Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-03-2020

  

Oprettet: 22-03-2019

Grønrug skal høstes mindst en uge før skridning

Mange såede grønrug i efteråret for at have tilstrækkeligt med grovfoder. Nu skal den snart høstes, så her får du retningslinjerne for at vælge det helt rigtige tidspunkt.


Billedet viser rug ved begyndende skridning i vækststadium 50. Både bladpladen og bladskeden er synlig, og spidsen af stakken er netop synlig. Skal FK organisk stof være over 75, må kun bladpladen på fanebladet være synlig. Dette tidspunkt er mindst en uge tidligere end på billedet. Foto: John Hansen, LandboSyd

Oven på den tørre sommer med små grovfoderudbytter mange steder, valgte en del mælkeproducenter at så grønrug i efteråret. Så er der noget at trække på, når grovfoderlagrene begynder at være tømt her i foråret. Men hvornår skal grønrugen høstes?

Høsttidspunkt, fordøjelighed og udbytte

I dagene op til skridning falder fordøjeligheden af organisk stof med cirka en enhed pr. døgn. Ved valg af høsttidspunkt er det optimalt at ramme en fordøjelighed (FK organisk stof), som er over 75. For at opnå det, skal rugen senest høstes i vækststadium 39, hvilket er mindst en uge før, den begynder at skride. Det er, når fanebladets bladplade er fuldt synlig, men fanebladets bladskede endnu ikke er synlig. Ved begyndende skridning i vækststadium 50 kan man forvente, at FK organisk stof er omkring 70. Når rugen er fuldt gennemskredet i vækststadium 59, kan man forvente en FK organisk stof på omkring 60.

Udbyttet stiger med ca. 200 foderenheder pr. døgn i tiden omkring skridning fra ca. 2.500 foderenheder pr. ha en uge før skridning til ca. 5.000 foderenheder pr. ha ved fuld gennemskridning godt en uge efter begyndende skridning (se tabel).

Undgå jord i afgrøden

Grønrug er en åben afgrøde. Derfor er der stor risiko for at få jord med ved skårlægning, rivning og opsamling af afgrøden med pick-uppen på finsnitteren. Du undgår bedst jord i afgrøden ved at sætte en stub på 7 cm. Skårlæg i brede, ikke for store skår, og fortør grønrugen til et tørstofindhold på 32-35 pct., som er ideelt for at undgå tab ved saftafløb og for at sikre en god ensilagekvalitet. Grønkorn fortørres på skår i 1-2 døgn. Hvis der er en veludviklet bestand af kløvergræs i bunden, og marken er jævn, kan man skårlægge bredt på samme måde som med græs og rive afgrøden sammen, uden at der kommer jord i. Indstil skårlæggeren, så skiverne er tilnærmelsesvis vandrette, så de ikke suger jord med op i afgrøden. Pick-uppen på finsnitteren indstilles, så pick-up fingrene når maks. en tredjedel ned i stubben. Snitlængden indstilles til 8 mm.

Niveauer for FK organisk stof og udbytte af foderenheder pr. ha ved forskellige høsttidspunkter.

Vækststadium FK organisk stof (cirka) Udbytte, FEN pr. ha
39 (en uge før beg. skridning) Over 75 2.500
50 (begyndende skridning) 70 3.200
59 (fuld gennemskridning) 60 5.000

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2019

Sidst bekræftet: 22-03-2019 Oprettet: 22-03-2019 Revideret: 22-03-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Monitering af majsmarker med dårlig fremspiring
Frem til den 25. maj er der ikke indberettet majsmarker med dårlig fremspiring.
25.05.20
Skal jeg bruge ensileringsmiddel – og i givet fald hvilket?
Se listen over markedsførte ensileringsmidler i Danmark, få svar på hvordan de forskellige typer ensileringsmidler virker o...
04.05.20
Efterafgrøder i majs
En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. Efterafgrøden skal senest sås i majsens stadium 16 med en så...
06.04.20
Etabler det bedste såbed til majs
Marker med dybe hjulspor og trafikskader skal nu gøres klar til efterårets majs. Se her, hvordan du får majsen bedst fra st...
03.04.20
Korrekt kvælstof og startgødning til majs
Startgødning, fosforloft og placering af gylle skal der være styr på for at få majsen bedst fra start.
03.04.20

Læs også