Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

PlanteNyt - 1011

Oprettet: 26-03-2014

Kvælstof til majs i vækstperioden

Flytning af kvælstof fra før såning til vækstperioden kan begrænse tab af kvælstof ved udvaskning. I første halvdel af juni kan udbringes både gylle og handelsgødning. I begyndelsen af juli kan bladgødskes.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 26-03-2014 Oprettet: 26-03-2014 Revideret: 26-03-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Karsten Attermann Nielsen

Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion


Landskonsulent, Markteknik

Henning Sjørslev Lyngvig

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling...
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I svagt udviklede marker, bør en lidt stør...
11.02.20
Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst. I år er hvedemarkerne relativt svage ma...
11.02.20
Optimér virkningen af kvælstofgødninger til vintersæd
Forskellige kvælstoftyper virker forskelligt ved udbringning i vintersæd. Derfor skal udbringningstidspunkt og -teknik afpa...
11.02.20