Oprettet: 23-09-2019
Revideret: 23-10-2019

Følg tørstofprocenten i kolbemajs og vandprocenten i kernemajs

I fem marker fordelt over det meste af landet følges tørstofprocenten i kolbemajs og vandpro-centen i kernemajs frem til høst. Se resultater fra prøver fra 2 marker udtaget 21/10. 3 marker er høstet. Moniteringen afsluttes.

Nedenfor ses resultaterne fra prøver udtaget i 2 marker 21/10.

Tørstofprocenten i kolber med svøbblade har været 51,8 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland og 58,6 i sorten Fieldstar ved Ringe på Fyn. I den forløbne uge har tørstofindholdet i gennemsnit i de 2 marker ikke ændret sig. For kolbemajs er målet ved høst 54-56 pct. tørstof. Ved dette tørstofindhold kan fuldt udbytte kombineres med en god ensilerbarhed.

Vandindholdet i kernemajs har været 37,3 i sorten Fieldstar ved Ringe på Fyn og 43,8 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland. I den forløbne uge er vandindholdet i de 2 marker i gennemsnit steget med 0,5 procentpo-int. Vandprocenten skal være 35-40, hvis formålet med majsen er crimpning/ formaling og ensilering. Ved dette vandindhold kan fuldt udbytte kombineres med en god ensilerbarhed.

Tabel 1. Tørstofprocent i kolbemajs og vandprocent i kernemajs 16/9, 23/9 30/9, 7/10, 14/10 og 21/10. 

Lokalitet, område Sort Sådato Jordtype Dato for
prøve-
udtagning
Pct. tørstof
i kolber
Pct. vand
i kerner
Karup Ambition 20/4 4 16/9 43,7 51,3
 23/9 44,3 44,1
 30/9 50,5 43,2
 7/10 56,6 43,9
 14/10 54,0 43,3
 21/10 51,8 43,8
Ringkøbing, Vestjylland Yukon 27/4 2 16/9 48,0 46,4
23/9 50,0 42,3
30/9 54,4 39,8
 7/10 54,6 35,4
Marken er høstet
     
Vojens, Sydjylland LG30179 20/4 1 16/9 47,6 46,5
23/9 51,5 41,5
30/9 52,8 41,4
 7/10 61,9 43,5
 14/10 56,3 39,0
     
Ringe, Fyn Fieldstar 24/4 5 16/9 52,2 39,4
23/9 55,3 37,8
30/9 56,2 36,9
 7/10 58,0 37,9
14/10 56,5 36,8
 21/10 58,6 37,3
Haslev, Sjælland RGT Duxxbury 25/4 6 16/9 52,9 39,3
 23/9 54,0 36,2
 Marken er høstet
     
     
     

Prøver udtaget 14/10

Tørstofprocenten i kolber med svøbblade har varieret mellem 54,0 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland og 56,5 i sorten Fieldstar ved Ringe på Fyn. I den forløbne uge er tørstofindholdet i de 3 marker i gennemsnit fal-det med 3,2 procentpoint. Vandindholdet i kernemajs har varieret mellem 36,8 i sorten Fieldstar ved Ringe på Fyn og 43,3 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland. I den forløbne uge er vandindholdet i de 3 marker i gen-nemsnit faldet med 2,1 procentpoint.

Prøver udtaget 7/10

Tørstofprocenten i kolber med svøbblade har varieret mellem 54,6 i sorten Yukon ved Ringkøbing i Vestjylland og 61,9 i sorten LG30179 ved Vojens i Sydjylland. I den forløbne uge er tørstofindholdet i de 4 marker i gennemsnit steget med 4,3 procentpoint. Vandindholdet i kernemajs har varieret mellem 35,4 i sorten Yukon ved Ringkøbing i Vestjylland og 43,9 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland. I den forløbne uge er vandindholdet i de 4 marker i gennemsnit faldet med 0,2 procentpoint.

Prøver udtaget 30/9

Tørstofprocenten i kolber med svøbblade har varieret mellem 50,5 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland og 56,2 i sorten Fieldstar ved Ringe på Fyn. I den forløbne uge er tørstofindholdet i de 4 marker i gennemsnit ste-get med 3,2 procentpoint. Vandindholdet i kernemajs har varieret mellem 36,9 i sorten Fieldstar ved Ringe på Fyn og 43,2 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland. I den forløbne uge er vandindholdet i de 4 marker i gennemsnit faldet med 1,1 procentpoint. 

Prøver udtaget 23/9

Tørstofprocenten i kolber med svøb-blade har varieret mellem 44,3 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland og 55,3 i sorten Ability ved Køge på Sjælland. I den forløbne uge er tørstofindholdet i gennemsnit steget med 3,1 procentpoint. Vandindholdet i kernemajs har varieret mellem 36,2 i sorten Ability ved Køge på Sjælland og 4,1 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland. I den forløbne uge er vandindholdet faldet med 5,2 procentpoint.

Prøver udtaget 16-17/9

Tørstofprocenten i kolber med svøbblade har varieret mellem 43,7 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland og 52,9 i sorten Ability ved Køge på Sjælland.

Vandindholdet i kernemajs har varieret mellem 39,3 i sorten Ability ved Køge på Sjælland og 51,3 i sorten Ambition ved Karup i Midtjylland.

Høst af kolbemajs

Kolbemajs høstes med 54-56 pct. tørstof, hvilket normalt er 3-4 uger senere end høsttidspunktet for helsæd. På dette tidspunkt er den sorte plet synlig ved kernernes tilhæftningssted.

Se iøvrigt: Høst og ensilering af kolbemajs

Høst af kernemajs

Kernemajs høstes så vidt muligt med højest 40 pct. vand, hvilket er 3-4 uger senere end høsttidspunktet for helsæd. På dette tidspunkt er den sorte plet synlig ved kernernes tilhæftningssted. Når vandindholdet er kommet under 40 pct., afhænger det optimale høsttidspunkt af den metode, som anvendes ved opbevaring af kernemajsen. Se Dyrkningsvejledning for kernemajs.

Se iøvrigt: Høst af kernemajs.

Høstprognose i CropManger

I cropmanager.dk kan du følge prognosen for vandprocenten i kernemajs og tørstofprocenten i kolbemajs på dine egne majsmarker til kernemajs og kolbemajs. I prognosen indgår automatisk din sort og registeret sådato på marken, samt de lokale vejrdata for netop dit område. Prognosen bygger på det målte klima indtil den aktuelle dag, på vejrprognosen den følgende uge og på 30-årsnormen derefter. Prognosen håndterer sorter, som har deltaget i landsforsøgene med sorter til kernemajs i 2017 og 2018, dvs. sorterne Ambition, Gatsby, Glory, LG30179, Martinez KWS, Pinnacle og Yukon.

Prognosen gælder for en gennemsnitsmark, som ikke er skadet af tørke, og hvor der ikke er større mængder ukrudt. Det er derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i de aktuelle forhold og supplere med en eller flere metoder til vurdering af tørstofindholdet i kolbemajs og vandprocenten i kernemajs. Se mere om prognosen i CropManager her.

 

Sidst bekræftet: 23-10-2019 Oprettet: 23-09-2019 Revideret: 23-10-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Etabler det bedste såbed til majs
Marker med dybe hjulspor og trafikskader skal nu gøres klar til efterårets majs. Se her, hvordan du får majsen bedst fra st...
03.04.20
Korrekt kvælstof og startgødning til majs
Startgødning, fosforloft og placering af gylle skal der være styr på for at få majsen bedst fra start.
03.04.20
Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20

Læs også