Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2019

  

Oprettet: 06-09-2019

Udsigt til majshøst fra midt i september

En fornuftigt udseende majs lægger op til en begyndelse på høsten midt i september og en hovedhøst i første halvdel af oktober.


Den tørre og kølige periode i første halvdel af maj har betydet, at planterne – og dermed kolberne – er uens udviklet især i en del af de tidligt såede majsmarker. Foto: Colourbox

Majsen udvikler sig hurtigt i det lune sensommervejr og ser gennemgående fornuftig ud. Den har en god kulør og mangler hverken gødning eller vand. Bestøvningen har generelt været tilfredsstillende, og der er udsigt til en god kolbe- og kerne-udvikling. I skrivende stund er majsen 1-2 uger foran normal og 2-3 uger bagefter sidste år. Der er udsigt til, at høsten af majshelsæd så småt begynder midt i september i de luneste egne, og at hovedhøsten vil falde fra slutningen af september til midt i oktober

Uens planteudvikling

Den tørre og kølige periode i første halvdel af maj har betydet, at planterne – og dermed kolberne – er uens udviklet især i en del af de tidligt såede majsmarker. Man bør vente med at høste, indtil mindst to tredjedele af kolberne har nået en tilstrækkelig udvikling. Er en mark uens udviklet, bestemmes høsttidspunktet af den del af marken med det største bidrag til udbyttet.

Høstprognose i CropManager

Du kan få en prognose for tørstofindholdet i dine majsmarker i CropManager. Log ind på cropmanager.dk, klik på en majsmark på dit markkort og klik på majshøstprognose. Prognosen anvender de lokale klimadata, den registrerede sort og sådato på marken.

Bemærk, at prognosen gælder for en gennemsnitsmajsmark høstet med 30 cm stub, som ikke er ramt af tørke, og hvor der ikke er større mængder ukrudt. Høstes majsen med 50 cm stub, skal der lægges 1,2 procentpoint til tørstofprocenten aflæst i prognosen. Den supplerer andre metoder til fastsættelse af høsttidspunktet. Se mere på landmand.dk.

30-34 pct. tørstof

Majshelsæd skal høstes med 30-34 pct. tørstof. I fuldt udviklet majshelsæd med mindst 30 pct. tørstof tilstræbes en kort og ensartet snitlængde på 8 mm og en effektiv kerneknusning.

Længere snitlængde giver tendens til lavere foderoptagelse og mælkeydelse i veludviklet majsensilage. Den korte snitlængde åbner for en kompakt ensilage med en høj stabilitet under lagring og opfodring. En forøgelse af snitlængden til 15-25 mm er aktuel i ikke fuldt udviklet majs med mindre end 30 pct. tørstof for at modvirke saftafløb.

Vælges en snitlængde på 15 mm og derover i en normalt udviklet majshelsæd, er det en fordel at fremstille revet majsensilage, fordi rivningen reducerer partikelstørrelsen og giver en bedre kerneknusning. Revet majsensilage er høstet med shredlage cracker eller tilsvarende cracker som Fibertech-valser med øget forskel i omdrejningstal på valserne.

Tynde lag

Afgrødemassen skal lægges ud i tynde lag i hele markstakkens/køresiloens længde. Hvert lag skal køres godt sammen. Før sammenkørsel skal lagtykkelsen helst være 5 til maksimum 10 cm. En roterende stakudjævner eller en rotorharve er et fantastisk redskab til at fordele afgrødemassen jævnt.

Læs også:

Anbefalinger til ensilering af majs

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 16, 2019

Sidst bekræftet: 06-09-2019 Oprettet: 06-09-2019 Revideret: 06-09-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Monitering af majsmarker med dårlig fremspiring
Frem til den 25. maj er der ikke indberettet majsmarker med dårlig fremspiring.
25.05.20
Skal jeg bruge ensileringsmiddel – og i givet fald hvilket?
Se listen over markedsførte ensileringsmidler i Danmark, få svar på hvordan de forskellige typer ensileringsmidler virker o...
04.05.20
Efterafgrøder i majs
En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. Efterafgrøden skal senest sås i majsens stadium 16 med en så...
06.04.20
Etabler det bedste såbed til majs
Marker med dybe hjulspor og trafikskader skal nu gøres klar til efterårets majs. Se her, hvordan du får majsen bedst fra st...
03.04.20
Korrekt kvælstof og startgødning til majs
Startgødning, fosforloft og placering af gylle skal der være styr på for at få majsen bedst fra start.
03.04.20