Oprettet: 20-03-2020

Sådan kan du opdele omkostninger i majs og græs

Græs er ofte væsentligt dyrere at dyrke end majs. Så er det rimeligt, at din grovfoderpris er et gennemsnit af de to? Jo mere, du gør ud af konteringen, jo tættere kommer du på sandheden i din grovfoderøkonomi.


Hvad koster din græsensilage

Opdeling i majs og græs i Summax eller E-faktura

Med Summax eller E-faktura har du mulighed for at få samtlige relevante fakturaer bogført på enten majshelsæd eller græs. Det kræver blot, at din regnskabsassistent opretter de to afgrøder som hver deres produktionsgren.

Summax og E-faktura er som standard typisk opsat med produktionsgrenene: Mælk, Grovfoder og Salgsafgrøder. Så når du vil have fakturaer opdelt på majs eller græs, kræver det altså en lille justering. Tag derfor fat i dit regnskabskontor, og få dine konti opsat korrekt, og tag samtidig en snak om, hvordan fx omkostninger til vedligehold af maskiner, løn mv. skal fordeles mellem de to produktionsgrene.

En E-faktura med produktionsgrenen majs

Opdeling i majs og græs hvis du afleverer dine bilag til regnskabskontoret

Det er egentlig mælkeproducent Lars Nissens idé. Men den er så genial og enkel, at vi gerne vil gentage den:
Lars skriver enten et 1-tal eller et 2-tal på sine fakturaer vedrørende grovfoder. 1 = græs, 2 = majs. På den måde er det ligetil for regnskabsassistenten at kontere fakturaerne korrekt på græs eller majs. Og du får den reelle fremstillingspris for de to typer grovfoder. Bum – sværere behøver det ikke at være.
Så tag fat i din regnskabsassistent med det samme og aftal den nye procedure. Så kan du nå at få konteret gyllekørslen korrekt, og I kan få en snak om, hvordan omkostninger som vedligehold af maskiner, løn mv. skal fordeles på de to afgrøder.

Mød Lars Nissen i artiklen: Min grovfoderøkonomi betyder mere end ydelsen

Et 1-tal eller 2-tal der indikerer enten græs eller majs er en enkelt og let løsning.

Effektiv foderproduktion betyder meget

Foder er uden sammenligning den største omkostning på din bedrift. Så hver gang du effektiviserer bare en lille smule på foderproduktionen, får det stor effekt på bedriftens samlede økonomi.
Når du har omkostningerne fordelt korrekt mellem majs og græs, vil du få stor udbytte af en driftsgrensanalyse.
Bestil derfor allerede nu en driftsgrensanalyse for regnskabsåret 2020 opdelt på græs og majs.
Med en driftsgrensanalyse kan du næste år bruge Business Check og den udvidede fraktilanalyse til at finde forbedringspotentialet i din grovfoderproduktion.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2020

Sidst bekræftet: 20-03-2020 Oprettet: 20-03-2020 Revideret: 20-03-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Sundhed og produktion


Konsulent

Morten Nyland Christensen

Erhvervsøkonomi


Af samme forfatter

Fokus på grovfoderprisen blev kickstartet i gårdrådet
Mælkeproducent Kristian Thomsen har stor fokus på fremstillingsprisen på grovfoder. Strategien blev kickstartet i gårdrådet...
03.04.20
Grovfoderekskursionen er udsat til 10. september 2020
Grovfoderekskursionen 2020 er ikke aflyst men udsat til september, hvor korn-og halmhøsten forhåbentlig er i hus og majshøs...
01.04.20
Business Check Kvæg 2019 – Mælkeproduktion – Foreløbige resultater
Kommentering af de foreløbige resultater fra Business Check 2019 - Kvæg.
23.03.20
Tip til tavlemødet: Afdækker I ensilagen godt nok?
Tag en snak om, hvordan I bedst udtager og afdækker ensilagen, så I undgår foderspild og tab af foderværdi. Brug faktaark ...
20.03.20
Er du klar til udbyttemåling i grovfoderhøsten 2020?
Mere og bedre viden om dine udbytter er vejen til at forbedre dem.
21.02.20