Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-05-2017

Grovfodermatchen 

Oprettet: 19-06-2009
Revideret: 14-03-2011

Point og resultater, Grovfodermatchen 2010


W=Warming
N=Nørgaard
B=Bjørnemosegaard
A=Assendrup 

Læssenøjagtighed 1, 200 point 


Regel:  Læs artikel om læssenøjagtighed

Læssenøjagtighed 1
1. runde Max point Regulering
KG afvigelser
- målt over 14 dage
200 -1 point for hver 30 kg afvigelse i forhold
til blanderation
Resultat:
    Team
    W B A
Læssenøjagtighed Afvigelse, kg 1.087 1.430 740 1.001
Minus point -36,2 -47,7 -24,7 -33,4

 

Tidsforbrug, 200 point

 
Regel: Læs artikel om tidsforbrug 
Tidsforbrug
2. runde Max point  Regulering
Tidsforbrug fodring
i forhold til målsætning
200   - 10 point for hver påbegyndt minutafvigelse
i forhold til målsætning
Resultat:
    Team
    W B A
  Tidsforbrug målsætning 75 81,5 110 116
Tidforbrug min. Tidsforbrug måling (stopur) 74 81 110 115
Minus point -10 -10 0 -10

 

Læssenøjagtighed 2, 200 point 


Regel:  Læs artikel om læssenøjagtighed 2

Læssenøjagtighed 2
3. runde Max point  Regulering
FE afvigelser/dag 200  0-10 FE afvigelse/dag = max point 11-30 FE afvigelser, minus 10 point >30 FE afvigelser, minus 20 point  

Resultat:

    Team
    W B A
Læssenøjagtighed 2 Afvigelse, FE pr. dag 37 5 27 23
Minus point -20 0 -10 -10

  

Varmetab i snitfladen


Regel:      Læs artikel om varmedannelse i snitfladen

Varmetab i snitfladen
  Max point  Regulering
M³ ensilage med varmedannelse i
snitfladen 2,5 grad varmere en
resten af snitfladen
200   
-10 point pr. m³ med varmedannelse
 
 

Resultat:

    Team
    W B A
Varmetab Varmedannelse i m³ 2,6 2,9 3,2 2,8
Minus point -26 -29 -32 -28
 

Ensileringstab, 100 point

 
Regel:   
Ensileringstab
  Max point  Regulering
Tørstoftab i %, fra høsten 2009 100 < 2 % = max point
 
2-4 %, minus 5 point
 
> 4 %, minus 10 point
Resultat:
    Team
    W B A
Ensileringstab Tab 3,8 1,1 4,6 2,8
Minus point -5 0 -10 -5

 

Lager og udfodringsomkostninger, 100 point

 
Regel:
Lager-/udfodringsomkostniger
  Max point  Regulering
Omkostninger i alt pr FE 100 < 20 øre pr. FE = max point
20-21 øre pr. FE, minus 5 point
22-23 øre pr. FE, minus 10 point
24-25 øre pr. FE, minus 20 point
>25 øre pr. FE, minus 30 point
Resultat: 
    Team
    W B A
Lager- /udfodringsomkostninger Omkostninger øre pr. FE 0,22 0,19 0,30 0,20
Minus point -10 0 -30 -5

 

Slutspurt 2. halvleg 

 

EKM/FE - Regel: 

  Max point  Regulering
EKM/FE 100 > 1,45 = max point
1,40-1,45, minus 5 point
1,35-1,39, minus 10 point
1,30-1,34, minus 15 point
 
Resultat:
    Team
    W B A
EKM/FE EKM pr. FE 1,47 1,43 1,33 1,39
Minus point 0 -5 -15 -10

 

Fodereffektivitet, 100 point 

 

Regel: 

  Max point  Regulering
Fodereffektivitet 100 > 87 = max point
85-87, minus 10 point
80-84, minus 15 point
Resultat:
    Team
    W B A
Fodereffektivitet Opnået (%) 88 88 82 86
Minus point 0 0 -15 -10

 

Selvforsyningsgrad, 100 point 


Regel: 

  Max point  Regulering
Selvforsyningsgrad 100 > 70 = max point
 
60-70, minus 15 point
 
< 60, minus 20 point
Resultat: 
    Team
    W B A
Selvforsyningsgrad Opnået (%) 71 60 60 58
Minus point 0 -15 -15 -20

