Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2017

  

Oprettet: 09-09-2010

Team Nørgård på studietur

Som vinder af første halvleg af grovfodermatchen var præmien en rejsecheck på 15.000 kr. som nu er omsat til en studietur til Slesvig-Holsten.

Jonna og Boe stod for invitationen og mange med deres gang på Nørgård blev inviteret med til en spændende tur. Helge Lund som er en del af Team Nørgård stod for det praktiske og fik lavet aftaler med besøgsværter. Det lykkes at overtale Nommen  Boysen  til at være guide på turen og klare de sprogmæssige udfordringer. Nommen  Boysen er født i Nordfriesland, og kender dermed området særdeles godt.Nordfriesland
Er betegnelsen for den vestlige del af Slesvig- Holsten og er et kvæg tæt område. Mange ejendomme er fra gammel tid, bygget på warfter for at sikre mod stormflod. Der har ikke været den samme strukturudvikling i Slesvig-Holstein som i Danmark og dermed ser man kun meget få nybyggede kvægstalde.

Grøn energi
Mange i Tyskland er meget miljøbevidste og derfor er der kommet en stor efterspørgsel efter grøn energi og det præger i den grad landskabet. Kvægbrugere etablerer biogasanlæg i stor stil og supplerer med solcelleanlæg på sydvendte tage og mange har andel i en vindmølle.

Et typisk middelstort biogasanlæg koster 15 millioner kroner at etablere og bruger majs fra 1 ha. om dagen der suppleres med kvæggylle. Afsætning af el sker typisk på en 20-årig kontrakt med et elselskab og økonomien forbedres markant hvis overskudsvarmen kan afsættes til opvarmning af boliger.

Aktuelt er der 200 anlæg under opførelse og derfor næsten umulig at skaffe tilstrækkelig majsareal, og derfor vendes blikket nu i stigende grad mod Danmark.

For at få finansieret et biogasanlæg kræves en forsyningssikkerhed af majs på 70 pct. og der er nu eksempler på at tyske kvægbrugere forpagter jord i Danmark til biomajsdyrkning.

Landskabet i Nordfriesland er ved at ændre karakter fra græsarealer med køer, kvier og stude til biomajs marker.

Solceller
Solceller er en anden grøn energikilde som kvægbrugerne i den grad har taget til sig de seneste år.

Også her, laves fordelagtige kontrakter på salg af el over en længere årrække, og med forrentninger på 10-15 pct. årligt af den investerede kapital. Resultatet er at næsten alle sydvendte tage har et solcelleanlæg og der er bygget adskillige maskinhuse med det ene formål at få endnu et solcelleanlæg.  

Bedriftsbesøg
Thomas Jessen, Osterby har ansat en driftsleder til på deltid at passe biogasanlægget der forarbejder gylle fra 200 køer. Han er ekstrem fokuseret på udnyttelsesgraden. Økonomien er afhængig af optimal drift 365 dage om året. Anlægget synes at være meget enkelt opbygget med 2 reaktorer og en forbrændingsmotor til el produktion.

I Leckeng, hos Volker Storm så vi et anlæg under opførelse og vi fik mulighed for at stå inde i den 2500 m³ store reaktortank som snart bliver fyldt med majs og gylle. Volker var åben for at skulle købe majs i Danmark ud over dem han selv kunne dyrke på et 70 Ha. lejet areal ved Sølsted. Overskudsgræs og græs af dårlig kvalitet skal ligeledes omsættes i biogasanlægget.

Restfraktionen efter afgasning har skønsmæssigt samme gødningsværdi som kvæggylle og sikrer et optimalt næringsstofkredsløb i marken.

Eget gårdmejeri med produktion af yoghurt mv., afsætning af spisekartofler og hestestutteri var hvad Markus Schmidt, Leck kunne byde på. Et rigtigt spændende besøg hvor vi fik smagt på mejeriets produkter. Markus lagde ikke skjul på at opbygge egen kundekreds til mejeriet produkter var en vanskelig opgave, der endnu ikke var løst tilfredsstillende.

Turen nordpå
Vi kørte mod nord, gennem et naturskønt marsklandskab, hvor vi fik historien bag Sönke Nissen Koog som blev indvundet i 1926. Ekstrem dyrkningssikker marskjord, hvor udbytter under 10 tons hvede pr. ha. er skuffende.

 


Boe Thomsen tjekker om kvaliteten af biomajs er i orden hos Thomas Jessen.
(klik på billederne og få dem vist i større format)


Maskinhus med solceller på taget hos Markus Schmidt.

 

 

Sidst bekræftet: 07-12-2016 Oprettet: 09-09-2010 Revideret: 09-09-2010

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Foderkæden, Kvæg


Kvægrådgiver

Jens Smidt

Administration


Af samme forfatter

Sådan kommer du godt i gang med udbyttemåling
Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderprod...
17.01.20
Sådan lægger du grundstenen for en værdifuld produktions- og økonomiopfølgning i 2020 og 2021
Tænk nye muligheder ind for tæt opfølgning på produktionen i 2020 og fremefter, når budgettet udarbejdes i de kommende måne...
19.09.19
Planlæg arbejdet i stald og mark med ny udgave af værktøjet FMS
Foderplanlægning Kvæg Økologi er væsentligt opgraderet i den nye udgave af planlægningsværktøjet FMS. Der er nu de samme mu...
04.07.19
Video: Udbyttemåling og udbytteregistrering – hvorfor og hvordan
Udbyttemåling og udbytteregistrering. To centrale ting, når markdriften skal optimeres. I denne video forklares kort og kla...
17.06.19
Grovfoderekskursion 13. juni
Tag med til to veldrevne bedrifter i Sønderjylland og få spændende nye input om grovfoderproduktion.
17.05.19