Af samme forfatter
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørring ved skårlægning i dag og 2 dage frem.
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen af rotorudjævneren her.
Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.
Blanding 42 skilte sig ud med en lavere mælkeydelse i et nyt dansk forsøg. Det vil nu blive efterprøvet i flere danske undersøgelser.
Crimpning og ensilering af korn ca. 3 uger før normal høst giver mulighed for rettidig såning af kløvergræsudlæg i begyndelsen af august.
I dette tillæg til "Notat vedrørende ikke-saftgivende ensilage" anføres grænser for tørstofindhold i ikke-saftgivende ensilage af majshelsæd, græs og lucerne lagret ved forskellig stakhøjde.
Rødkløver, både som en del af græsblandinger og i renbestand, har længe været et ivrigt diskuteret emne.
Der er fortsat økonomi i at placere fosfor til majs, men mængden bør justeres efter de aktuelle dyrkningsforhold.
Et innovationsprojekt viser, at der er interessante perspektiver ved samensilering af foderroer og majs.
I 2005 forekom der dårlig vækst i mange 1. års majsmarker på let jord, og en række undersøgelser blev derfor iværksat. Undersøgelsen tyder på, at havrecystenematoder i mange tilfælde er en væsentlig årsag til symptomerne.
Resultater af forsøg med efterårsbehandling og vækstregulering af engrapgræs.
Til støtte for de kvæg- og planteavlsrådgivere, der har deltaget i Grovfoderseminar 2003, er udvalgte dias og indlæg nu til rådighed på LandbrugsInfo til lokal anvendelse.