Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 07-06-2011

Plantenyt - 154

Oprettet: 08-06-2010

Yderligere en mark er indberettet med mangelfuld fremspiring i majs

Det drejer sig om en mark tilsået med sorten Lapriora med partinr. A9R5176.

 

I den forløbne uge er der yderligere indberettet en mark med mangelfuld fremspiring af majs. Det drejer sig om et parti bejdset frø af sorten Lapriora.

Tabel 1 viser en oversigt over registreringer i de indberettede marker.

Tabel 1. Oversigt over registreringer fra majsmarker med mangelfuld fremspiring.

Plombering
Måned/år
Høstår
udsæd
Lovpligtig
spire-

analyse,

pct.
Koldtest,
pct.
Pct. mark­spiring Pct. svage planter efter frem-spiring JB
nr.
Sådato Så-dybde,
cm
Plante-bestand
af andre sorter

i samme mark
Azelo – F 0964 P 001381 NZ, bejdset majsfrø
? ? ? ? 77 10 1 og 4 4. maj 4-5 Ingen anden sort at sammen-ligne med
Lapriora – A9R5176, bejdset frø
03.2010 ? ? ? 31 3 1 29. april 5 Meget bedre (fuldtallig)

Kommentar til det indberettede frøparti – Azelo – F 0964 P 001381 NZ, bejdset majsfrø

Frøets vægt er ca. 14 kg pr. unit med 50.000 frø. Det angives, at en del af planterne først er ved at komme gennem jordoverfladen nu – mens andre planter står med 3 blade. Problemet er størst i pletter og på kolde/hårde dele af marken.

Kommentar til det indberettede frøparti – Lapriora – A9R5176, bejdset majsfrø

Frøets vægt er ca. 11,5 kg pr. unit med 50.000 frø. Der har ikke været fugleskade i marken. Frøene er sået i ensartet dybde i et godt såbed. Majsfrøene ser ud til at have haft en lav spireenergi, da andre sorter, der er sået samme dato i samme mark eller i andre marker på ejendommen, er fremspiret tilfredsstillende.

Moniteringen skal give os overblik
Formålet med moniteringen er, at vi i hele landet får kendskab til:

  • hvor stor problemet er med mangelfuld fremspiring eller visne planter,
  • om der er problemer med en sort eller et frøparti,
  • hvor stor en del af tilfældene, der skyldes dårlig frøkvalitet,
  • hvor stor en del af tilfældene, der skyldes dårlig dyrkningsteknik.

Vi opfordrer til, at planteavlskonsulenter, efter markbesøg, indberetter alle marker med mangelfuld fremspiring eller svage planter. Moniteringen opdateres, når der indberettes nye majsmarker med dårlig fremspiring eller senest 21. juni 2010.

Landmænd, som har majsmarker med dårlig fremspiring, skal henvende sig til de lokale planteavlskonsulenter, der vil sørge for indberetningen.

Sidst bekræftet: 08-06-2010 Oprettet: 08-06-2010 Revideret: 08-06-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

PlanteInnovation


Karsten Attermann Nielsen

Af samme forfatter

Vinterklargøring af græsmarker
Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør høstes senest start oktober. Det gør det nemm...
16.09.19
Udsigt til majshøst fra midt i september
En fornuftigt udseende majs lægger op til en begyndelse på høsten midt i september og en hovedhøst i første halvdel af okt...
06.09.19
Høst og ensilering af majs
Snit majs med 30-34 pct. tørstof, kort og ensartet med 8 mm snitlængde. Knive og modskær på finsnitteren skal være skarpe o...
02.09.19
Høst af kernemajs
Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernernes tilhæftningssted og med maks. 40 pct. vand. Senere h...
02.09.19
Høsttidspunkt for majs til helsæd
Majs med kolbeudvikling skal høstes med 30-34 pct. tørstof. Det er den del af marken, som bidrager mest til udbyttet, som b...
02.09.19