Artikler 

Oprettet: 05-02-2003

Bilag til Grovfoderseminar 2003

Til støtte for de kvæg- og planteavlsrådgivere, der har deltaget i Grovfoderseminar 2003, er udvalgte dias og indlæg nu til rådighed på LandbrugsInfo til lokal anvendelse.

Overheads ligger som Power Point-filer og PDF-filer. Indlæggene ligger som PDF-filer.

Hele det trykte bilag til Grovfoderseminar 2003 kan ses som PDF-fil (4,3 Mb).

PDF-filerne kræver installation af Acrobat Reader.

Høst og snitlængder i majs med forskellige maskintyper v/maskinkonsulent Flemming Hedegaard, Bygnings- og Maskinkontoret, Randers

Power Point (.ppt)
Læs overheads som pdf

Forskellige løsningsmodeller til rationel udfodring af grovfoder m.m.
v/maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen, Bygnings- og Maskinkontoret, Randers

Power Point (.ppt)
Læs overheads som pdf

Forslag til dataudveksling mellem planteavls- og kvægbrugsrådgivningen

v/Fokusgruppen foder, Dansk Kvæg

Power Point (.ppt)
Læs overheads som pdf

 

Sidste nyt indenfor dyrkning af græs
 • opsamling vedrørende strategi for kvælstoftildeling af kvælstof til kløvergræs

 • nye arter og sorter til slæt og afgræsning

v/Karsten A. Nielsen, Landskontoret for Planteavl

Power Point (.ppt)
Læs overheads som pdf

Frisk græs til malkekøer
 • indhold af sukker
 • staldfodring eller afgræsning i relation til sundhed, ydelse og miljø

v/Ole Aaes, Dansk Kvæg


Power Point
(.ppt)
Læs overheads som pdf

Sidste nyt inden for dyrkning af majs
 • sorter, plantetal, rækkeafstand, isåning af græs og lidt om høst og snitlængde i majs

v/ Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavl

Power Point (.ppt)
Læs overheads som pdf

Sidste nyt indenfor fodring med majs
 • fordøjelige cellevægge
 • bypass stivelse
 • snitlængde

v/Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg

Power Point (.ppt)
Læs overheads som pdf

Sidste nyt om ensilering
 • hvorfor er der mange svampe i majsensilagen?
 • de nye kvalitetsanalyser i græs- og majsensilage
 • alkoholgæring
 • ensileringsmidler ja eller nej

v/Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg

Power Point (.ppt)
Læs overheads som pdf

vælstof til kløvergræs under forskellige udnyttelsesformer
v/seniorforsker Karen Søegaard, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum

Power Point (.ppt)
Læs overheads som pdf

Nyt hjælpeværktøj til planlægning af afgræsning og slæt
v/Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening, Bramming

Power Point (.ppt)
Læs overheads som pdf

 

Sidst bekræftet: 17-02-2003 Oprettet: 05-02-2003 Revideret: 05-02-2003

Forfatter

Karsten Attermann Nielsen

Af samme forfatter

Fortørringsprognose for slætgræs
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørrin...
19.05.17
FarmTest af rotorudjævner til græs, helsæd og majs
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen...
03.10.16
Prognose for skårlægningsvejr
Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.
02.05.16
Samme ydelse med forskellige kløvergræsblandinger
Blanding 42 skilte sig ud med en lavere mælkeydelse i et nyt dansk forsøg. Det vil nu blive efterprøvet i flere danske unde...
27.10.14
Crimpning af korn
Crimpning og ensilering af korn ca. 3 uger før normal høst giver mulighed for rettidig såning af kløvergræsudlæg i begyndel...
18.07.14