Feedback Form

  

Oprettet: 16-11-2018

Tørken gav høj fordøjelighed af majsen

Indholdet af NDF blev lavt og fordøjeligheden høj som en konsekvens af tørken. Det gav, sammen med et pænt stivelsesindhold, en høj energiværdi.


Analyserne viser en meget høj FK NDF værdi på 67-69 pct. i gennemsnit, hvilket er 5-6 enheder højere end normalt. Foto: SEGES.

Tørken satte et markant aftryk på såvel udbytte som kvalitet af årets majs.

Overordnet kan årets majsafgrøder inddeles i tre kategorier:

På vandede marker var både udbytte og kvalitet væsentligt bedre end normalt.

På de tungere jorde uden vanding blev udbyttet markant lavere end normalt, men kvaliteten blev rigtig god.

På de lettere jorde uden vanding var udbyttet katastrofalt lavt og kolbesætningen meget ringe.

Der er generelt kun meget lille forskel i den gennemsnitlige kvalitet mellem områder, som man kan se i tabellen. Dog er der som normalt lidt højere tørstof- og stivelsesindhold i de syd- og sydøstlige områder af landet i forhold til de nord- og nordvestlige områder. Tørstofindholdet er med et samlet gennemsnit på 350 g/kg på et normalt niveau, mens stivelsesindholdet er lidt under normalt med et landsgennemsnit på ca. 290 g/kg tørstof.

Høj FK NDF

Indholdet af NDF er, når man ser på gennemsnittet, på et normalt niveau, mens fordøjeligheden af NDF er væsentlig højere end normalt. Når væksten reduceres som følge af tørkestress, reduceres lignificeringen af fibre i afgrøden. Det betyder, at der bliver lidt mindre NDF, og især at fordøjeligheden af NDF bliver væsentlig højere. Det ses tydeligt af analyserne, som viser en meget høj FK NDF værdi på 67-69 pct. i gennemsnit, hvilket er 5-6 enheder højere end normalt. Det har en positiv effekt på mælkeydelsen og betyder, at selv afgrøder med meget ringe kolbesætning har givet relativ høj fordøjelighed og energiværdi. Samlet set har årets majsensilage som gennemsnit en meget høj energiværdi.

Analyseresultater og foderværdi af majsensilage for forskellige områder.

Parameter

Østlige

Fyn

Sydjylland

Vestjylland

Østjylland

Nordjylland

Høstdato

26/08

02/09

10/09

09/09

30/08

05/09

Tørstof, g/kg

369

370

350

353

347

337

Råprotein, g/kg TS

77

76

78

80

82

78

NDF, g/kg TS

344

351

352

352

364

370

Stivelse, g/kg TS

306

307

297

297

277

280

Org. stof fordøjelighed, %

79,6

79,8

79,1

79,1

79,3

78,4

FK NDF, %

67,7

68,9

66,8

67,0

68,7

67,0

NEL20, MJ/kg TS

6,43

6,45

6,39

6,39

6,39

6,31

Kg tørstof pr. FEN

1,16

1,15

1,16

1,16

1,16

1,18

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 21, 2018

Sidst bekræftet: 16-11-2018 Oprettet: 16-11-2018 Revideret: 16-11-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
17.09.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
17.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
17.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
17.09.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
17.09.19

Læs også