Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

PlanteNyt - 1011

Oprettet: 26-03-2014

Kvælstof til majs i vækstperioden

Flytning af kvælstof fra før såning til vækstperioden kan begrænse tab af kvælstof ved udvaskning. I første halvdel af juni kan udbringes både gylle og handelsgødning. I begyndelsen af juli kan bladgødskes.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 26-03-2014 Oprettet: 26-03-2014 Revideret: 26-03-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

PlanteInnovation


Karsten Attermann Nielsen

Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Markteknik

Henning Sjørslev Lyngvig

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Vinterklargøring af græsmarker
Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør høstes senest start oktober. Det gør det nemm...
16.09.19
Afprøvning af spektroskopiske metoder til bredspektrede analyser af jord
Et hollandsk udstyr til bestemmelse af jordanalyser med spektrometriske metoder viser en god korrelation med den danske sta...
13.09.19
Nye krav til reflekser på landbrugskøretøjer
Den ny vejledning om syn af køretøjer træder i kraft fra 1. september 2019. I forhold til traktorer, motorredskaber, påhæng...
10.09.19
Udsigt til majshøst fra midt i september
En fornuftigt udseende majs lægger op til en begyndelse på høsten midt i september og en hovedhøst i første halvdel af okt...
06.09.19
Høst og ensilering af majs
Snit majs med 30-34 pct. tørstof, kort og ensartet med 8 mm snitlængde. Knive og modskær på finsnitteren skal være skarpe o...
02.09.19