Oprettet: 14-12-2018

Sortsvalgmajs.dk beregner økonomien i majssorter på din bedrift

Du kan også se sandsynligheden for at sorterne kan modne i dit område og resultater fra sortsforsøgene.

Der er mange penge at tjene ved at vælge majssorter, som giver den bedste økonomi. Udgør majs mere end totredjedele af grovfoderet kan forskellen sagtens være ca. 1000 kr. pr. årsko eller ca. 3000 kr. pr. ha majs mellem sorterne med højest og lavest værdi. Med få oplysninger om din fodring, ensilagekvalitet og majsdyrkning får du beregnet merværdien ved at fodre med de enkelte sorter i forhold til at fodre med målesortblandingen. Bag hver værdi er en optimeret foderplan i NorFor.

Vælg først om det er forsøgene i Nordjylland, Syddanmark eller i hele landet, som du vil basere dit sortsvalg på. Derefter vælger du postdistrikt, normal så- og høstdato og ønsket tørstofprocent. Så får du beregnet sandsynligheden for, at sorterne kan nå at modne i dit område. Som hovedregel bør du kun vælge majssorter med mindst ca. 80 pct. sandsynlighed for at modne. Du kan også se resultater fra sortsforsøgene i det område, du har valgt at basere dit sortsvalg på.

I denne lille video kan du se, hvordan du finder programmet og hvordan du bruger det.

Øverst på hver side i programmet er der yderligere oplysninger om programmet.

Er der statistisk forskel på sorternes økonomiske værdi?

Holder du musen hen på den økonomisk værdi for en sort, vises hvilke sorter, den ikke er statistisk forskellig fra, se figur nedenfor.

Få data vist grafisk

Klikker du på ”Vis data grafisk” kan du vælge, hvilken egenskab, du vil se ud ad x-axen og hvilken egenskab, du vil se op ad y-axen, se figur nedenfor. Sætter du musen på et punkt i diagrammet, får du vist værdier og sortsnavn. Du kan også klikke på ”Vis alle sortsnavne”, så kommer der sortsnavn på alle punkter i diagrammet.

 

 

Sidst bekræftet: 07-01-2020 Oprettet: 14-12-2018 Revideret: 14-12-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør g...
26.03.20
Etablering af roer til foder og bioenergi
Etablering af roer bør have første prioritet, så snart jorden er tjenlig. Hav fokus på tilberedningen af såbedet og især på...
25.03.20