Feedback Form

  

Oprettet: 17-05-2019

Ingen gevinst i at spare på svovlsyren ved forsuring af gyllen

Når du forsurer gyllen, er det vigtigt at forsure tilstrækkeligt. Ellers mister du gødningsgevinst. Derfor er der ingen økonomisk gevinst i at spare på svovlsyren, viser beregninger fra SEGES.

Gyllevognene har travlt rundt om i landet i øjeblikket. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at forsuring af gyllen øger gødningsværdien. Det skyldes, at forsuringen reducerer gyllens pH, så der bindes mere kvælstof. Derfor er utilstrækkelig tilsætning af svovlsyre ikke stedet at spare. For selvom man sparer penge ved køb af mindre svovlsyre, så tilføres afgrøden tilsvarende mindre kvælstof. Samtidig risikerer man, at græsset kommer til at mangle svovl. I det samlede regnestykke skal man altså både indregne sparede omkostninger og tab som følge af dårligere forsuringseffekt. SEGES har lavet et simpelt regnestykke, hvor besparelser og omkostninger er beregnet ved forskellige mængder syre ved markforsuring. I beregningerne er anvendt en række forudsætninger fra praksis, forsøg og forskning, som antages at være rimeligt dækkende for udbringning af kvæggylle efter 1. slæt græs.

Gødningsgevinsten falder næsten lige så meget som besparelsen

Et stort antal forsøg ved bl.a. Aarhus Universitet har vist, at der skal bruges ca. 2,5 liter svovlsyre pr. ton gylle for at opnå en halvering af ammoniakfordampningen. I beregningerne i tabel 1 er det antaget, at effekten på ammoniakfordampningen er proportional med syremængden.

Beregningen viser, at gødningsgevinsten falder næsten lige så meget som besparelsen, og at nettoomkostningen er omtrent den samme, uanset om man bruger 2,5 eller 0,75 liter syre pr. ton gylle.

Konklusionen er altså, at når man forsurer gyllen, så bør man forsure tilstrækkeligt. Den samlede økonomi er omtrent den samme, uanset om man bruger den korrekte mængde syre, eller om man sparer på den.

Tabel 1. Omkostning og gødningsgevinst, sammenlignet med slangeudlægning uden syretilsætning, ved forskellig mængde forbrugt svovlsyre ved markforsuring, kr. pr. ha.

 

Efter reglerne, 2,5 l syre/ton

2,0 l syre/ton

1,5 l syre/ton

0,75 l syre/ton

Samlede omkostninger

275

238

200

144

Gødningsgevinst

168

142

116

64

Nettoomkostning

107

96

84

79

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 10, 2019

 

Sidst bekræftet: 17-05-2019 Oprettet: 17-05-2019 Revideret: 17-05-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ofte stillede spørgsmål om ny fosforregulering
Pr. 1. august 2017 er der indført en ny fosforregulering, og i den forbindelse har SEGES fået mange spørgsmål, som løbende ...
01.07.19
Får afgrøderne for lidt kobber, når fodernormer til smågrise ændres?
EU Kommissionen har besluttet at ændre reglerne for tilsætning af kobber til smågrisefoder, og det vil reducere mængden af ...
28.06.19
Rapport om biogasanlæg i relation til ny fosforregulering
Landbrug&Fødevarer, Foreningen Biogasbranchen og SEGES har i fællesskab udarbejdet en rapport, som beskriver hvordan biogas...
17.06.19
Der er sat strøm til jordprøverne
Nu kan du finde dine jordprøver elektronisk på www.CropManager.dk, hvor du kan se dine markers reaktionstal, fosfor, kalium...
22.05.19
Graduering af 3. tilførsel af kvælstof til vinterhvede
I 2019 er det allerede tørt i starten af maj. Derfor bør du undlade den 3. tildeling i de pletter, hvor du har erfaring for...
07.05.19

Læs også