Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-09-2012

PlanteNyt - 448

Oprettet: 02-09-2011

Vurdér majsudbyttet, når du planlægger majshøsten

Rigeligt grovfoder og tidlig majshøst gør det aktuelt at vurdere, om en del af majsen skal høstes som kolbemajs eller sælges til biogas.

Du kan få et skøn over udbyttet i dine majsmarker til helsæd og kolbemajs ved at foretage repræsentative prøvevejninger af majskolber.

Skal majsen høstes som helsæd eller som kolbemajs, eller er der mulighed for salg eller alternativ udnyttelse?

Som led i disse overvejelser er det nyttigt at danne sig et groft skøn over udbyttet i majsmarkerne.
Få en pejling af udbyttet af majs til helsæd og kolbemajs i de enkelte marker ved at foretage en vejning af kolber repræsentative steder i hver mark.

Fremgangsmåde

 1. Foretag prøvevejning minimum tre steder i hver majsmark, så hele majsmarken er repræsenteret. Dvs. at der skal foretages prøvevejninger i både gode og dårlige områder i marken. Der skal mindst være 30 m til skel eller forager.
 2. Afmærk 10 m række. Bræk kolber med svøbblade af planterne på de 10 m række. Hvis der er mere end én kolbe på en plante, medtages kun kolber med en god kerneudvikling.
 3. Kolberne vejes. Beregn den gennemsnitlige vægt for prøverne.
 4. Vurdér, hvordan tidspunktet for prøveudtagningen er i forhold til det optimale høsttidspunkt for majshelsæd. Hvis prøveudtagningstidspunktet er 10 dage før høst af helsæd, eller omkring tidspunktet for høst af helsæd, eller omkring høsttidspunktet for høst af kolbemajs, kan udbyttet aflæses direkte i tabellen.
 5. Aflæs udbyttet i tabel 1.

Tabel 1 viser sammenhæng mellem frisk vægt af kolber på tre prøveudtagningstidspunkter og det forventede udbytte af FE pr. ha til helsæd eller kolbemajs. Forudsætningen for de angivne udbytter er, at helsæden og kolbemajsen høstes på det optimale tidspunkt med henholdsvis 30 og 55 pct. tørstof.

Tabel 1. Sammenhæng mellem vægt af kolber på tre prøveudtagningstidspunkter og forventet udbytte af majshelsæd eller af kolbemajs i majsmarker med veludviklede kolber og sået med 75 cm rækkeafstand

Tidspunkt for
prøveudtagning:
10 dage før
høst af helsæd
På høsttidspunktet for helsæd På høsttids-punktet for
kolbemajs
Kolber med svøb,
kg pr. 10 m række 1)
FE/ha til
helsæd2)
FE/ha til
kolbemajs3)
FE/ha til
helsæd2)
FE/ha til
kolbemajs3)
FE/ha til
kolbemajs3)
10 8.200 7.000 7.600 6.500 7.900
11 9.000 7.700 8.400 7.100 8.700
12 9.800 8.400 9.200 7.800 9.500
13 10.600 9.100 9.900 8.400 10.200
14 11.500 9.700 10.700 9.100 11.000
15 12.300 10.400 11.500 9.700 11.800
16 13.100 11.100 12.200 10.400 12.600
17 13.900 11.800 13.000 11.000 13.400
18 14.700 12.500 13.800 11.700 14.200
19 15.600 13.200 14.500 12.300 15.000
20 16.400 13.900 15.300 13.000 15.800
21 17.200 14.600 16.100 13.600 16.600
22 18.000 15.300 16.800 14.300 17.300
23 18.800 16.000 17.600 14.900 18.100
24 19.700 16.700 18.300 15.600 18.900
25 20.500 17.400 19.100 16.200 19.700
1) Ved 75 cm rækkeafstand.
2) Det er forudsat, at helsæden høstes med ca. 30 pct. tørstof.
3) Det er forudsat, at kolbemajsen høstes med ca. 55 pct. tørstof inden udgangen af oktober.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger er anvendt ved beregning af udbytterne i tabel 1:

 1. Udbyttet af foderenheder i kolber med svøb er beregnet ved følgende niveauer: 70 pct. af helsædsudbyttet ved plukning 10 dage før helsædstidspunktet, 75 pct. ved plukning på helsædstidspunktet og 85 pct. ved plukning på det optimale tidspunkt for høst af kolbemajs.
 2. Tørstofindholdet i kolberne er 40 pct. ved plukning 10 dage før helsædshøst, 45 pct. ved plukning på helsædstidspunktet og 55 pct. ved plukning på det optimale tidspunkt for høst af kolbemajs.
 3. Foderværdien er 0,93 kg tørstof pr. FE ved alle tre plukketidspunkter.

Forbehold

Udbytterne i tabel 1 kan være retningsgivende for majsmarker,

 1. som er sået med 75 cm rækkeafstand (ved 50 cm rækkeafstand skal udbytterne i tabel 1 ganges med 1,5)
 2. som er veludviklet
 3. som kan høstes ved det optimale tørstofindhold inden 20. oktober. Det vil sige et tørstofindhold i majshelsæd på 30 pct. tørstof eller kolbemajs på 55 pct. tørstof
 4. med en almindelig plantehøjde. Er plantehøjden usædvanlig lav, overvurderer tabellen udbyttet. Omvendt undervurderer tabellen udbyttet, hvis planterne er usædvanligt høje.

Står majsen dårligere i dele af marken, end hvor kolbeprøverne er høstet, f.eks. i foragre, langs skel eller hegn eller pletvis i marken, skal udbyttet korrigeres herfor.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

 

Sidst bekræftet: 02-09-2011 Oprettet: 02-09-2011 Revideret: 02-09-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrødeteam


Karsten Attermann Nielsen

Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20
Helsæd 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
09.02.20