 

DB pr. årsko KvægNøglen, 100 point 

 

Regel: 

  Max point  Regulering
DB pr. årsko KvægNøglen 100 > 14.000 kr. = max point
 
11.000-13.999 kr. minus 20 point
 
< 11.000 kr. minus 40 point

Resultat:

    Team
    W B A
DB pr. årsko Opnået (kr.) 14.761 11.162 9.456 11.542
Minus point 0 -20 -40 -20

 

   

Pointsystem, Grovfodermatchen 2009 - 1. halvleg  
se resultater

  Max. point Regulering
Græs 
1. slæt
Høstet udbytte, FE pr. ha 35 -1 point for hver 100 FE under mål, -1/4 point for hver 100 FE over mål.
Tørstofprocent 35 -3 point for hver pct.-enhed < min. og -1 point for hver pct.-enhed > max. (interval på max. 5 pct.)
Kg tørstof pr. FE 20 -1 point for hver 0,01 over mål, -½ point for hver 0,01 under mål.
Pct. sand 10 -2 point for hver pct.-enhed > 0
Point i alt 1. slæt 100  
2 .-3. slæt
Høstet udbytte, FE pr. ha 17,5 -1 point for hver 100 FE under mål, -½ point for hver 100 FE over mål.
Tørstofprocent 17,5 -3 point for hver pct.-enhed < min. og -1 point for hver pct.-enhed > max. (interval på max. 5 pct.)
Kg tørstof pr. FE 10 -1 point for hver 0,01 over mål, -½ point for hver 0,01 under mål.
Pct. sand 5 -2 point for hver pct.-enhed > 0
Point i alt pr. slæt 50  
Point i alt, græs 200  
Majs
Bedømmelse ultimo maj
Plantetal 20 Minus 1 point pr. 1.000 planter pr. ha i afvigelse i forhold til målet.
Sådybde +/- 0-1 cm 15 Minus 3 point pr. cm afvigelse i forhold til målet.
Ensartet planteafstand 15 Minus 1 point pr. klump pr. 13,3 m række.
Point i alt 50  
Bedømmelse 1. juli
Overfladedækning af ukrudt 50 Minus 3 point pr. pct. overfladedækning med ukrudt
Point i alt 50  
Bedømmelser i oktober
Høstet udbytte, FE pr. ha 50 Minus 2 point pr. 100 FE udbyttet er under og minus 1 point pr. 100 FE, som udbyttet er over målet.
Kg tørstof pr. FE 35 Minus 2 point pr. 0,01 kg tørstof pr. FE over og minus 2 point pr. 0,01 kg tørstof pr. FE under målet.
Tørstofprocent 80 Minus 10 point pr. pct.-enhed afvigelse i forhold til målet.
Kg tørstof pr. m3 35 Minus 1 point pr. 1,0 kg tørstof pr. m³ lavere end 225 kg tørstof pr. m³.
Point i alt 200  
Point i alt, majs 300  
Økonomi
Bedømmelse Januar 2010
Grovfoderøkonomi 500 Intern pris
Point i alt, Økonomi 500  
Point i alt 1. Heat 1.000 Vinder kåres på Dansk Kvæg kongres

Gå til grovfodermatchens forside

Se samlet resultat for alle hold

Sidst bekræftet: 20-06-2016 Oprettet: 19-06-2009 Revideret: 14-03-2011

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Sådan kommer du godt i gang med udbyttemåling
Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderprod...
17.01.20
Sådan lægger du grundstenen for en værdifuld produktions- og økonomiopfølgning i 2020 og 2021
Tænk nye muligheder ind for tæt opfølgning på produktionen i 2020 og fremefter, når budgettet udarbejdes i de kommende måne...
19.09.19
Planlæg arbejdet i stald og mark med ny udgave af værktøjet FMS
Foderplanlægning Kvæg Økologi er væsentligt opgraderet i den nye udgave af planlægningsværktøjet FMS. Der er nu de samme mu...
04.07.19
Video: Udbyttemåling og udbytteregistrering – hvorfor og hvordan
Udbyttemåling og udbytteregistrering. To centrale ting, når markdriften skal optimeres. I denne video forklares kort og kla...
17.06.19
Grovfoderekskursion 13. juni
Tag med til to veldrevne bedrifter i Sønderjylland og få spændende nye input om grovfoderproduktion.
17.05.19