Oprettet: 20-03-2020

Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slæt

Når du skal gødske kløvergræsset, skal du tage hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken og bl.a. flytte kvælstof fra marker med meget kløver til marker med lidt eller ingen kløver. Det giver den bedste økonomi.

Der er forår i luften. Græsmarkerne skal gødskes, så snart jorden ikke længere er vandmættet, og der er gode kørselsforhold. Tørken i 2018 sætter stadig sine spor i form af marker med meget lav kløverandel. Hvis græsbestanden er tilfredsstillende, bør disse marker tilføres størst mulig mængde kvælstof gennem sæsonen, mens 1. års marker og nyudlæg med god kløverbestand bør tilføres mindre kvælstof end normen.

Bestemmelse af kløverandelen i marken kan være vanskelig, men der er hjælp at hente i form af:

  • Billedark til visuel vurdering
  • CloverSenseMobileFree - Har du en smartphone eller tablet med android styresystem, kan du hente appen CloverSenseMobileFree i Google Play, så du kan tage billeder i marken og få beregnet kløverandelen med det samme.
  • Kløvergræs - Har du en Phantom 4 drone, kan du bruge denne app til kortlægning af kløverandelen på dine marker.

Sæt ekstra fokus på kalium og svovl i foråret

Den store nedbørsmængde betyder, at de vandopløselige næringsstoffer er blevet udvasket. Derfor er det vigtigt at få dækket afgrødens behov for kalium og svovl. Der fraføres ca. 25 kg kalium pr. 1.000 FEN, der høstes pr. ha. Det betyder, at der bør tilføres ca. 100 kg kalium pr. ha til 1. slæt. Her er det vigtigt at kende gyllens indhold af kalium. Tidligere undersøgelser har vist, at kaliumindholdet i 34 fortanke med kvæggylle varierede fra 2,1- 6,0 kg pr. ton. Svovlbehovet er ca. 15 kg pr. ha, som kan dækkes ved forsuring af gyllen eller brug af svovlholdig handelsgødning.

Forslag til fordeling mellem marker og mellem slæt. 

Tal markeret med fed angiver det samlede N-behov og tallene i parentes angiver behovet til de enkelte slæt.

N-behov ved 5-slæt Hvidkløvergræs Rødkløvergræs
Brugsår og kløverandel Uvandet Vandet Uvandet Vandet
Efterårsudlagt / 1. brugsår med veletableret kløverudlæg
  150
(70-50-30)
150
(70-50-30)
180
(90-60-30)
180
(90-60-30)
2./3. brugsår
Lav kløverandel (<15 pct.) 380
(150-90-60-50-30)
380
(120-90-80-60-40)
380
(150-90-60-50-30)
380
(120-90-80-60-40)
Moderat kløverandel (15-30 pct.) 240
(110-60-40-30)
240
(80-60-60-40)
240
(110-60-40-30)
240
(80-60-60-40)
Høj kløverandel (30-50 pct.) 0-60*
(60-0-0-0)
0-60*
(60-0-0-0)
0-60
(60-0-0-0)
0-60
(60-0-0-0)

Bedriftens samlede kvælstofkvote skal dog altid overholdes.
* er kløverandelen i hvidkløvergræs over 50 pct. bør N-tildelingen til første slæt øges til 120-150 kg N pr. ha for at blandingen ikke ”vælter” og bliver ren hvidkløver.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2020

Sidst bekræftet: 20-03-2020 Oprettet: 20-03-2020 Revideret: 20-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Afgræsning – tid til at planlægge sæsonen
April er lige startet og vejrmeldingen for påsken melder om høje temperaturer, så er afgræsningssæsonen lige om hjørnet.
06.04.20
Grovfoderekskursionen er udsat til 10. september 2020
Grovfoderekskursionen 2020 er ikke aflyst men udsat til september, hvor korn-og halmhøsten forhåbentlig er i hus og majshøs...
01.04.20
Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20