GrovfoderNyt - 129

Oprettet: 08-10-2007

Udvikling af gas i majsensilage
De første dage efter ensilering kan plasten blive pustet op som en ballon. Det er tegn på, at plasten er tæt og betyder ikke, at der er noget galt med ensileringsprocessen.


Det er helt naturligt, at der under ensileringsprocesserne sker en udvikling af forskellige gasarter. Den mest forekommende gas er kuldioxid (CO2), der typisk udgør over 80 % af den dannede gas. Kuldioxid dannes dels ud fra planternes ånding, der forbruger ilt (O2), og dels ud fra anaerob bakteriel omsætning af sukker og organiske syrer. Dannelse af kuldioxid er et udtryk for tab af energi, der minimeres ved at minimere iltens adgang til ensilagen.

Pas på nitrøse gasser
Den ekstremt giftige kvælstofoxid (NO) kan også dannes i de første faser af ensileringen ved reduktion af nitrat (NO3). Det kan især forekomme i græs/kløvergræsensilage, men kan også forekomme i majsensilage. Når kvælstofoxid kommer i kontakt med luftens ilt dannes en blanding af nitrøse gasser, der har en karakteristisk brun farve. Det er ekstremt farligt at indånde kvælstofoxid, fordi den oxiderer lungevævet. Sørg derfor altid for god ventilation ved siloanlægget og undgå at indånde eventuelle brune dampe. Både nitrøse gasser og kuldioxid er tungere end luft og vil søge ned over lavere liggende områder og fortrænge luften. Vær derfor opmærksom på, at der er spærret af til lavere liggende staldafsnit, da det ellers kan medføre kvælning eller forgiftning af dyrene. Hold også børn og dyr væk fra selve siloanlægget.

Stik ikke hul på plasten
De dannede gasser vil langsomt sive ud under og gennem plasten. Man skal ikke stikke hul på plasten for at lukke gassen ud. Dels kan der som nævnt være farlige nitrøse gasser under plasten og dels vil man samtidig lukke ilt ind, så der kan dannes endnu mere CO2.Sidst bekræftet: 24-09-2017 Oprettet: 08-10-2007 Revideret: 08-10-2007

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør g...
26.03.20
Etablering af roer til foder og bioenergi
Etablering af roer bør have første prioritet, så snart jorden er tjenlig. Hav fokus på tilberedningen af såbedet og især på...
25.03.20