Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 25-05-2008

Bilag  til Aktuelt - 135

Oprettet: 25-05-2007

Pointsystem – Grovfodermatchen 2007Max. point

Regulering

Græs

1.-3. slæt

Høstet udbytte, FE pr. ha

20

-1 point for hver 100 FE under mål, -½ point for hver 100 FE over mål.

Tørstofprocent

35

-3 point for hver pct.-enhed < min. og -1 point for hver pct.-enhed > max. (interval på max. 5 pct.)

Kg tørstof pr. FE

20

-1 point for hver 0,01 over mål, -½ point for hver 0,01 under mål.

Pct. sand

10

-2 point for hver pct.-enhed > 0

Komprimering,
kg tørstof pr. m3

15

-1/4 point for hver pct.-enhed lavere end mål. 1)

Point i alt pr. slæt

100

Sidste slæt

Høstet udbytte, FE pr. ha

10

-½ point for hver 100 FE under mål, -1/4 point for hver 100 FE over mål.

Tørstofprocent

17,5

-1½ point for hver pct.-enhed < min. og -½ point for hver pct.-enhed > max. (interval på max. 5 pct.)

Kg tørstof pr. FE

10

-½ point for hver 0,01 over mål, -1/4 point for hver 0,01 under mål.

Pct. sand

5

-1 point for hver pct.-enhed > 0

Komprimering,
kg tørstof pr. m3

-1/8 point for hver pct.-enhed lavere end mål. 1)

Point i alt, sidste slæt

50

Point i alt, græs

350

Majs

Bedømmelse ultimo maj

Plantetal

15

Minus 1 point pr. 1.000 planter pr. ha i afvigelse i forhold til målet.

Sådybde +/- 0-1 cm

5

Minus 1 point pr. cm afvigelse i forhold til målet.

Ensartet planteafstand

5

Minus 1 point pr. klump pr. 13,3 m række.

Point i alt

25

Bedømmelse 1. juli

Overfladedækning af ukrudt

35

Minus 2 point pr. pct. overfladedækning med ukrudt

Omkostninger til
ukrudtsbekæmpelse

15

Minus 1 point pr. 20 kr. over 450 kr. pr. ha for alm. frøukrudt. (Der vil blive taget hensyn til særligt behandlingskrævende ukrudtsarter, hvis der er et sprøjtevindue, der dokumenterer forekomsten for dommerne).

Point i alt

50

Bedømmelser i oktober

Høstet udbytte, FE pr. ha

40

Minus 1 point pr. 100 FE udbyttet er under og minus ½ point pr. 100 FE, som udbyttet er over målet.

Kg tørstof pr. FE

30

Minus 1 point pr. 0,01 kg tørstof pr. FE over og minus ½ point pr. 0,01 kg tørstof pr. FE under målet.

Tørstofprocent

75

Minus 5 point pr. pct.-enhed afvigelse i forhold til målet.

Kg tørstof pr. m3

30

Minus 0,25 point pr. pct.-enhed lavere end målet.

Point i alt

175

Point i alt, majs

250

Næringsstofbalancer

Kvælstofbalancen i
græsmarken

50

Der tildeles/fratrækkes 1 point for hvert kg N markens kvælstofoverskud (akkumuleret efter sidste slæt) ligger under/over markens referencetal.

Kvælstofbalancen i
majsmarken

50

Der tildeles/fratrækkes 1 point for hvert kg N markens kvælstofoverskud ligger under/over markens referencetal.

Næringsstofbalancen på
bedriftsniveau

100

Der tildeles/fratrækkes 2 point for hvert kg N bedriftens kvælstofoverskud ligger under/over bedriftens referencetal. Der tildeles/fratrækkes 5 point for hvert kg P bedriftens fosforoverskud ligger under/over bedriftens referencetal.

Point i alt,
næringsstofbalancer

200

1) = Landscentret beregner målet som 40 pct. over normalkurverne (side 43-44 i Håndbog i Kvæghold), der afhænger af tørstofprocent og prøvedybde (højde).

Ud over de nævnte point for græs, majs og næringsstofbalancer, tildeler dommerkomitéen op til 450 point. Det sker efter bedømmelse af indsatsen med Forpligtende rådgivning og management af grovfoderproduktionen og -ensileringen. Se hvilke elementer dommerne lægger vægt på.Sidst bekræftet: 25-05-2007 Oprettet: 25-05-2007 Revideret: 25-05-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Karsten Attermann Nielsen

Af samme forfatter

Fortørringsprognose for slætgræs
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørrin...
19.05.17
FarmTest af rotorudjævner til græs, helsæd og majs
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen...
03.10.16
Prognose for skårlægningsvejr
Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.
02.05.16
Samme ydelse med forskellige kløvergræsblandinger
Blanding 42 skilte sig ud med en lavere mælkeydelse i et nyt dansk forsøg. Det vil nu blive efterprøvet i flere danske unde...
27.10.14
Crimpning af korn
Crimpning og ensilering af korn ca. 3 uger før normal høst giver mulighed for rettidig såning af kløvergræsudlæg i begyndel...
18.07.14