10

  

Varmetab i snitfladen


Regel:      Læs artikel om varmedannelse i snitfladen

Varmetab i snitfladen
  Max point  Regulering
M³ ensilage med varmedannelse i
snitfladen 2,5 grad varmere en
resten af snitfladen
200   
-10 point pr. m³ med varmedannelse
 
 

Resultat:

    Team
    W B A
Varmetab Varmedannelse i m³ 2,6 2,9 3,2 2,8
Minus point -26 -29 -32 -28
 

Ensileringstab, 100 point

 
Regel:   
Ensileringstab
  Max point  Regulering
Tørstoftab i %, fra høsten 2009 100 < 2 % = max point
 
2-4 %, minus 5 point
 
> 4 %, minus 10 point
Resultat:
    Team
    W B A
Ensileringstab Tab 3,8 1,1 4,6 2,8
Minus point -5 0 -10 -5

 

Lager og udfodringsomkostninger, 100 point

 
Regel:
Lager-/udfodringsomkostniger
  Max point  Regulering
Omkostninger i alt pr FE 100 < 20 øre pr. FE = max point
20-21 øre pr. FE, minus 5 point
22-23 øre pr. FE, minus 10 point
24-25 øre pr. FE, minus 20 point
>25 øre pr. FE, minus 30 point
Resultat: 
    Team
    W B A
Lager- /udfodringsomkostninger Omkostninger øre pr. FE 0,22 0,19 0,30 0,20
Minus point -10 0 -30 -5

 

Slutspurt 2. halvleg 

 

EKM/FE - Regel: 

  Max point  Regulering
EKM/FE 100 > 1,45 = max point
1,40-1,45, minus 5 point
1,35-1,39, minus 10 point
1,30-1,34, minus 15 point
 
Resultat:
    Team
    W B A
EKM/FE EKM pr. FE 1,47 1,43 1,33 1,39
Minus point 0 -5 -15 -10

 

Fodereffektivitet, 100 point 

 

Regel: 

  Max point  Regulering
Fodereffektivitet 100 > 87 = max point
85-87, minus 10 point
80-84, minus 15 point
Resultat:
    Team
    W B A
Fodereffektivitet Opnået (%) 88 88 82 86
Minus point 0 0 -15 -10

 

Selvforsyningsgrad, 100 point 


Regel: 

  Max point  Regulering
Selvforsyningsgrad 100 > 70 = max point
 
60-70, minus 15 point
 
< 60, minus 20 point
Resultat: 
    Team
    W B A
Selvforsyningsgrad Opnået (%) 71 60 60 58
Minus point 0 -15 -15 -20

 

DB pr. årsko KvægNøglen, 100 point 

 

Regel: 

  Max point  Regulering
DB pr. årsko KvægNøglen 100 > 14.000 kr. = max point
 
11.000-13.999 kr. minus 20 point
 
< 11.000 kr. minus 40 point

Resultat:

    Team
    W B A
DB pr. årsko Opnået (kr.) 14.761 11.162 9.456 11.542
Minus point 0 -20 -40 -20

 

   

Pointsystem, Grovfodermatchen 2009 - 1. halvleg  
se resultater

  Max. point Regulering
Græs 
1. slæt
Høstet udbytte, FE pr. ha 35 -1 point for hver 100 FE under mål, -1/4 point for hver 100 FE over mål.
Tørstofprocent 35 -3 point for hver pct.-enhed < min. og -1 point for hver pct.-enhed > max. (interval på max. 5 pct.)
Kg tørstof pr. FE 20 -1 point for hver 0,01 over mål, -½ point for hver 0,01 under mål.
Pct. sand 10 -2 point for hver pct.-enhed > 0
Point i alt 1. slæt 100  
2 .-3. slæt
Høstet udbytte, FE pr. ha 17,5 -1 point for hver 100 FE under mål, -½ point for hver 100 FE over mål.
Tørstofprocent 17,5 -3 point for hver pct.-enhed < min. og -1 point for hver pct.-enhed > max. (interval på max. 5 pct.)
Kg tørstof pr. FE 10 -1 point for hver 0,01 over mål, -½ point for hver 0,01 under mål.
Pct. sand 5 -2 point for hver pct.-enhed > 0
Point i alt pr. slæt 50  
Point i alt, græs 200  
Majs
Bedømmelse ultimo maj
Plantetal 20 Minus 1 point pr. 1.000 planter pr. ha i afvigelse i forhold til målet.
Sådybde +/- 0-1 cm 15 Minus 3 point pr. cm afvigelse i forhold til målet.
Ensartet planteafstand 15 Minus 1 point pr. klump pr. 13,3 m række.
Point i alt 50  
Bedømmelse 1. juli
Overfladedækning af ukrudt 50 Minus 3 point pr. pct. overfladedækning med ukrudt
Point i alt 50  
Bedømmelser i oktober
Høstet udbytte, FE pr. ha 50 Minus 2 point pr. 100 FE udbyttet er under og minus 1 point pr. 100 FE, som udbyttet er over målet.
Kg tørstof pr. FE 35 Minus 2 point pr. 0,01 kg tørstof pr. FE over og minus 2 point pr. 0,01 kg tørstof pr. FE under målet.
Tørstofprocent 80 Minus 10 point pr. pct.-enhed afvigelse i forhold til målet.
Kg tørstof pr. m3 35 Minus 1 point pr. 1,0 kg tørstof pr. m³ lavere end 225 kg tørstof pr. m³.
Point i alt 200  
Point i alt, majs 300  
Økonomi
Bedømmelse Januar 2010
Grovfoderøkonomi 500 Intern pris
Point i alt, Økonomi 500  
Point i alt 1. Heat 1.000 Vinder kåres på Dansk Kvæg kongres

Gå til grovfodermatchens forside

Se samlet resultat for alle hold

Sidst bekræftet: 20-06-2016 Oprettet: 19-06-2009 Revideret: 14-03-2011

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Sådan lægger du grundstenen for en værdifuld produktions- og økonomiopfølgning i 2020 og 2021
Tænk nye muligheder ind for tæt opfølgning på produktionen i 2020 og fremefter, når budgettet udarbejdes i de kommende måne...
19.09.19
Planlæg arbejdet i stald og mark med ny udgave af værktøjet FMS
Foderplanlægning Kvæg Økologi er væsentligt opgraderet i den nye udgave af planlægningsværktøjet FMS. Der er nu de samme mu...
04.07.19
Video: Udbyttemåling og udbytteregistrering – hvorfor og hvordan
Udbyttemåling og udbytteregistrering. To centrale ting, når markdriften skal optimeres. I denne video forklares kort og kla...
17.06.19
Grovfoderekskursion 13. juni
Tag med til to veldrevne bedrifter i Sønderjylland og få spændende nye input om grovfoderproduktion.
17.05.19
Tag med på grovfoderekskursion 13. juni
Bliv opdateret med nyt om dyrkning og fodring med grovfoder. Vi besøger to veldrevne kvægbedrifter ved Løgumkloster og Røde...
15.05.19