Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-04-2012

PlanteNyt - 306

Oprettet: 04-04-2011

Plantetal i majs

Plantetallet har stor betydning for udbyttet, men ingen væsentlig betydning for tørstofprocenten og foderværdien i det aktuelle interval. Plantetallet afpasses efter anvendelse, såtidspunkt og sortens tidlighed.

 

Anbefalede plantetal

I skrivende stund tyder det på et relativt tidligt forår, derfor er der udsigt til at få meget ud af et optimalt plantetal.

Tabel 1 viser de optimale plantetal til helsæd, kolbemajs og kernemajs under forskellige forhold.

Tabel 1. Plantetal, frøantal og frøafstand i majs.
 

Middelgode til gode forhold

F.eks. tidlig såning i milde jordtyper i kystnære områder i Sydjylland og på Øerne

Køligere eller tørre forhold

F.eks. Midt- og Nordjylland samt på tungere jordtyper midt på Fyn, midt på Sjælland og midt på Bornholm

Planter pr. m2 Frø
pr. ha1)
Frøafstand,
cm
Planter pr. m2 Frø
pr. ha1)
Frøafstand,
cm
Rækkeafstand, cm     50 75     50 75
Majs til helsæd
Tidlige sorter 11 120.000 16,7 11,1 10 110.000 18 12,1
Middeltidlige sorter 11 120.000 16,7 11,1 10 110.000 18 12,1
Sildige sorter 10 110.000 18 12,1 9 100.000 20 13,3
Kolbemajs og kernemajs
Tidlige sorter 9 100.000   13,3 8 90.000   14,8

1) Ved en markspiring på 90 pct.

Så sorterne hver for sig

Både til helsæd, kolbemajs og kernemajs er det en god ide at vælge to eller tre majssorter. Det stabiliserer udbyttet og til helsæd også kvaliteten. Desuden begrænser det skaden, hvis det skulle ske, at du får et parti frø med lav spireenergi. Så sorterne i hver sin del af marken eller i hver sin mark. Blanding af sorter gør det vanskeligt at finde de enkelte sorter, hvis der skulle opstå problemer med fremspiringen af en sort. Til helsæd har blanding af sorter i forsøg både givet et mindre udbytte og en dårligere kvalitet, især hvis sorterne har været forskellige med hensyn til plantehøjde og tidlighed. Hvis man ønsker sorterne sået i striber, skal der som minimum sås otte rækker af samme sort sammen. Til kolbemajs og kernemajs skal sorterne sås hver for sig for at sikre en ensartet modning.

Krav til udsæden

For at sikre det optimale plantetal, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

  • En sæk med 50.000 bejdsede frø bør veje mindst 14 kg. En sæk med 50.000 ubejdsede frø til økologisk dyrkning bør veje mindst 15 kg. Ubejdset frø til økologisk dyrkning skal være af ny høst, fordi ubejdset frø hurtigt mister spireenergien.
  • Bestil kun frø, der er ordentligt koldtestet, dvs. at mindst 87 pct. af frøene skal spire frem med store livskraftige spirer.
  • Overgemt frø bør ledsages af en ny koldtest, udført efter 1. januar i indeværende sæson. Plomberingsmåned og -år står på den blå mærkeseddel. Tjek forseglingstidspunktet ved modtagelsen af frøet.
  • Har man problemer med råger, krager og andre fugle, skal man huske at bestille frø, som også er bejdset med Mesurol, der gør frøene mindre attraktive for fugle.
  • Har man mistanke om større problemer med smælderlarver, er der mulighed for at købe frø, som er bejdset med Poncho Pro, Poncho, Cruiser 350 FS eller Gaucho. Risikoen er størst andet og tredje år efter ompløjning af en flerårig græsmark eller brakmark.

Gem de blå mærkesedler

Gem en mærkeseddel fra frøpakningen med partinummer fra hver af de udsåede sorter og frøpartier, også hvis frøene sås af maskinstation. Her står alle oplysninger om sortsnavn, partinummer og plomberingsdato, og om udsæden er bejdset. Oplysninger, der er helt nødvendige, hvis der opstår problemer med fremspiringen. Se figur 1. Bemærk oplysninger om bejdsemidler nederst til højre. Hold styr på, hvor der er sået hvad.


Figur 1. Mærkeseddel fra en sæk majsudsæd. (Klik på etiketten for at se den i stor størrelse).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

Til top 

Sidst bekræftet: 04-04-2011 Oprettet: 04-04-2011 Revideret: 04-04-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrødeteam


Karsten Attermann Nielsen

Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit
Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.
04.02.20
Droner kan tælle planter i majsmarker
Undersøgelser typer på, at dronefoto kan vise, om plantetallet overalt i marken er som planlagt, og om planterne står enkel...
18.12.19
Majssorter 2020
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssor...
04.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19
Følg tørstofprocenten i kolbemajs og vandprocenten i kernemajs
I fem marker fordelt over det meste af landet følges tørstofprocenten i kolbemajs og vandpro-centen i kernemajs frem til hø...
23.10.19