Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-10-2017

GrovfoderNyt - 2196

Oprettet: 14-10-2015

Best Practice - sådan kommer du sikkert i mål med udbytteregistrering

Udbyttemåling og registrering af udbytterne er grundlaget for en optimering af grovfoderproduktionen. Brug denne vejledning og undgå de typiske fejl der forhindrer, at data kan flyde frit fra finsnitteren til Dansk Markdatabase.

Udbyttemåling og registrering af udbytterne er grundlaget for at kende bedriftens udgangspunkt for optimering af grovfoderproduktionen.

Maskinstationer tilbyder udbytteregistrering

En del maskinstationer, har investeret i udbyttemålere og tilbyder registrering af udbytterne via systemet LetFarm, som kommunikerer med MarkOnline.


En del maskinstationer tilbyder udbytteregistrering via LetFarm som kommunikerer med MarkOnline
(Foto: Peter Hvid, SEGES)
 

Sådan sikrer du en succesfuld udbytteregistrering

Alt skal være klar inden finsnitteren holder i marken – ellers er det for sent!

Der er udarbejdet en Best Practice med 10 punkter, der skal tjekkes, forud for høstarbejdet. Det mest optimale tidspunkt for tjek indenfor høståret, vil være efter udløb af EU-ansøgningsfrist, da markkortet hermed skulle være intakt. Det er altafgørende, at der udpeges en ansvarlig – enten planteavlskonsulent eller landmand – som er ansvarlig for tjeklisten.

Udbytterne finder ubesværet vej til dyrkningsjournalen og lageret, såfremt alle formaliteter forud for høstarbejdet, er på plads. Det er naturligvis også muligt, at registrere udbytterne manuelt i dyrkningsjournalen.

Har du spørgsmål, eller blot brug for hjælp i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig gerne videre.

Se også Trin-For-Trin vejledning for manuel registrering af udbytterne og artiklen Sådan kommer du i gang med udbyttemåling

Tjekliste til automatisk udbytteregistrering via Finsnitter – LetFarm - FarmTracking  MarkOnline

Bemærk venligst: Såfremt udbytterne indtastes manuelt i dyrkningsjournalen eller via MarkMobile/FarmTracking af planteavlskonsulent, landmand eller anden person, kan der ses bort fra punkterne 6 og 8.

Emne Hvem kan hjælpe

1) Der oprettes fuldmagt til LETFARM og brugerrettigheder til Maskinstationen i MarkOnlines administrations menu.Den aktuelle bruger, skal være identisk med brugeren i LetFarm (Vi har oplevet, at maskinstationen var oprettet med to forskellige konti og dermed brugernavne, og det var den forkerte, der var givet fuldmagt til) For FarmTracking brugere oprettes der ligeledes fuldmagt. 

  

Planteavlskonsulent, Landmand, eller anden person som i forvejen har administrationsrettigheder på bedriften. SEGES support kan også hjælpe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Maskinstationen skal have abonnement både på MarkOnline og LetFarm eller FarmTracking og der skal være areal nok til rådighed i abonnementet

SEGES Software

 

 

3) I MarkOnline skal seneste nye markkort og IMK-fil være indlæst. Den skal være identisk med det markkort som der er søgt hektarstøtte ud fra

Planteavlskonsulent

 

 

4) I MarkOnline´s Markplan skal der på de enkelte marker være valgt en afgrøde med mindst 1 planlagt udbytte som ”slæt” og ”FEN” som enhed. (Landsnormer)

Planteavlskonsulent

 

 

5) Såfremt der anvendes Centernormer, skal den Normansvarlige oprette ”Grønmasse-udbyttemåling” på alle aktuelle Centernorm afgrøde.

Planteavlskonsulent/Normansvarlig

 

 

6) I LetFarm importeres nye ejendomme, og efter import tjekkes det, at alle marker er aktive.

Maskinstationen, eller anden person som har administrationsrettigheder på bedriften.  

7) Det er en stor fordel for maskinstationen, hvis der på forhånd, er oprettet planlagte opgaver som "slæt" eller ”Grønmasse(udbyttemåling)” på markerne

Planteavlskonsulent, landmand eller anden person der har redigeringsrettigheder på bedriften i MarkOnline  

8) Vær opmærksom på, at evt. ændringer i MarkOnline, først synkroniseres over natten i LetFarm. Der kan opdateres manuelt i LetFarm, såfremt man har brug for ændringerne her og nu.

Maskinstationen, eller anden person som har administrationsrettigheder på bedriften.  

9) Såfremt udbytterne indtastes manuelt i dyrkningsjournalen eller via MarkMobile/FarmTracking af planteavlskonsulent, landmand eller anden person, kan der helt ses bort fra punkterne 6 og 8.

   

10) Når udbytteregistreringen kører uden problemer, skal der laves et valideringstjek og evt. smårettelser inden udskrift og overførsel til lager.

Landmand og/eller planteavlskonsulent

 

 

Kør!

 
denne tjekliste til udskrift i pdf

Sådan fungerer lager systemet

Udbytte – og lagersystemet i SEGES software(MarkOnline og DMS) er udviklet og klar til at modtage udbytterne i høstet ton grønmasse og tørstofindhold, og efterfølgende omregning til FEN pr. ha, på baggrund af foderanalyserne som tilknyttes.


Figur: Lagersystemet er klar til at modtage og bearbejde data

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

 

 

Sidst bekræftet: 14-10-2015 Oprettet: 14-10-2015 Revideret: 14-10-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Sundhed og produktion


Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Kom godt i gang med digital udbyttemåling
Der kan være mange penge at tjene ved at optimere grovfoderproduktionen. Få og hold overblikket over dit udbytte med digita...
26.05.20
Tidligt 1. slæt betyder kortere interval til 2. slæt
Vær opmærksom på, at jo tidligere, man tager 1. slæt, jo mere stængeldannelse vil der være i 2. slæt. Intervallet mellem 1....
15.05.20
Det friske grønne græs gemmer på værdifuld viden
Når første slæt græs bliver høstet, er det en god ide at udtage friske prøver til analyse. Analysen kan fortælle om kvalite...
12.05.20
Monitering af slætgræs 2020
Analyser af prøver udtaget mandag d. 4. maj viser et fortsat meget højt sukkerindhold og fordøjelighed af organisk stof. Af...
07.05.20
Sådan udtager du friske grovfoderprøver under høst
Hvis du har behov for en analyse af dit grovfoder, kan du selv udtage en prøve allerede ved høst og sende den til laborator...
07.05.20